Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

Kontakty Śląskiej Izby Lekarskiej z polskimi lekarzami i Polonią Medyczną na WschodzieKontakty Śląskiej Izby Lekarskiej z polskimi lekarzami 
i Polonią Medyczną na Wschodzie

Kadencja VI i VII odrodzonego samorządu lekarskiego

( 2009r.- do nadal)

 

Działania na rzecz Polonii medycznej podejmowane w Polsce

 

Udział Śląskiej Izby Lekarskiej w Kongresach Polonii medycznej- spotkania z przedstawicielami z wielu krajów Europy i świata

 

- CZERWIEC  2010r.– udział delegacji Okręgowej Rady Lekarskiej w VII Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Toruniu zorganizowanym przez Kujawsko- Pomorską OIL w Toruniu i  Federację Polonijnych Organizacji Medycznych.

- MAJ 2013r.- udział  delegacji Śląskiej Izby Lekarskiej w VIII Kongresie Polonii Medycznej i Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich w Krakowie zorganizowanych przez Naczelną Izbę Lekarską, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych i Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Jak podała PAP, w uroczystości wzięło udział łącznie ponad 700 lekarzy.

- LIPIEC 2013r.- delegacja Śląskiej Izby Lekarskiej wzięła udział w XIX Światowym Kongresie Kresowian, który odbył się na Jasnej Górze w Częstochowie.

- LIPIEC 2014r.- delegacja śląskiego samorządu lekarskiego uczestniczyła w XX Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian w Częstochowie.

 

Spotkania i wybrane przedsięwzięcia

- CZERWIEC 2011r.- w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci ofiar mordu na Wzgórzach Wuleckich. W lipcu 2011 r. przypadała 70 rocznica mordu dokonanego we Lwowie przez hitlerowców na polskich profesorach, członkach ich rodzin oraz osobach postronnych. Kaźni dokonali naziści 4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich. Wśród zamordowanych polskich naukowców i intelektualistów znajdowało się kilkunastu lekarzy, ordynatorów i kierowników klinik Uniwersytetu Jana Kazimierza.

- KWIECIEŃ 2014r.- w Domu Lekarza im. Andrzeja Mielęckiego, siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, gościli przedstawiciele Krajowej Organizacji Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego: doktorzy Adrii Basylevych ze Lwowa oraz Akym Litvak i Mykola Tyshchuk z Odessy. Podczas spotkania z członkami Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i przedstawicielami Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego omówiono kwestię m.in. podejmowania działań dotyczących utworzenia na Ukrainie samorządu lekarskiego i możliwości współpracy w tym zakresie.

- CZERWIEC 2014r. – Śląska Izba Lekarska była współorganizatorem  wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Ceypka, wybitnego laryngologa urodzonego we Lwowie. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz wygłosił referat naukowy.

- GRUDZIEŃ 2014r. -  spotkanie w Domu Lekarza w Katowicach, siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, z Rusłanem Romanyszynem, dyrektorem ds. rozwoju Ogólnopolskiej Federacji Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym w sprawie współpracy w ramach polsko- ukraińskiego programu szkolenia ukraińskich lekarzy i pielęgniarek w polskich szpitalach.

- LIPIEC 2015r.- Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz przedstawił Prezydium ORL  inicjatywę  podjęcia renowacji zaniedbanych grobów lekarskich na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. W związku z powyższym, w listopadzie 2015 r. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, kierując się potrzebą podejmowania działań mających na celu  zachowanie pamięci o zasłużonych polskich lekarzach, spoczywających poza granicami Polski postanowiła, w porozumieniu ze stowarzyszeniem  Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, objąć opieką pielęgnacyjną i poddać renowacji jeden z grobów zasłużonych lekarzy polskich na Cmentarzu Na Rossie w Wilnie. Wyboru grobu lekarza do renowacji i opieki dokonało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w oparciu o opinię Komisji Historycznej ORL, po uwzględnieniu uwarunkowań terenowo- prawnych właściwych dla Cmentarza Na Rossie (koszt: 20. 000 zł.).

- KWIECIEŃ 2016r.– podczas  XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Domu Lekarza w Katowicach nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej  Pamięci Lekarzy z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po  II wojnie światowej stanowili jedną trzecią liczby lekarzy pracujących w województwie śląskim”. Odsłonięciu towarzyszyła inauguracja Infokiosku, w którym zawarte zostały biogramy i oraz zdjęcia Mistrzów i Nauczycieli, lekarzy  i  naukowców, pracowników opieki medycznej, pochodzących z Kresów Wschodnich, nawiązujące też do tablicy.  Biogramy będą sukcesywnie uzupełniane.  To wynik  podjętej współpracy ŚIL z Działem Kresów Wschodnich Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wsparcie finansowe

- 2011 r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej przekazało 5 tys. zł wsparcia finansowego dla potrzebujących lekarzy ze Lwowa

- 2011 r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej udzieliło wsparcia finansowego dot. tablicy w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Tablica poświęcona była pamięci zamordowanych przez hitlerowców polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, w lipcu 1941 roku.

- MAJ 2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, przeznaczono kwotę 3000 zł na zakup żywności i słodyczy dla dzieci w polskiej szkole w Nowym Rozdole (Ukraina). Dary zostały przekazane podczas wyjazdowego szkolenia organów samorządowych.

 

- MARZEC 2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dofinansowano nocleg 11- osobowej grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii (2500 zł), którzy przyjechali do Polski, aby wziąć udział w obchodach 100-lecia Szpitala Chirurgicznego w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w dniach 7- 8 czerwca 2013 r.

 

- CZERWIEC  2013r.- decyzją Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło decyzję o przeznaczeniu  kwoty 3.000zł na zakup leków dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Leki zostały przekazane podczas wyjazdowego szkolenia organów samorządowych Śląskiej Izby Lekarskiej, połączonego ze spotkaniem z organizacjami lekarskimi oraz władzami Miasta i Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

- KWIECIEŃ  2014 r.- Uchwałą Nr 66/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazano darowiznę Caritas na rzecz potrzebujących na Ukrainie- 10.000 zł.

- KWIECIEŃ 2014r.- Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło decyzje o sfinansowaniu noclegu dla członków Ukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego w bazie noclegowej ŚIL w Warszawie „Pro Medico”. Delegacja gościła w Polsce w dniach 22- 26 kwietnia 2014 r., także odwiedzając Śląsk, gdzie uczestniczyła w koncercie organizowanym przez W. Ochmana.

- CZERWIEC 2015r.- Śląska Izba Lekarska zasponsorowała darowiznę dla młodej lekarki Gruzinki- Sophia Beridze z Tbilisi, która przyjechała do Polski w celach naukowych. Dr Beridze była także gościem  posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

 

Działania na rzecz Polonii medycznej podejmowane za granicą

 

UKRAINA

- MAJ 2010r.– wyjazd członków delegatury bytomskiej wraz z Prezesem ORL, do Lwowa, spotkania z Polonią medyczną, w tym ze  Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie.

- WRZESIEŃ  2011- Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie w 2011r. obchodziło 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji Stowarzyszenie  z Panią Prezes dr Eweliną Hycaj-Małanicz, zorganizowało uroczyste Spotkanie Jubileuszowe i Międzynarodową Konferencję Naukową, poświęconą problemom zdrowia publicznego, aktualnym problemom medycyny praktycznej i historii lwowskiej i polskiej medycyny. Zaplanowano bogaty program kulturalny i turystyczno- krajoznawczy. Na wyjeździe obecna była delegacja Śląskiej Izby Lekarskiej. Wyjazd został organizowany we współudziale z OIL w Łodzi

- CZERWIEC 2013 r.- wspólny wyjazd szkoleniowy Okręgowej Rady Lekarskiej, zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego do Lwowa. W jego trakcie miały miejsce liczne spotkania z Polonią medyczną, Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie, przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie oraz z władzami miasta i Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmowy toczyły się głównie na temat nawiązania współpracy, przede wszystkim w zakresie edukacji i kształcenia podyplomowego oraz pomocy w utworzeniu lekarskiego samorządu zawodowego na Ukrainie.  Nawiązano współpracę z Lwowską  Rozgłośnią Polskiego Radia  oraz z nauczycielami i uczniami Szkoły Polskiej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole, która została utworzona przy Towarzystwie Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Dzieci uczęszczające do niej uczą się języka polskiego, literatury, narodoznawstwa, historii, geografii, informatyki. Uczestniczą też w działalności kulturalno- oświatowej. Śląscy lekarze zostali niezwykle gorąco przyjęci przez uczniów i wychowanków szkoły, którzy przygotowali dla Nich koncert. Lekarze ŚIL spotkali się też z kierownictwem wydziału zdrowia województwa lwowskiego, władzami wydziału lekarskiego i lekarskiego towarzystwa naukowego.

 

LITWA

- CZERWIEC 2011 r.- wyjazd  na Litwę  delegacji Śląskiej Izby Lekarskiej oraz lekarzy seniorów (Komisja ds. Emerytów i Rencistów) w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w dniu beatyfikacji  św. Jana Pawła II. Spotkanie z polskimi lekarzami w Wilnie, w tym z Polskim Stowarzyszeniem  Medycznym w Wilnie, wędrówki śladami polskich miejsc pamięci m.in. w Ponarach, na Cmentarzu na Rossie, złożenie wieńców i kwiatów

- WRZESIEŃ 2015r.- delegacja ŚIL, wraz z Prezesem ORL, sekretarzami i skarbnikiem  ORL oraz przedstawicielami Komisji Historycznej ŚIL wzięła udział w  obchodach 25-lecia Polskiego  Stowarzyszenia  Medycznego na Litwie.  W Wilnie  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Medyczna,  poświęcona historii medycyny wileńskiej, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie oraz Federację Polonijnych Organizacji Medycznych. Śląscy lekarze przygotowali i wygłosili kilka referatów.  Delegacja  ŚIL odwiedziła m.in. polskie Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, gdzie była okazja do blisko godzinnego spotkania z młodzieżą najstarszych klas i przekazania pamiątkowych wydań „Pana Tadeusza”. Wraz z  gronem  pedagogicznym  i młodzieżą tego Liceum odwiedzono miejsce kaźni w Ponarach, gdzie zginęło 20 tys. Polaków, w tym wielu lekarzy, składając wieńce i kwiaty.

 

BIAŁORUŚ

- MAJ 2013r.- wyjazd  lekarzy ŚIL na Białoruś, spotkania z lekarzami polskiego pochodzenia w Grodnie oraz przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie, wizyta w rodzinnych stronach Mickiewicza, Kościuszki i Orzeszkowej, odwiedzenie polskich miejsc pamięci , wspólnie z przewodnikami- przedstawicielami Polonii. (Kontynuacja współpracy poprzez doc. Kazimierza Jodkowskiego -reprezentanta polskich lekarzy na Białorusi)

 

MOŁDAWIA

- WRZESIEŃ 2013r.- udział delegacji Okręgowej Rady Lekarskiej w Międzynarodowej Konferencji Medycznej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii „Aktualności Współczesnej Medycyny” (Kiszyniów)

 

 

Inne

Wydawnictwa Śląskiej Izby Lekarskiej związane z lekarzami z Kresów Wschodnich

- LISTOPAD 2011r.- wydanie  książki profesora Tadeusza Ceypka „Lwów w czasach trudnych. Notatki naocznego świadka”. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Ceypek (1904-1990) wspaniały lekarz laryngolog, wielki humanista, urodził się we Lwowie, gdzie studiował, pracował, przeżył okupację,