Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCHKurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

 

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH


Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.


Koszt uczestnictwa - 50zł
Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych

 

Kierownik naukowy

dr n.med. Wojciech Rychlik

 

Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych w Śląskiej Izbie Lekarskiej

dr Janusz Michalak  

 

 

Tematyka:
•     ostre zespoły wieńcowe
•     przełomy nadciśnieniowe
•     zagrażające życiu tachyarytmie i bradyarytmie
•     ostra niewydolność m. serca
•     podejrzenie wstrząsu
 

* tematy analizujemy w trakcie warsztatów pod kątem postępowania lekarza : 
1/ w przypadkowym miejscu publicznym 
2/ w poradni, gabinecie lub nocnej i świątecznej opiece lekarskiej
3/ w szpitalu bez oddziału kardiologicznego

* dobieramy postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zależności od ich dostępności, a także możliwości danego lekarza w konkretnych okolicznościach

* akcentujemy płynne przekazywanie pacjenta pomiędzy etapami 1,2 i 3 z optymalnym  zabezpieczeniem  w każdym z tych miejsc.
* zastanawiamy się jak nie dopuścić do NZK

* analizujemy postępowanie w razie nagłego pogorszenia stanu pacjenta na każdym etapie: w razie nagłej duszności, utraty przytomności, aż do rozpoznania NZK i rozpoczęcia RKO

 

Terminy i informacje organizacyjne podajemy na stronie ŚIL "KURSY SZKOLENIA KONFERENCJE"