Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Śląska Wiosna Internistyczna 2018 Śląska Wiosna Internistyczna - Katowice „Dom Lekarza” 17.03.2018


PROGRAM
 

8.45 – 9.05      Rejestracja Uczestników

9.05 – 9.15      Otwarcie Konferencji
              Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

9.15 – 11.30   SESJA NAUKOWA – Postępy w chorobach wewnętrznych cz.1

9.15 – 9.45       Problemy kardio-nefrologiczne u chorych w wieku podeszłym – wybrane  zagadnienia  
               Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
 
9.45 – 10.15     Chory z dyslipidemią i nadciśnieniem, rola leków złożonych w skutecznym leczeniu
                       Prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

10.15 – 10.45   Nieswoiste zapalenia jelit
                       Dr hab. n. med. Marek Waluga

10.45 – 11.15   Czy możemy uprościć podejście do leczenia wziewnego POCHP w porównaniu z wytycznymi GOLD
               Dr. n. biol. Barbara Banaś

11.15 – 11.30   Dyskusja  
11.30 – 11.45   Przerwa kawowa
 
11.45 – 12.15  Panel dyskusyjny z udziałem prof. dr hab. Jacka Imieli, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
                          Chorób Wewnętrznych oraz wykładowców – „Aktualne problemy interny w Polsce”
                Zaproszeni goście:
                dr n. med. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
                dr Jerzy Szafranowicz Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
                dr n. med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
                dr Klaudiusz Komor Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
                dr Zbigniew Brzezin Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
                prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar Przewodniczący Śląskiego Oddziału TIP 

12.15 – 14.00  SESJA NAUKOWA – Postępy w chorobach wewnętrznych cz.2

12.15 – 12.45   Leczenie cukrzycy w warunkach szpitalnych – postępowanie w pierwszej i kolejnych dobach hospitalizacji
               Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń
                       Wykład sponsorowany przez firmę Eli Lilly

12.45 – 13.15   Czy stosowanie Metforminy u chorych na cukrzycę i przewlekłą chorobę nerek jest bezpieczne?  
               Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki 

13.15 – 13.45   Ciekawe przypadki kliniczne
               Lek. Agata Janoska-Gawrońska, lek. Magdalena Zawadzka, moderator – prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

13.45 – 14.00   Dyskusja  

14.00 – 14.05   Podsumowanie i zakończenie konferencji 
               Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar