Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z ZagranicąPrzewodniczący: Janusz Milejski

Członkowie: Danuta Koturbasz, Krzysztof Szczechowski, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska, Wojciech Marquardt, Anna Lis-Święty, Joanna Staśko-Ortoli

opiekun komisji: Jolanta Swoboda

kontakt: tel. 32 60-44-216, mail: j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Do zadań Komisji Rejestrów, Prawa Wykonywania Zawodu Lekarzy, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

1.    przygotowywanie projektów uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej i jej Prezydium związanych z realizacją zadań określonych uchwałą NRL w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru,
2.    współpraca z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Rady Lekarskiej,
3.    współpraca z Naczelną Radą Lekarską w sprawach obejmujących organizację rejestrów prowadzonych przez okręgowe izby lekarskie,
4.    prowadzenie, nadzór i kontrola rejestrów lekarzy, rejestrów praktyk lekarskich i rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza,
5.    prowadzenie archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej,
6.    prowadzenie spraw wydawania praw wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom
7.    opiniowanie dla Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach wniosków lekarzy cudzoziemców,
8.    opiniowanie projektów dotyczących lekarzy cudzoziemców,
9.    planowanie, organizowanie i koordynowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach,
10.    rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami, a szczególnie izbami lekarskimi,
11.    aktywny udział w celu obrony interesów i uzyskiwania równych praw dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów w krajach i instytucjach Unii Europejskiej,
12.    nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami lekarskimi krajów Wschodniej Europy,
13.    współdziałanie z Komisjami Współpracy Międzynarodowej okręgowych rad lekarskich zwłaszcza w zakresie nawiązywania i utrzymywania stałych kontaktów z zagranicznymi organizacjami lekarskimi,
14.    organizacja spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą w oparciu o uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.