Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

ODZNACZENIA, MEDALE, WYRÓŻNIENIA 

Odznaczenia, medale i wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej

przyznawane są przez:

Kapitułę Odznaczeń, Medali i Wyróżnień, która przyznaje:

•    Srebrne i Złote Odznaczenie Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico
lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego,
•    Wyróżnienie Wawrzyn Lekarski
lekarzom i lekarzom dentystom oraz innym osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia,
•    Medal za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne
lekarzom i lekarzom dentystom, którzy rozsławiają dobre imię ŚIL w dziedzinach pozamedycznych takich jak: kultura, sztuka, sport i działalność charytatywna,
•    Medal Śląskiej Izby Lekarskiej
instytucjom oraz osobom fizycznym spoza środowiska lekarskiego, działającym
w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra śląskiego samorządu lekarskiego.

Kapitułę Odznaczeń, Medali i Wyróżnień stanowią:
1.    Prezes ORL - Kanclerz,
2.    Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3.    Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji.
4.    Sekretarz ORL – Sekretarz Kapituły,
5.    Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej,
6.    Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
7.    Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Kapitułę Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy, która przyznaje:

•    Wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy
członkom Śląskiej Izby Lekarskiej za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego, w tym pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.  

Kapitułę Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy stanowią:
1.    Prezes ORL – Kanclerz,
2.    Wiceprezesi ORL - Wicekanclerze,
3.    Przewodniczący, prezesi ORL poprzednich kadencji,
4.    Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego,
5.    Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy.

Odznaczenia, medale i wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej wręczane są w trakcie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach lub w trakcie innych uroczystości izbowych, a informacja o ich przyznaniu każdorazowo zostaje umieszczona w czasopiśmie Pro Medico i na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.

Osoby, których dotyczyły pozytywnie przez Kapitułę rozpatrzone wnioski (wnioskodawcy i odznaczeni) zostaną niezwłocznie o tym poinformowane. 

Zaproszenia na uroczystości wręczania przyznanych odznaczeń, wyróżnień lub medali będą przesyłane laureatom w formie pisemnej.

 

Szczegółowe informacje na temat odznaczeń, wyróżnień i medali ŚIL (uchwały, regulaminy, wzory listów i wniosków) pozostają do Państwa dyspozycji w załącznikach poniżej.

 


APEL PREZESA ORL W SPRAWIE ODZNACZEŃ I FORMULARZE ZGŁOSZEŃLEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI ORAZ INNE OSOBY I INSTYTUCJE

UHONOROWANE ODZNACZENIAMI, MEDALAMI I WYRÓŻNIENIAMI ŚIL

 

Załączniki