Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy - apele Zjazdu Apel

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

w sprawie niedofinansowania świadczeń zdrowotnych na Śląsku

 

 

 

XXX Okręgowy Zjazd  Lekarzy  apeluje  do  Parlamentarzystów RP  o  podjęcie   zdecydowanych  działań  dla  zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków  .Narastające  od  wielu  lat  problemy  braku odpowiednich środków  finansowych  równoważone  są  z coraz większym trudem  przez  zaangażowanie pracowników  medycznych, w tym przede wszystkim lekarzy i  pielęgniarki. Sytuację pogarszają  wprowadzane nowe zasady, które nie tylko ograniczają dostęp do właściwego leczenia, kontynuację  leczenia, ale także pozbawiają wielu lekarzy miejsca pracy, należnej płacy i właściwych warunków do  udzielania  świadczeń  medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

Mieszkańcy i pracownicy ochrony zdrowia Województwa Śląskiego są w ostatnim okresie szczególnie poszkodowani przez prowadzoną politykę władz.

Apelujemy o bezzwłoczne podjęcie działań, które doprowadzą do  rzeczywistej naprawy niebezpiecznie szybko pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia.

Śląski samorząd lekarski deklaruje  każdą możliwą pomoc w realizacji tego  jakże ważnego celu.

 

 

Apel

 

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych


XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) uniemożliwiającego lekarzowi łączenie zatrudnienia w ZOZ, który posiada umowę z NFZ ze świadczeniem usług medycznych w prywatnej praktyce  w ramach kontraktu z NFZ. Zapis ustawy w znacznym stopniu  utrudnia wykonywanie zawodu szczególnie lekarzom specjalistom posiadającym więcej niż jedną specjalizację i zmniejsza dostępność pacjentów do tych lekarzy.

 

 

Apel

 

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

Do lekarzy – członków Śląskiej Izby Lekarskiej

 

 

 

 

Komisja ds. Emerytów i Rencistów ORL zwraca się z apelem do wszystkich uczestników dzisiejszego Zjazdu o wsparcie w działaniach na rzecz Fundacji „Dom Lekarza Seniora”. 

Sprawa dotyczy przekazania 1 % podatku (przy rozliczeniach rocznych) na rzecz w/w Fundacji, w poczuciu solidarności korporacyjnej oraz szacunku do Seniorów naszej ŚIL – ludzi samotnych, wymagających pomocy – potencjalnych mieszkańców Domu Lekarza Seniora.

Liczymy bardzo na wielkie zrozumienie i pomoc, gdyż zakupienie, adaptacja i wyremontowanie w celu dostosowania Domu z myślą o lekarzach seniora, wymagały wielkich nakładów pieniężnych i w dalszym ciągu wymagają środków finansowych na jego utrzymanie. Dom Lekarza Seniora jest zarazem pomnikiem naszych działań samorządowych, a także stanowi zasoby materialne naszej Izby. Obecnie Fundacja Dom Lekarza Seniora otrzymała status organizacji pożytku publicznego, przyznany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział III Gospodarczy KRS.

 

 

 

Apel

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 

z dnia 2 kwietnia 2011r.

do Okręgowej Rady Lekarskiej

   

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się  o powołanie komisji celem przygotowania, opracowania Pt. Ocena stanu zdrowia lekarzy w aspekcie wykonywanej specjalizacji i czasu pracy”, w związku z informacjami, o krótszym, nawet o 10 lat od średniej populacji, czasie życia lekarzy. 

 


Załączniki