Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy - apele Zjazdu Apel

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

w sprawie niedofinansowania świadczeń zdrowotnych na Śląsku

 

 

 

XXX Okręgowy Zjazd  Lekarzy  apeluje  do  Parlamentarzystów RP  o  podjęcie   zdecydowanych  działań  dla  zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków  .Narastające  od  wielu  lat  problemy  braku odpowiednich środków  finansowych  równoważone  są  z coraz większym trudem  przez  zaangażowanie pracowników  medycznych, w tym przede wszystkim lekarzy i  pielęgniarki. Sytuację pogarszają  wprowadzane nowe zasady, które nie tylko ograniczają dostęp do właściwego leczenia, kontynuację  leczenia, ale także pozbawiają wielu lekarzy miejsca pracy, należnej płacy i właściwych warunków do  udzielania  świadczeń  medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

Mieszkańcy i pracownicy ochrony zdrowia Województwa Śląskiego są w ostatnim okresie szczególnie poszkodowani przez prowadzoną politykę władz.

Apelujemy o bezzwłoczne podjęcie działań, które doprowadzą do  rzeczywistej naprawy niebezpiecznie szybko pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia.

Śląski samorząd lekarski deklaruje  każdą możliwą pomoc w realizacji tego  jakże ważnego celu.

 

 

Apel

 

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych


XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie działań mających na celu zmianę zapisu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) uniemożliwiającego lekarzowi łączenie zatrudnienia w ZOZ, który posiada umowę z NFZ ze świadczeniem usług medycznych w prywatnej praktyce  w ramach kontraktu z NFZ. Zapis ustawy w znacznym stopniu  utrudnia wykonywanie zawodu szczególnie lekarzom specjalistom posiadającym więcej niż jedną specjalizację i zmniejsza dostępność pacjentów do tych lekarzy.

 

 

Apel

 

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

z dnia 2 kwietnia 2011r.

Do lekarzy – członków Śląskiej Izby Lekarskiej

 

 

 

 

Komisja ds. Emerytów i Rencistów ORL zwraca się z apelem do wszystkich uczestników dzisiejszego Zjazdu o wsparcie w działaniach na rzecz Fundacji „Dom Lekarza Seniora”. 

Sprawa dotyczy przekazania 1 % podatku (przy rozliczeniach rocznych) na rzecz w/w Fundacji, w poczuciu solidarności korporacyjnej oraz szacunku do Seniorów naszej ŚIL – ludzi samotnych, wymagających pomocy – potencjalnych mieszkańców Domu Lekarza Seniora.

Liczymy bardzo na wielkie zrozumienie i pomoc, gdyż zakupienie, adaptacja i wyremontowanie w celu dostosowania Domu z myślą o lekarzach seniora, wymagały wielkich nakładów pieniężnych i w dalszym ciągu wymagają środków finansowych na jego utrzymanie. Dom Lekarza Seniora jest zarazem pomnikiem naszych działań samorządowych, a także stanowi zasoby materialne naszej Izby. Obecnie Fundacja Dom Lekarza Seniora otrzymała status organizacji pożytku publicznego, przyznany przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział III Gospodarczy KRS.

 

 

 

Apel

XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 

z dnia 2 kwietnia 2011r.

do Okręgowej Rady Lekarskiej

   

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się  o powołanie komisji celem przygotowania, opracowania Pt. Ocena stanu zdrowia lekarzy w aspekcie wykonywanej specjalizacji i czasu pracy”, w związku z informacjami, o krótszym, nawet o 10 lat od średniej populacji, czasie życia lekarzy. 

 


Załączniki