Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Październik 201131 października 2011 roku

Dziennik Fakt opublikował całostronicowe przeprosiny Zarządu Spółki Axel Springer Polska za nieprawdziwe treści artykułu "Terroryści!" zamieszczonego na łamach gazety 25 maja 2006 roku. Przeprosiny zostały opublikowane w następstwie procesu sądowego, wytoczonego przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatce z 21 stycznia 2011 roku.

27 października 2011 roku

 

 

Gazeta Wyborcza w notatce „Zgoda w receptach” informuje o wynikach wczorajszego spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapisów ustawy o refundacji leków. Strony ustaliły, że NFZ i NRL wspólnie opracują wzór umowy dla lekarzy mających wypisywać recepty na leki refundowane. Ponad to resort zdrowia zobowiązał się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy z zasad ordynacji lekowej. Ministerstwo zobowiązało się także uszczegółowić procedury obowiązujące przy wystawianiu przez lekarza recept pro auctore i pro familia.
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „OZZL o „dyskryminacji” mieszkańców województwa śląskiego” informuje o zapowiedziach protestów lekarzy na skutek sposobu podziału dodatkowych środków w budżecie NFZ na 2012 rok. Województwu śląskiemu przyznano zaledwie 15 mln zł, gdy Mazowsze wzbogaci się, aż o 538 mln zł. „Zapowiedziano przygotowanie do druku, a następnie rozpowszechnianie plakatów i ulotek, a także podjęcie współpracy m.in. ze Śląską Izbą Lekarską w celu zmiany zarządzenia prezesa NFZ.”
Więcej na ten temat można przeczytać w Serwisie Prasowym w notatce z 13 października  2011 roku.

 

 
25 października 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NIL o receptach: niech pacjent w NFZ uzyska zaświadczenie o uprawnieniach do refundacji leków”  informuje o apelu jaki NIL wystosowała do rządu. Napisano w nim, „że rozwiązania ustawy o refundacji leków - w części dotyczącej karania lekarzy za wypisanie recepty osobom bez ważnego ubezpieczenia zdrowotnego - są nie do zaakceptowania. NIL podkreśla, że lekarz ma leczyć, zaś ten, kto mu za to płaci - ubezpieczyciel - weryfikować uprawnienia pacjenta.” W apelu czytamy, że Fundusz powinien wystawiać pacjentom zaświadczenia, na podstawie których farmaceuta obliczy przysługujące im zniżki.

 

Dziennik Gazeta Prawna w notatce „Lekarze bez kar za receptę dla nieuprawnionego” przedstawia wypowiedź minister zdrowia Ewy Kopacz. „Medycy wprowadzeni w błąd przez nieubezpieczonych pacjentów nie będą odpowiadali finansowo za wypisanie recepty osobie nieuprawnionej do korzystania z refundowanych leków – zapewniła Ewa Kopacz”.
 
 
21 października 2011 roku
 
 
Gazeta Wyborcza w artykule Judyty Watoły „Lekarze grożą receptami” informuje o niezadowoleniu środowiska lekarskiego z zapisów ustawy refundacyjnej, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Autorka powołuje się na stanowisko konwentu prezesów okręgowych rad lekarskich z 15 października br., którego pełny tekst zamieszczony jest na głównej stronie izby (nad Aktualnościami, w zakładce „Informacje w sprawie ustawy o refundacji recept”).
 
Rzeczpospolita w wywiadzie Dominiki Sikory z Maciejem Hamankiewiczem „Mniej umów to gorszy dostęp do leczenia” informuje, że Naczelna Izba Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o zmianę w ustawie o świadczeniach zdrowotnych. Obecny kształt art. 132 zakazuje zawierania umowy na świadczenie usług z lekarzem, jeśli wykonuje już takie usługi u innego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ. „Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie podnosiła brak uzasadnienia merytorycznego istnienia takiego zakazu (…) Uważamy, że godzi on w prawo podmiotu gospodarczego do równego traktowania.”powiedział prezes NRL.
 
 

18 października 2011 roku

 

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „O kontrolach NFZ i „ryzyku” wystawiania recept na leki refundowane” informuje, że ze sprawozdań NFZ wynika iż między 2009-2010 rokiem zwiększyła się liczba kontroli w gabinetach lekarskich o 700 proc. Środowisko lekarskie odbiera ten fakt jako sposób wywierania presji, by ograniczyć wystawianie recept na leki refundowane. W ubiegłym roku kosztowały one Fundusz 8,27 mld, czyli blisko o miliard więcej niż w latach poprzednich. „Oprócz kontroli Fundusz stosuje jeszcze inne sposoby dyscyplinowania lekarzy. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ stworzył np. aplikację, która umożliwia im, po wpisaniu numeru prawa wykonywania zawodu, sprawdzenie, na jaką kwotę przepisali leki. Z kolei Podlaski OW NFZ udostępnił na swojej stronie internetowej ranking lekarzy, który szereguje ich według kwoty refundacji przepisanych leków - lider rankingu przepisał pacjentom specyfiki o łącznej wartości 317 tys. zł.”
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NIL: na co chorują lekarze seniorzy” informuje o najczęstszych przyczynach problemów zdrowotnych lekarzy. Należą do nich choroby układu krążenia, schorzenia laryngologiczne, choroby stawów i stomatologiczne, a także problemy gastroenterologiczne. „Takie wyniki uzyskała Świętokrzyska Izba Lekarska, która zaprezentowała je na objętej patronatem Prezesa NRL konferencji szkoleniowej poświęconej schorzeniom wieku podeszłego lekarzy emerytów i rencistów.”

 

14 października 2011

 

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „SN: lekarz ze specjalizację może zarabiać mniej niż rezydent” informuje o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie wypłaty odszkodowania przez szpital publiczny lekarce – specjalistce, za naruszenie zasady równego traktowania pracowników oraz zasady niedyskryminacji pracowników podczas ustalania wynagrodzenia. „Sąd Najwyższy ostatecznie oddalił skargę. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że możliwe jest zróżnicowanie wynagrodzenia pracowników, które jest uzasadnione racjonalną potrzebą. Według SN można stwierdzić, że zróżnicowanie wynagrodzenia lekarki ze specjalizacją w stosunku do lekarzy rezydentów miało swoje uzasadnienie w sposobie finansowania zatrudnienia lekarzy rezydentów oraz w celu zawierania z nimi umów.”
 

 13 października 2011

 

Gazeta Wyborcza w komentarzu Judyty Watoły „Oliwa zawsze niesprawiedliwa” informuje o zmianie planu budżetu NFZ na 2012 rok, w wyniku rozdzielenia między trzy oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych środków z puli tzw. funduszu zapasowego. Oddział Mazowiecki uzyskał 535 mln. zł, woj. pomorskie – 41 mln., a oddział śląski zaledwie 15 mln. zł. „Efekt: w przyszłym roku śląski oddział NFZ będzie miał na leczenie swoich 4,5 miliona ubezpieczonych nieco ponad 7 miliardów złotych. Ponad pięciomilionowe Mazowsze aż o 2 miliardy więcej.”

 

7 października 2011 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „MZ o udzielaniu świadczeń przez lekarzy z I stopniem lub w trakcie specjalizacji” przedstawia projekt rozporządzenia zmieniającego rozp. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie AOS. Nowe przepisy mają umożliwić lekarzom z I stopniem specjalizacji oraz tym którzy są w trakcie specjalizacji, udzielanie porad w przychodniach specjalistycznych na tych samych zasadach, jak w latach ubiegłych. Projektowane rozporządzenie jest odpowiedzią MZ na apele samorządu lekarskiego i związkowców w sprawie przepisu, który ich zdaniem „"powodował, że lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji nie będą mogli - od stycznia 2012 roku - samodzielnie kontraktować z NFZ określonych świadczeń specjalistycznych”. Dotyczyło to np. ginekologów, okulistów, dermatologów, pulmonologów czy lekarzy chorób zakaźnych.”
Projekt jest w trakcie konsultacji, a termin zgłaszania do niego uwag, upływa 13 października br.