Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu
Przewodniczący: Jacek Kozakiewicz 

Członkowie: Marek Potempa, Alina Stępnik-Mardzyńska, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Terasa Bilewicz-Wyrozumska, Andrzej Siudyka, Jerzy Pabis, Leszek Jagodziński, Adam Błażelonis, Justyna Krawczyk, Ryszard Szozda


opiekun komisji: Ewa Król

kontakt: tel. 32 60-44-235, mail: e.krol@izba-lekarska.org.pl

 Do zadań Komisji Zdrowia Publicznego, Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu należy:

1.    przygotowywanie projektów stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2.    analiza istniejących przepisów regulujących organizację ochrony zdrowia i przygotowywanie propozycji zmian w tym zakresie,
3.    udział w pracach legislacyjnych, w tym w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich przy rozpatrywaniu projektów przepisów z zakresu organizacji ochrony zdrowia.
4.    omawianie zmian systemowych w ochronie zdrowia (prywatyzacja, zmiany w systemie finansowania lecznictwa),
5.    przygotowanie stanowisk w sprawach zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej,
6.    prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
7.    współdziałanie z parlamentarzystami i organizacjami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza,
8.    propagowanie wśród parlamentarzystów i samorządowców stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
9.    omawianie z parlamentarzystami i samorządowcami problemów dotyczących zmian systemowych w ochronie zdrowia.