Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Czerwiec 20101 czerwca 2010 roku
 
Gazeta Wyborcza w artykule „Szpital nie mógł zwolnić lekarki” autorstwa Judyty Watoły informuje, o orzeczeniu Sądu Rejonowego w Katowicach, który stwierdził, że Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach nie miał prawa zwolnić z pracy lekarki odbywającej specjalizację w trybie rezydenckim. Zdaniem sądu, rezydenta, którego wynagrodzenie opłacane jest z puli Ministerstwa Zdrowia, można zwolnić z pracy tylko w szczególnych przypadkach, gdy nie jest on w stanie kontynuować specjalizacji na przykład z powodu. utraty lub zawieszenia w prawie wykonywania zawodu.
 
 
2-3 czerwca 2010 roku
 
Dziennik Gazeta Prawna. W artykule „Grzechy polskiej medycyny: kolejki i brak specjalistów” autorstwa Klary Klinger czytamy m.in. :
 
„Polska fatalnie wypadła w kanadyjsko – europejskim konsumenckim rankingu zdrowia. Zajęliśmy czwarte miejsce od końca wśród 34 badanych krajów. Na tysiąc punktów do zdobycia uzyskaliśmy tylko 556.
Z  badań wynika, ze szwankuje u nas głównie dostęp do specjalistów, leczenia onkologicznego, a zbyt długi czas oczekiwania na operacje zagraża zdrowiu pacjentów. W porównaniu z 2009 rokiem spadł nam też wskaźnik dotyczący przeszczepów nerek.
Z przeprowadzonego corocznie rankingu Euro – Canada Health Consumer Index (ECHCI) wynika wprawdzie, że Polska polepszyła ubiegłoroczny wynik o 35 punktów. Nie jest to jednak powód do dumy, bo w tym samym czasie inne kraje podniosły o wiele wyraźniej jakość swojej opieki medycznej. I tak Macedonia, która w 2009 roku była na ostatnim miejscu, w tym roku polepszyła swój wynik o 135 punktów, wyprzedzając nas o jedno miejsce. Także Portugalia i Chorwacja podwyższyły standard, wyprzedzając nas o sześć i siedem miejsc. Na pierwszym miejscu, tak jak rok wcześniej, uplasowała się Holandia.”
 
Dziennik Zachodni w artykule Agaty Pustułki „Certyfikat za czystość płatny w gotówce” i Gazeta Wyborcza w notatce „Serce i mózg pod kontrolą” podpisanej Judy, informują o nadaniu w dniu 1 czerwca br. Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach certyfikatu „Czysty szpital” oraz o otwarciu Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej.
 
 
6 czerwca 2010 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Plan finansowy NFZ zaopiniuje sejmowa komisja zdrowia”, informuje, że parlamentarni specjaliści zajmą się tym dokumentem już w tym tygodniu. Nawet jeśli komisja negatywnie zaopiniuje plan to i tak ostateczne decyzje podejmie tu minister zdrowia. W tekście czytamy dalej: „jeśli plan zyska aprobatę, Centrala NFZ zapewnia, że pieniądze mogą trafić do oddziałów Funduszu jeszcze w tym miesiącu.” Zgodnie z algorytmem Śląski Oddział NFZ powinien dostać 289 494 000zł.
W Gazecie Wyborczej w artykule Judyty Watoły pt.: „Śląski NFZ dostanie więcej na leczenie” opublikowanym 29 maja br. przedstawiono wstępną kalkulacje rozdysponowania środków w Oddziale Śląskim NFZ. Planuje się, że 138 mln zł zostanie przeznaczonych na kontrakty dla szpitali, 11,5 mln zł otrzymają ośrodki rehabilitacyjne, 5 mln hospicja, a 10 mln zostanie wydane na leki.
 
 
9 czerwca 2010 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Sejmowa Komisja Zdrowia za zmiana planu NFZ, ale są skargi na dyskryminację regionów”, informuje o akceptacji  parlamentarzystów dla przedłożonego im dokumentu. „Dzięki zmianie planu finansowego NFZ najwięcej pieniędzy otrzyma oddział mazowiecki – ponad 332 mln zł, dalej śląski – 289 mln zł (…). Najmniej środków trafi do oddziałów: opolskiego – ponad 61 mln zł, lubuskiego – ponad 62 mln zł i podlaskiego ponad 74 mln zł.”
 
 
12-13 czerwca 2010 roku
 
Liczne tytuły prasowe w tym także Rzeczpospolita w artykule Mateusza Rzemka pt.: „Droższe obowiązkowe polisy dla lekarzy” przypominają, że 12 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie z 26 kwietnia 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 515).
Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać także na naszej stronie internetowej
w niebieskiej zakładce „Ubezpieczenia” oraz w „Aktualnościach” 
 
 
16 czerwca 2010 roku
 
Gazeta Wyborcza. Z tekstu Judyty Watoły pt.: „Przychodzi Polak do lekarza” możemy się dowiedzieć o przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia analizie kosztów, jakie były wydatkowane na poszczególnych pacjentów w roku ubiegłym. Z opublikowanych danych wynika, że 57% budżetu NFZ zostało przeznaczonych na leczenie zaledwie 5% chorych. Jest to możliwe ponieważ koszty leczenia blisko 75% ubezpieczonych są bardzo niskie lub jak w przypadku prawie jednej trzeciej Polaków (11mln), którzy w ubiegłym roku nie skorzystali z usług publicznej służby zdrowia, wręcz zerowe. Największą sumą wydaną w zeszłym roku na leczenie jednego pacjenta było 1 mln 380 tys przeznaczonych na roczną kuracje osoby z chorobą Pompego.
Ponadto w artykule czytamy:  „Podobnie jak w innych krajach na ogół więcej wydaje się w Polsce na leczenie kobiet. Mężczyźni kosztują więcej tylko w dwóch grupach wiekowych  - do lat 10 oraz od 50 – 70. (…) W przypadku opieki psychiatrycznej oraz leczenia uzależnień mężczyźni w niektórych grupach wiekowych kosztowali niemal dwukrotnie więcej niż kobiety.”
 
 
22 czerwca 2010 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Ministerstwo o zmianach w kształceniu podyplomowym” przybliża założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia na własnej stronie internetowej. Założenia dotyczą uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego. (…) Zdaniem resortu, dotychczasowe obowiązujące uregulowania zawarte w art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie spełniają swej roli w zakresie dotyczącym udzielania świadczeń przez lekarzy posiadających certyfikat umiejętności, którzy mieli uzupełnić kadrę lekarzy specjalistów.”
 
Gazeta Wyborcza w notatce „Szpital zbiera książki dla pacjentów” zachęca do przekazywania nowych książek wydanych w latach 2000 – 2010 o różnej tematyce zarówno beletrystycznych, popularnonaukowych, biografii itp. do biblioteki działającej przy Wojewódzkim Szpitalu nr 4 w Bytomiu.
Książki można przynosić do Działu Marketingu i Promocji szpitala (Al. Legionów 10) lub bezpośrednio do biblioteki czynnej od poniedziałku do czwartku od 1030 – 1800, a w piątki od 730 do godziny 1500.
 
 
30 czerwca 2010 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Mateusza Rzemka „Niekonstytucyjne kary dla medyków” i Dziennik Gazeta Prawna w tekście Agnieszki Bobowskiej „Kara dyscyplinarna nie wyklucza sądu” informują, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy zawarte w ustawie o izbach lekarskich z 1989 roku, która przestała obowiązywać 1 stycznia br. w wyniku uchwalenia 2 grudnia 2009 roku nowej ustawy.
Za niekonstytucyjny Trybunał orzekł, brak możliwości odwołania się do sądu powszechnego lekarzy ukaranych przez sąd lekarski drugiej instancji karą nagany lub upomnienia (taką możliwość mieli tylko lekarze ukarani zawieszeniem lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu). W wyniku tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego ukarany naganą lekarz, którego sprawa trafiła na wokandę Trybunału będzie miał prawo do rozpatrzenia przez sąd powszechny odwołania od orzeczonej przez Naczelny Sąd Lekarski kary nagany.
 
 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. , sygn. akt P 28/09 jest dostępny na stronie internetowej www.trybunal.gov.pl
 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma następującą treść:
Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) w zakresie, w jakim wyłącza prawo lekarza, ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji karą nagany, do wniesienia odwołania do sądu, jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.