Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Komisja Socjalno-BytowaPrzewodniczący: Krystian Frey

Członkowie: Katarzyna Bąk-Drabik, Janina Bić-Szudak, Halina Hiltawska, Wacław Kozioł, Rafał Leszczyński, Anna Stańczyk-Franiel, Barbara Tabin, Alina Gutry, Zofia Kośnic, Elżbieta Mierzwa, Jadwiga Poznańska-Ugarenko


opiekun komisji: Katarzyna Fulbiszewska

kontakt: tel. 32 60-44-276, mail: k.fulbiszewska@izba-lekarska.org.pl

 
Do zadań Komisji Socjalno-Bytowej należy prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin, a w szczególności rozpatruje wnioski w sprawie udzielenia z Celowego Funduszu Pomocy SIL:

1/ zapomogi losowej

2/ zapomogi pośmiertnej,

3/ pożyczki pieniężnej.

4/ zasiłek z tytułu narodzin dziecka

 

Komisja Socjalno-Bytowa przygotowuje projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania i korzystania z Celowego Funduszu Pomocy SIL przeznaczonego na pożyczki pieniężne, zapomogi losowe i pośmiertne.

 
POŻYCZKI

Kwota pożyczki: 20 000 zł, w uzasadnionych przypadkach do 40 000 zł
Oprocentowanie: 2% w skali roku
Raty: przez okres 12,18, 24 lub 36 miesięcy

Potrzebne dokumenty:

- oświadczenie współmałżonka
- poręczenie przez dwóch członków izby i ich współmałżonków (przy kwocie do 2 000 zł podpisy współmałżonków poręczycieli niekonieczne)
- zaświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o przyznanie pożyczki:  do pobrania w Informatorium ŚIL,  Dom Lekarza, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a lub z załącznika poniżej.
Czas oczekiwania: od momentu złożenia wniosku - obecnie ok. 3 miesięcy - w zależności od aktualnego stanu konta pożyczkowego pierwszeństwo mają wnioski na cele ważne z punktu widzenia działalności zawodowej i warunków życia.

Nr konta, na które należy wpłacać raty pożyczki:
Bank PKO BP I Oddział Katowice Nr 69 1020 2313 0000 3202 0024 0275

 
 

ZAPOMOGI

Komisja Socjalno-Bytowa spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. Fundusz na zapomogi jest wydzielony ze składek członkowskich. Komisja przydziela zapomogi i wyznacza ich wysokość w zależności od potrzeby udokumentowanej w załącznikach, lub na podstawie oświadczenia Przewodniczącego Delegatury.
Pamiętajmy, że każdy potrzebujący pomocy lekarz otrzyma tę pomoc.
Zapomogę przyznajemy zwłaszcza:
1. W nagłych wypadkach losowych.
2. W nagłych chorobach.
3. W innych trudnych do przezwyciężenia niekorzystnych finansowych sytuacjach życiowych.

 


ZAPOMOGI LOSOWE

Potrzebne dokumenty:

- podanie o zapomogę zawierający krótki opis sytuacji losowej
- dokument potwierdzający zdarzenie losowe lub zaświadczenie lekarskie - jeżeli sytuacja losowa wynika z choroby
-oświadczenie o dochodach na jedną osobę w rodzinie
- numer konta, aby zapomoga mogła zostać przekazana w możliwie najszybszym terminie

Częstotliwość przyznawania: maksymalnie raz na kwartał
Najwyższa kwota zapomogi: 1500 zł.

 


ZAPOMOGI POŚMIERTNE

Potrzebne dokumenty:

- podanie o zapomogę - członka rodziny zmarłego lekarza pozostającego we wspólnym gospodarstwie przed jego śmiercią (w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci lekarza)
- kserokopia aktu zgonu
 

 

ZASIŁEK Z TYTUŁU NARODZIN DZIECKA

Potrzebne dokumenty:

- podanie o przyznanie zasiłku
(w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka)

- kserokopia aktu urodzenia

 

 

STYPENDIUM DLA DZIECKA ZMARŁEGO LEKARZA

 w wieku od 0 do 18 lat oraz od 18 do 24 lat pobierające naukę w szkole

Potrzebne dokumenty:

- podanie - podanie może złożyć: osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat, przedstawiciel ustawowy osoby  uprawnionej, która nie ukończyła 18 lat, opiekun prawny osoby uprawnionej, członek Śląskiej Izby Lekarskiej, koła i delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej.
- odpis aktu urodzenia uprawnionej osoby
- zaświadczenie o pobieraniu nauki
- zaświadczenie o wysokości przychodów uzyskiwanych przez osobę uprawnioną lub osobę, w której gospodarstwie domowym - osoba uprawniona przebywa
- oświadczenie o nieposiadaniu innych źródeł przychodu
- odpis aktu zgonu
- opinię delegatury
 

 

 

 


Załączniki