Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

FUNDACJA LEKARZOM SENIOROMSzanowne Koleżanki i Koledzy!

 
Prosimy pamiętać o możliwości przeznaczenia 1% podatku na potrzeby Seniorów naszej lekarskiej Rodziny!

Prosimy  w zeznaniach podatkowych wpisywać  numer KRS 0000316367 Fundacja "Lekarzom Seniorom"
 


                                                                                       Tadeusz Urban


 Kliknij w baner, by pobrać bezpłatny program do rozliczeń podatkowych.Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)? 

I. Wersja elektroniczna zeznania podatkowego

Już w 2019 r. Krajowa Administracja Skarbowa (przy rozliczeniach za 2018 r.) przygotowała dla podatników i udostępniła w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że osoby fizyczne  mogą korzystając z serwisu podatkowego szybko i łatwo zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe. Podatnik nadal ma możliwość korzystania z ulg, darowizny oraz może wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1%.

W tym celu należy:

1.      W serwisie podatki.gov.pl wybrać Twój e-PIT.

2.      Uwierzytelnić się

1.      Wpisać swoje dane:

1.      PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

2.      kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

3.      kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok

2.      lub użyć profilu zaufanego

3.      Na głównym ekranie pojawi się  informacja o OPP.

4.      Jeśli robisz to po raz pierwszy:

1.      wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku (0000316367)

2.      wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

3.      zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

5.      Jeśli chcesz zmienić OPP:

1.      wybierz opcję „Zmieniam organizację”

2.      wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1% (0000316367)

3.      wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

4.      zatwierdź tę zmianę

6.      Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

1.      wybierz opcję „Zmieniam organizację”

2.      nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym

3.      zatwierdź tę zmianę

  1. zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. 

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych. 

II. Wersja papierowa zeznania podatkowego.

1. Lekarz  składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 37,  chcący przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), wypełnia część J zeznania: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, uzupełniając następujące pozycje zeznania:

- numer KRS - 0000316367,

- wnioskowana kwota.

Lekarz może również podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.


2. Lekarz składający zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  na druku PIT 36  chcący przekazać 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego ( OPP) wypełnia część R zeznania: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) „uzupełniając pozycje:

- numer KRS - 0000316367,

- wnioskowana kwota.

Lekarz może również podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.


III. Lekarz emeryt lub rencista nie musi już jak w poprzednich latach wypełniać całego zeznania podatkowego. Obecnie może przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie OPP wypełniając krótkie oświadczenie PIT-OP, jeśli:

- otrzymał  od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r.,

- nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

W oświadczeniu  PIT-OP należy wypełnić część C: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), uzupełniając pozycje:

- numer KRS – 0000316367.

Lekarz emeryt lub rencista w oświadczeniu PIT-OP również może podać cel szczegółowy przeznaczenia 1% podatku oraz wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie przekazanego podatku.

Ponadto zachęcamy do wspierania Fundacji poprzez indywidualne wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji: ING Bank Śląski S.A.:

19 1050 1214 1000 0023 3784 4878.

 


Joanna Majerczyk

Główny Księgowy
  

 


O FUNDACJI "LEKARZOM SENIOROM"


Pragniemy Koleżankom i Kolegom przybliżyć losy Fundacji Dom Lekarza Seniora .  Fundacja założona w 2008 roku pod nazwą „Dom Lekarza Seniora” po ponad dwuletniej działalności, w lutym 2011 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zarząd Fundacji w czerwcu 2011 roku złożył Okręgowej Radzie Lekarskiej sprawozdanie z działalności i uzyskał absolutorium. Jednocześnie, ze względu na liczne obowiązki, rezygnację z pracy w Zarządzie złożyli dr Paweł Gruenpeter oraz Pani mgr Wanda Galwas-Prasałek. W czerwcu 2011 roku Okręgowa Rada Lekarska powołała nowy zarząd. Prezesem został dr Wacław Kozioł, a członkami zarządu: dr Janusz Milejski oraz dr Stanisław Borysławski. Nowy Zarząd, po akceptacji Rady Fundacji, rozszerzył cele i zadania Fundacji. Jednocześnie zmieniona została jej nazwa, która przyjęła brzmienie: Fundacja Lekarzom Seniorom. Wszystkie zmiany zostały zaakceptowane przez jedynego Fundatora – Śląską Izbę Lekarską, którą reprezentuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz.
Czym zajmuje się Fundacja?
Jej celem  jest udzielanie wsparcia dla  lekarzy i lekarzy dentystów, członków Izby, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia oraz inne ograniczenia. Naszym zadaniem jest  także działalność na rzecz ograniczania niepełnosprawności wieku podeszłego, podtrzymywania samodzielności starszych Koleżanek i Kolegów,  popularyzowanie  i wspieranie wolontariatu.
Będziemy wspomagać  pensjonariuszy Domu Lekarza Seniora w zakresie tzw. „usług bytowych” działać na rzecz profilaktyki, leczenia oraz opieki, prowadzonych także przez organizacje państwowe, samorządowe i pozarządowe. Planujemy wspierać zakłady opieki zdrowotne wyspecjalizowane w opiece i leczeniu  osób starszych .
Chcemy także aktywizować Seniorów,  by przez  poprzez działania edukacyjne dla członków naszej Izby podzielili się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem, które są  bezcenne.
 Skąd pozyskamy środki na te cele?
Fundacja, będąc organizacją pożytku publicznego, będzie zbierać 1% podatku od dochodu za miniony rok podatkowy.
Bardzo liczymy na Państwa przychylność i aktywność w tym względzie. Dotyczy to całego naszego środowiska, również młodych Koleżanek i Kolegów. Oprócz lekarzy do naszego dzieła  mogą dołączyć się także inne osoby, członkowie naszych rodzin czy znajomi.
Jako Fundacja będziemy dzielić się uzyskanymi środkami, a im wyższe wpływy, tym oczywiście większa pomoc. Wiemy, jak wiele Koleżanek i Kolegów wymaga wsparcia. Możemy, a nawet powinniśmy pomagać sobie nawzajem, a dzięki Fundacji otwierają się zupełnie nowe perspektywy.


Wszystko zależy od nas samych!


Z koleżeńskim  pozdrowieniem - Zarząd Fundacji

Załączniki