Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Kwiecień 2012 24 kwietnia 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w artykule „Niechciane rezydentury. Decyduje rynek czy wadliwy system?” informuje, że w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym, które rozpoczęło się 1 marca, aż 25 proc. miejsc rezydenckich z puli przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia, pozostało nieobsadzonych. W województwie śląskim, gdzie było 37 miejsc - 6 zostało wolnych.
Do specjalizacji, które cieszą się najmniejszym zainteresowaniem wśród lekarzy należą  m.in.: diagnostyka laboratoryjna, chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej, transfuzjologia kliniczna, medycyna pracy, mikrobiologia lekarska, patomorfologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży oraz onkologia kliniczna. „Według Ksymeny Zawady, rzecznika Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, niewątpliwie duży wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze specjalizacji ma sytuacja na rynku usług medycznych, a także trudny proces specjalizacji.” Poproszony o komentarza prezes NRL Maciej Hamankiewicz powiedział: „- W żadnym razie nie można z tych danych wyciągać wniosku, że lekarze nie chcą korzystać z rezydentur. - Według niego błędem jest np. to, że rezydentury są przyznawane na poszczególne województwa, a nie na cały kraj, bo zmusza to studentów do migracji, tymczasem niewielu może sobie na to pozwolić. W efekcie wiele miejsc pozostaje niewykorzystanych.
Zwraca uwagę, że jeżeli ktoś zdał słabo LEP w województwie, w którym jest więcej rezydentur - dostanie się na takie miejsca, ale nawet bardzo dobrze zdany egzamin w innym województwie nie zapewni miejsca rezydenckiego.”


 

19 kwietnia 2012 roku

 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NRL: nie ma zgody na uznanie homeopatii za umiejętność z węższej dziedziny medycyny” informuje o opinii samorządu lekarskiego na temat listu Ewy Wojciechowskiej  - prezes Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej skierowany do Janusza Kleinroka, dyrektora departamentu nauki i szkolnictwa wyższego Ministerstwa Zdrowia. „W piśmie skierowanym do dyrektora Kleinroka, prezes PTHK Ewa Wojciechowska utrzymuje, że uznanie homeopatii za umiejętność z węższej dziedziny medycyny byłoby optymalnym rozwiązaniem porządkującym sytuację prawną lekarzy praktykujących homeopatię w Polsce. Jednak zdaniem Macieja Hamankiewicza, leczenie homeopatyczne jest niezgodne z zasadami sztuki lekarskiej tj. leczenia skutecznego opartego na dowodach naukowych potwierdzających ową skuteczność terapeutyczną. Dlatego uznanie homeopatii za umiejętność z węższej dziedziny medycyny jest nieuzasadnione i nieuprawnione.”
 
 
16 kwietnia 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Lekarze krytykują propozycje dotyczące umów na wystawianie recept – oto stanowisko NRL” informuje odezaprobacie samorządu lekarskiego dla wzoru umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, który został opublikowany na stronie internetowej NFZ. „ - Nie można się dziwić oburzeniu lekarzy. Naczelna Rada Lekarska miała przecież obietnicę, złożoną jeszcze przez minister Ewę Kopacz, że ta umowa powstanie w ramach porozumienia pomiędzy NFZ a NRL. W praktyce żadnego porozumienia nie ma - dodaje przewodniczący. [Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL] (…) W piątek (13 kwietnia) obradowała Naczelna Rada Lekarska, która między innymi dyskutowała nad stanowiskiem samorządu lekarskiego wobec propozycji przedstawionych przez Fundusz. W przyjętym przez samorząd lekarski dokumencie wskazano, że większość wniosków przedstawianych przez zespół NRL i pracowników Funduszu nie została wzięta pod uwagę. Rada jednoznacznie negatywnie zaopiniowała projekt wzoru umów Funduszu z lekarzami i domaga się realizacji porozumienia z października 2011 roku zawartego przez ministra zdrowia, prezesa NFZ oraz prezesa NRL.”