Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Październik 201229 października 2012 roku
 
Portal rynekzdrowia.pl w notatce „PO zapowiada zmianę ustawy o PRM: brakuje lekarzy” informuje o projekcie zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który ma być uchwalony jeszcze przed końcem roku. Zmiana przepisów ma umożliwić „ (od 1 stycznia 2013 r.) uzyskanie statusu lekarza systemu przez lekarzy posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie (nie mniejsze niż 3 tys. godzin) w zespołach ratownictwa medycznego (również lotniczych), szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć szpitali. Pod jednym warunkiem: lekarze ci do końca 2014 r. muszą podjąć specjalizację z medycyny ratunkowej.” Bez tej nowelizacji, obowiązujące przepisy mogą po nowym roku pozbawić prawa do pracy w zespołach ratowniczych ponad 600 lekarzy, którzy obecnie w nich działają.


 
22 października 2012 roku
 
Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Szczepionki przeciw grypie: w aptece czy w gabinecie” informuje o skardze Naczelnej Rady Aptekarskiej do głównego inspektora farmaceutycznego na lekarzy, którzy przy okazji szczepień jednocześnie sprzedają w gabinetach szczepionkę. Zdaniem aptekarzy takie praktyki są bezprawne i niezgodne z art. 68 prawa farmaceutycznego, który mówi, że obrotem detalicznym leków zajmują się apteki. Z argumentami NRA nie zgadza się Naczelna Rada Lekarska w jej opinii „„Art. 68 ust. 4 prawa farmaceutycznego wyłącza spod obrotu lekami sytuację, gdy lekarz podaje pacjentowi lek w związku ze świadczeniem, którego mu udziela” - uważa Maciej Hamankiewicz, prezes samorządu lekarskiego. Zdanie lekarzy podziela Paulina Kieszkowska – Knapik, adwokat z kancelarii Baker & McKenzie.”
 

16 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Arłukowicz: w nowym roku zaproponujemy zmiany w NFZ” informuje o planach reformy systemu ochrony zdrowia. Jedną z propozycji jest decentralizacja NFZ i przekazanie regionom większy kompetencji przy kształtowaniu polityki zdrowotnej. „Efektem tych zmian mają być regionalne polityki zdrowotne oraz dużo większy wpływ regionów na decyzję o sposobie wydawania środków. Jednym z priorytetów jest również wyprowadzenie z NFZ wyceny procedur medycznych i utworzenie zewnętrznej, niezależnej instytucji, której zadaniem będzie rzetelna wycena tych procedur. Dzisiaj natomiast jest tak, że NFZ jednocześnie wycenia, kontraktuje i kontroluje realizację świadczeń medycznych.
- Regiony muszą mieć większy wpływ na to, w jaki sposób chcą kreować system przepływu finansów publicznych. Nie powinno być tak, że w jednej instytucji centralnej w Warszawie decyduje się o tym, w jaki sposób będzie budowana polityka zdrowotna np. na Podlasiu, czy Podkarpaciu lub Pomorzu - podkreśla Bartosz Arłukowicz.”

 

12 października 2012 roku

Rzeczpospolita w artykule Katarzyny Nowosielskiej „Czy zastrzyk finansowy uleczy służbę zdrowia”
informuje o uruchomieniu przez Centralę NFZ pieniędzy z funduszu zapasowego. Ogółem ma zostać rozdzielonych 416 mln. zł „Z tego 160 mln zł regiony powinny przeznaczyć na pokrycie kosztów pomocy medycznej udzielone pacjentom w szpitalach w 2012 r. Najbardziej skorzysta Mazowsze, bo trafi tam aż 256 mln zł, kolejne 63 mln zł na Śląsk i prawie 16 mln na Dolny Śląsk.”

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Lekarz na zastępstwie ma kłopoty z dostępem do recept” 
informuje, „że są trudności z zabezpieczeniem puli recept dla lekarzy zatrudnianych na krótkotrwałe zastępstwa. Lekarz, który musi przez jakiś czas zastąpić innego lekarza w przychodni, nie może ściągnąć recept za pośrednictwem serwisu internetowego. Niektóre oddziały NFZ udostępniają im druki z opóźnieniem.”

 11 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Refundowane antybiotyki bez antybiogramu” informuje o stanowisku Ministerstwa Zdrowia przesłanym do Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w związku z problemem uzależnienia refundacji antybiotyków od wyników badań dodatkowych.  „Minister zdrowia uznał, że "ordynacja refundowanego antybiotyku może mieć charakter empiryczny (…). Wykonanie antybiogramu w zdecydowanej większości przypadków nie jest warunkiem koniecznym do zaordynowania refundowanego antybiotyku“. W piśmie do PPOZ płatnik informuje, że opinia ministra zdrowia w sprawie ordynacji antybiotyków, bez konieczności wykonania badania posiewowego, jest wiążąca dla NFZ.”

  

10 października 2012 roku

Tygodnik Polityka w artykule Joanny Solskiej „Sezonowy przegląd patologii” dokonuje analizy problemów polskiej ochrony zdrowia i powodów, dla których coraz więcej szpitali pogrąża się w długach. W tekście czytamy m.in. „Wprawdzie NFZ jest monopolistą, ale to tylko płatnik. Polityki zdrowotnej w kraju nie kształtuje nikt. Nikt, ani centralnie, ani lokalnie, nie planuje na co trzeba wydawać publiczne pieniądze. Ile w poszczególnych regionach powinno być łóżek szpitalnych, jakich oddziałów brakuje, a których jest za dużo?”    

 

4 października 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w artykule Katarzyny Lisowskiej „PIP o notorycznym łamaniu przepisów prawa pracy w ochronie zdrowia” informuje o wynikach kontroli przeprowadzonych w województwie świętokrzyskim. „- W 29 proc. kontrolowanych placówek nieprzestrzeganie są normy dotyczące doby pracy, a wynika to z planowania pracy w nadliczbowych godzinach. Podobnie wygląda zachowanie przepisów określających kwestie dobowego odpoczynku po dyżurach. W większości, bo aż w 57 proc. placówek wykryto nieprawidłowości dotyczące treści regulaminów pracy, które polegały m.in na braku aktualnych rozkładów czasu pracy - wymienia Barbara Kaszycka, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.”
Jak wynika z informacji przekazanych przez Państwową Inspekcję Pracy podobna sytuacja panuje w całym kraju.