Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Listopad 201227 listopada 2012 roku
 
Nasz Dziennik w artykule Anny Ambroziak „Fałszywa weryfikacja Funduszu” informuje o sprawie listów wysyłanych do lekarzy przez ŚOW NFZ. „Doktor Kozakiewicz odbiera monit NFZ jako wyraz nękania lekarzy, którzy w proteście przeciwko dyskryminującym ich postanowieniom projektu umów nie podpisali aneksów przedstawionych przez Fundusz”.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej izby w zakładce Aktualności pod datą 23 listopada br.

Portal rynekzdrowia.pl w tekście „NRL ostrzega lekarzy przed firmą i składa zawiadomienie do prokuratury” informuje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez firmę „Laur Pacjenta 2012” zwanej również „Biuro Plebiscytu lub Kapituła Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta 2012”. Firma ta wysyła do lekarzy informacje o przyznanym im certyfikacie. „NRL podaje w komunikacie, że w zawiadomieniu wskazuje się, że "pełnoprawne" używanie załączonego certyfikatu jest możliwe po dokonaniu wpłaty w wysokości 386 zł na rachunek firmy „Laur Pacjenta 2012" z siedzibą we Wrocławiu. Na dodatek wraz z zawiadomieniem przesyłany jest lekarzowi certyfikat zaufania pacjentów oraz druk wpłaty wypisany na kwotę 386 zł. - Naczelna Izba Lekarska zaleca wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy otrzymają podobną korespondencję, nieuiszczanie żadnych wskazanych w niej opłat, zachowanie szczególnej ostrożności oraz dokładną analizę wszystkich treści zamieszczonych w takiej korespondencji, a w razie wątpliwości kontakt z działem prawnym właściwej okręgowej izby lekarskiej - ostrzega NRL.”

  

26 listopada 2012 roku


Gazeta Wyborcza (GW) w tekście podpisanym Judy „Śląski NFZ oskarża lekarzy, że bezprawnie wystawiają recepty” oraz Portal rynekzdrowia.pl w tekście „Śląskie: prezes ORL oburzony listami NFZ do lekarzy”
informują akcji podjętej przez Śląską Izbę Lekarską. W GW czytamy: „[Jacek Kozakiewicz, prezes ŚIL] w liście do Nowaka [dyrektora ŚOW NFZ] pisze: „W imieniu wszystkich członków SIL, do których wystosował Pan pismo, stanowczo protestuję, tak co do jego formy, jak i treści, zawierającej bezpodstawne zarzuty, pomówienia o bezprawne wystawianie recept i narażenie na szkodę NFZ, a także żądanie składania pisemnego wyjaśnienia”.”

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej izby w zakładce Aktualności pod datą 23 listopada br.

22 listopada 2012 roku

Serwis informacyjny i gazeta Nasz Racibórz w notatce „Pokazali gościom nowe sale operacyjne” informuje o wizycie Prezydium ORL w Szpitalu Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu. „– Celem wizyty jest pokłonienie się znakomitym lekarzom – kolegom – którzy wpisali się w historię śląskiej medycyny. Warto przytoczyć tutaj chociażby dra Stanisława Konzalę czy dr Gizelę Pawłowską – podkreślił prezes ORL Jacek Kozakiewicz. – Nie można szpitala porównywać do fabryki śrubek. Podmiotem tutaj jest pacjent, dlatego też tak ważne są właściwe warunki pracy w tym miejscu – dodał Kozakiewicz.”

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej izby w zakładce Aktualności pod datą 22 listopada br.

21 listopada 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w artykule Daniela Mieczkowskiego „Dokąd zmierzasz medycyno rodzinna? 20 lat minęło” informuje o seminarium, jakie odbyło się w Pałacu Prezydenckim z okazji jubileuszu istnienia tej dziedziny medycyny w Polsce. „Maciej Piróg, doradca prezydenta RP przyznaje, że rola podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w systemie ochrony zdrowia jest podważana. Jego zdaniem trzeba tę tendencję odwrócić. Irena Wóycicka, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta zapewnia, że dla głowy państwa rola lekarza rodzinnego w opiece zdrowotnej jest niezwykle istotną kwestią. Przyznaje jednocześnie, że początkowe wyobrażenia o miejscu POZ w systemie nie zostały w pełni zrealizowane. - Chcielibyśmy, żeby znalazły się ścieżki, które pozwoliłyby wzmocnić rolę lekarza rodzinnego w systemie - mówiła Irena Wóycicka.”
 

16 listopada 2012 roku

Portal rynekzdrowia.pl w artykule Katarzyny Rożko „Konsultant krajowy odpowiada anestezjologom: szkolący się nie mogą określać autorom trudności pytań PES” informuje o przebiegu egzaminów specjalizacyjnych PES (Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego) i EDA (europejskiego egzaminu specjalizacyjnego, który jest równoważny z egzaminem PES), z dziedziny anestezjologii. W sesji jesiennej jedynie 13 osób zdało egzamin PES z 86 do niego przystępujących. Doc. Mariusz Klencki, dyrektor Centrum Egzamin Medycznych wyjaśnia „Należy w tym miejscu podkreślić, że egzamin EDA odbył się około miesiąc przed PES i poza pojedynczym wyjątkiem, ci lekarze którzy zdali EDA nie przystąpili do PES. Tak więc PES stał się terminem poprawkowym dla EDA. I to w głównej mierze zaważyło na wynikach PES. Co ciekawe, czterech lekarzy którzy nie zdali EDA, uzyskało pozytywny wynik PES. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, że PES był trudniejszy niż EDA - podsumowuje dyr. Klencki.” Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem prof. Krzysztofa Kuszy, konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii „(…) Cześć pisemną egzaminu, uwzględniając wyniki uzyskane przez kandydatów na egzaminie EDA I oraz egzaminie pisemnym PES, zaliczyło 50,34 procent - wyliczył konsultant krajowy.”
 

14 listopada 2012 roku

Rzeczpospolita” w artykule Joanny Jasiewicz „Zakaz konkurencji dla lekarzy może oznaczać spore komplikacje” udziela praktycznych informacji zarówno dla lekarzy posiadających umowę o pracę, jak i tych którzy pracują na tzw. kontrakcie i przepisy prawa pracy nie mają w ich przypadku zastosowania.

 

8 listopada 2012 roku

„Rzeczpospolita” jak co roku opublikowała ranking najlepszych polskich szpitali opracowany przy współudziale Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W zestawieniu zabiegowych szpitali publicznych: monospecjalistycznych bez onkologicznych na drugim miejscu znalazł się Samodzielny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, a na czwartej pozycji  Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wśród szpitali niezabiegowych piątą lokatę uzyskał SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach. Natomiast w kategorii zabiegowych szpitali niepublicznych piąte miejsce zajął NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego, H. Kawalski i M. Moś Sp. j. w Chorzowie, a szóste Centrum Zdrowia w Mikołowie  Sp. z o.o.


5 listopada 2012 roku

Gazeta Wyborcza w artykule Judyty Watoły „Śląski NFZ będzie tropić lekarzy” informuje o planach Funduszu dotyczących sprawdzenia, czy lekarze, którzy nie podpisali umów na wystawianie recept na leki refundowane, faktycznie nie wypisują pacjentom leków ze zniżką. Z danych Śląskiego Oddziału NFZ wynika, że w naszym województwie połowa lekarzy nie podpisała dotychczas takich umów, ale niektórzy z nich nadal posługują się bezprawnie numerami recept przydzielonymi im przed 1 lipca br.. „Dlatego [ŚO NFZ] zamierza wytropić lekarzy, którzy nie podpisali umów, wyszukując ich recepty po numerach. – Jeżeli okaże się, że lekarz wystawił refundowaną receptę, choć nie miał do tego uprawnień, będzie wezwany do zwrotu pieniędzy za wypisane na niej lekarstwa  - zapowiada Jacek Kopocz, rzecznik śląskiego oddziału NFZ.”