Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Listopad 201201-08.11 2012 r.

Dni urlopowego wytchnienia, pełne jednak refleksji i zadumy związanej  z nagłą śmiercią Kolegi i Przyjaciela śp. dr Adama Blecharza oraz wspomnieniem wielu zmarłych Koleżanek i Kolegów.

10.11.2012
r.

Sympozjum z okazji 35-lecia Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach-Ochojcu. Serdeczne podziękowania, za pełną poświęcenia pracę na rzecz chorego, złożone całemu zespołowi medycznemu na ręce Kierownika Katedry i Kliniki – prof. dr hab. n. med. Damiana Kusza.  Prezes pogratulował także jubileuszu 30 –lecia pracy zawodowej Panu Profesorowi i dr Piotrowi Wojciechowskiemu oraz wyraził uznanie wobec osiągniętych sukcesów zawodowych. (Więcej informacji na dalszych stronach biuletynu).

13.11.2012 r.

Uroczyste gratulacje i podziękowania dla nowych specjalistów i kierowników specjalizacji z 15 dziedzin medycznych.
Wśród zaproszonych gości m. in. Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk - prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes wyraził uznanie dla podjętego trudu i zaangażowania w drodze do osiągnięcia tak ważnego celu zawodowego oraz pomocy i życzliwości  kierowników  specjalizacji.

16.11.2012 r.

Dyplomatorium  Absolwentów rocznika 2012 Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dr J. Kozakiewicz serdecznie pogratulował ukończenia studiów 151 Absolwentom kierunku lekarskiego, 98 kierunku lekarsko-dentystycznego oraz 48 kierunku ratownictwa medycznego. Wyraził  słowa uznania i podziękowania dla Władz Uczelni i całego grona nauczycieli  akademickich  za trud włożony w wykształcenie młodych lekarzy. Życzył Absolwentom dalszych osiągnięć zawodowych, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy i wdzięczności zadowolonych pacjentów. Nie brakło uścisków dla najmłodszych w rodzinie lekarskiej!

16-18.11.2012 r.

Wspólne posiedzenie członków 4 Prezydiów w Spale tj.:
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Śląskiej Izby Lekarskiej, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim  działalności samorządu lekarskiego w zakresie kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy oraz praktyk lekarskich w świetle ustawy o działalności leczniczej i dokonujących się licznych zmian prawnych.

20.11.2012 r.

Spotkanie z  lekarzami stażystami, wykłady z prawa medycznego.
Obok podstawowych zagadnień dot. ustawowych zadań  samorządu lekarskiego, praw i obowiązków  jego  członków, rozmawiano o   etyce zawodowej  i  problemach związanych
z wprowadzaniem elementów rynkowych do  ochrony zdrowia.

Posiedzenie Komisji  Emerytów ORL.
  Prezes po raz  kolejny zadeklarował  lekarzom-seniorom swoje  wsparcie , także  w ramach podejmowanych przez Komisję działań. Omówiono także  plany  Komisji na 2013 r.,  przyszłoroczne wybory  delegatów na VII Kadencję,  oraz organizację spotkania świątecznego z pensjonariuszami Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu.

21.11.2012 r.

Wyjazdowe spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ze środowiskiem lekarskim Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy udziale samorządu terytorialnego.
Wizytacja Szpitala wraz z Dyrekcją, zakończona przedstawieniem lekarzom bieżącej działalności samorządu zawodowego. Na Zamku Raciborskim, pięknie odnawianym, złożono uroczyste gratulacje i podziękowania  za dotychczasową pracę i zasługi dla medycyny, nie tylko  raciborskiej. (Więcej informacji na dalszych stronach biuletynu).

23.11.2012 r.

Dyplomatorium Absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach
. Prezes  pogratulował Absolwentom ukończenia bardzo ważnego etapu w ich życiu , stanowiącego podstawę doskonalenia przyszłych umiejętności  zawodowych . Dr J. Kozakiewicz wyraził także słowa uznania i podziękowania dla władz uczelni oraz nauczycieli akademickich za trud włożony w wykształcenie młodych lekarzy.

26.11.2012 r.

Debata zorganizowana przez „Dziennik Zachodni” dotycząca najważniejszych problemów ochrony zdrowia w Polsce. W debacie udział wzięli:
1)    prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki - Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2)    Mariusz Kleszczewski Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
3)    dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes ŚIL
4)    Grzegorz Nowak - Dyrektor Śląskiego OW NFZ,
5)    Bolesław Piecha - Poseł na Sejm RP oraz

Spotkanie  z  p. o. zastępcy  Dyrektora ds. medycznych ŚOW NFZ
  Grzegorzem Zagórnym, na którym wicedyrektor przedstawił wyjaśnienia dotyczące genezy listów wysyłanych przez Fundusz do śląskich lekarzy. Prezes natomiast ponownie wyraził dezaprobatę i słowa oburzenia dla formy oraz treści tej korespondencji, która zawiera bezpodstawne zarzuty pomówienia o bezprawne wystawianie recept i narażenia na szkodę NFZ. Z-ca Dyrektora  ŚOW  NFZ  wyraził  ubolewanie , że  w sposób niezmierzony  urażono liczne grono lekarzy i lekarzy  dentystów, sugerując  niewłaściwe  i bezprawne  postępowanie oraz  zadeklarował  weryfikację  posiadanych  wstępnych  danych sprawozdawczych otrzymanych z aptek.

28. 11.2012 r.

Spotkanie Prezydium ORL z Marszałkiem Województwa Śląskiego Adamem Matusiewiczem, podczas którego dyskutowano o współpracy samorządu lekarskiego i terytorialnego.
Prezes przedstawił konkluzje wynikające z niedawnego spotkania samorządowego  w Szczyrku. Marszałek A. Matusiewicz przyjął zaproszenie Prezesa do zorganizowania spotkania Konwentu Prezesów okręgowych rad lekarskich z Konwentem Marszałków, które przewidziano na pierwszy kwartał 2013.

29. 11. 2012 r.

Dzień Jubileuszu 50-lecia Oddziału Laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. 
Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania  składano  na ręce Ordynatora Oddziału dr n. med. Jacka Kozakiewicza , który doceniając wkład w  rozwój Oddziału całego  Zespołu  (także b. pracowników) przekazał  gratulacyjne Dyplomy i podziękował za współpracę. Przypomniano wiele  wspaniałych lekarzy, szczególnie podkreślono  dokonania  organizatora  oddziału , śp. dr  Stanisława Stawińskiego.

30. 11. 2012 r.

Uroczyste otwarcie Budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Prezes pogratulował podjęcia inicjatywy i  determinacji w  jej  szybkiej realizacji, stanowiącej kolejny etap rozwoju Szpitala, znajdującego się  w centrum stolicy województwa , cieszącego się zasłużoną renomą.

01-02.11.2012 r.

Wyjazdowe posiedzenie XXI Okręgowej Rady Lekarskiej w Brennej.
Omówiono bieżące tematy dotyczące działalności samorządu, w tym   postępowanie sądowe  prowadzone przeciwko Ministerstwu Zdrowia o zapłatę kosztów poniesionych  na realizację zadań przyjętych od administracji państwowej. Od wielu lat wszystkie okręgowe izby lekarskie otrzymują  bowiem jedynie zwrot  niewielkiej  części ponoszonych kosztów. Uczestnicy spotkania wysłuchali  wykładu prof. Zygmunta Woźniczki na temat „90-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski z dzisiejszej perspektywy i roli środowiska lekarskiego”. Nie brakło dyskusji na temat  ważnej roli  lekarzy w  ważnych dla Śląska  wydarzeniach.

 

oprac.  Grażyna Ogrodowska,  Aneta Kuśnierz

 

 

dodał: Tomasz Gawlik