Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Styczeń 201302.01.2013

Udział we wspólnym posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Komisji Finansowej ORL, podczas, którego dyskutowano m.in. na temat budżetu ŚIL oraz planowanego audytu sprawozdania finansowego izby.

04.01. 2013

Pożegnanie w Bobrownikach Śląskich śp. dr n. med. Tadeusza Dragana, Członka Okręgowej Rady Lekarskiej, przewodniczącego Komisji Socjalnej, człowieka o wielkim sercu, oddanego działacza samorządu lekarskiego wszystkich kadencji. Serdeczne wyrazy współczucia dla rodziny, przyjaciół i współpracowników, w imieniu całego śląskiego środowiska  lekarskiego, złożył w trakcie ceremonii pogrzebowej prezes ORL, podkreślając zaangażowanie Zmarłego w pracę zawodowo-samorządową, Jego oddanie ideałom zawodu lekarza i stałą gotowość niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

07.01.2013

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes pogratulował władzom uniwersytetu rozbudowy sieci bibliotecznej, której główna siedziba z przestronnymi czytelniami, działająca w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, została ulokowana w samym sercu Katowic przy ulicy Warszawskiej 14. Dr Jacek Kozakiewicz przypomniał dzieje polskiego bibliotekarstwa lekarskiego na Górnym Śląsku, którego początki związane były także z ul. Warszawską, gdzie pod numerem 9-tym funkcjonował, przez wiele lat Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej, otwarty wraz z czterema innymi oddziałami terenowymi GBL w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie, dziewiątego kwietnia 1955 r. Oddział ten powstał na bazie dwutysięcznego księgozbioru Biblioteki im. dr Józefa Rostka należącej do Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku (założonej w latach dwudziestych XX w.) oraz zbiorów Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu, a także Biblioteki OIL w Katowicach, działającej w latach 1946-1951. Uruchomienie Oddziału GBL w Katowicach było uwieńczeniem starań wielu pokoleń śląskich lekarzy o własną bibliotekę w regionie. Śląska Izba Lekarska od ponad 30 lat udziela gościny i wsparcia finansowego katowickiemu Oddziałowi Głównej Biblioteki Lekarskiej.

08.01.2013 

Spotkanie z dr Krzysztofem Brożkiem w sprawie planów wydawniczych Śląskiej Izby Lekarskiej, na lata 2013-2015 r., w tym kolejnych tomów Biblioteczki Historycznej.

09.01.2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej.

10.01.2013

Spotkanie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu, z udziałem lekarzy rezydentów, kierowników specjalizacji i przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, podczas którego dyskutowano o trudnych problemach najbardziej dotykających młodych lekarzy, związanych z kształceniem podyplomowym. Wraz z prezesem w spotkaniu uczestniczył były konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej, prof. Witold Lukas, a także przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy: dr dr Karolina Kołodziejczyk i Dorota Balwierz. Tematyka prowadzonej dyskusji dotyczyła m.in. zawiłości prawnych odbywania specjalizacji, bezprawnych zwolnień, ograniczania ilości godzin dyżurowych przez dyrekcje szpitali, zasadności potrącania z wynagrodzenia równowartości tzw. ”wolnego po dyżurze” oraz konieczności stworzenia wydolnego systemu nadzoru nad kształceniem podyplomowym. Istotną kwestią okazały się także liczne zastrzeżenia dotyczące sprawowania funkcji przez opiekunów specjalizacji, a także potrzeba weryfikacji programów szkolenia specjalizacyjnego. Dyskusja została przyjęta z dużym uznaniem, a przedstawiciele izb lekarskich zadeklarowali pomoc prawną i wsparcie działań Młodych Lekarzy. Dr Jacek Kozakiewicz zapowiedział kontynuacje dyskusji i organizację kolejnego zebrania z udziałem rezydentów oraz lekarzy specjalizujących się w innych trybach, które zaplanowano w siedzibie ŚIL na 19 marca 2013 r.

17. 01.2013

Spotkanie w Żorach organizatorów „I Międzynarodowego Pucharu Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i klasycznym”, (Ustroń, Żory 1-3 lutego br.) Celem imprezy było nie tylko propagowanie sportu i integracja środowiska lekarskiego, ale także omówienie zagrożeń wynikających z wykorzystywania zdobyczy medycyny w sporcie wyczynowym. Tej tematyce została poświęcona towarzysząca Mistrzostwom konferencja pod tytułem „Medycyna i Sport”.

18.01.2013

Spotkanie w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, inicjujące działania zmierzające do utworzenia na terenie Górnego Śląska Muzeum Historii Medycyny. W spotkaniu obok prezesa dr Jacka Kozakiewicza udział wzięli:
•    prof. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
•    Krzysztof Lewandowski – Wiceprezydent Miasta Zabrze
•    Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
•    prof. Zygmunt Woźniczka – historyk, Uniwersytet Śląski

Zebrani z uznaniem odnieśli się do podjętej przez prezesa inicjatywy utworzenia na terenie województwa śląskiego placówki, która prezentowałoby rozwój tej dziedziny nauki w kontekście kultury społecznej i bogatych tradycji regionu. Zdaniem obecnych na spotkaniu Muzeum nie powinno ograniczać się tylko do zdobyczy śląskiej medycyny, ale powinno także nawiązywać do osiągnięć ogólnopolskich i europejskich. Ponadto Muzeum winno być placówką nowoczesną, działającą w oparciu o współpracę środowisk medycznych
i humanistycznych. Uzgodniono, że niezbędne będzie przygotowanie wstępnych założeń projektowo-finansowych dotyczących planowanego Muzeum, których opracowaniem w terminie najbliższych czterech tygodni zajmie się Śląska Izba Lekarska wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Prezes Jacek Kozakiewicz poinformował zebranych o przeprowadzanych rozmowach w w/w sprawie, m.in. z prof. Jerzym Buzkiem i przedstawicielami środowisk uniwersyteckich prof. Wiesławem Banysiem – Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i prof. Ewą Kosowską - Kierownikiem Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ oraz skierowanych zaproszeniach do udziału w Komitecie Inicjującym Muzeum. Tematem kolejnego spotkania zaplanowanego na przełom lutego i marca br. będzie rozważenie możliwości powołania instytucji Muzeum, dzięki czemu możliwe będzie pozyskiwanie i wydatkowanie środków, w związku z jego projektowaniem i organizacją, a także zlecenie ekspertom opracowania koncepcji Muzeum wraz z kosztorysem tego przedsięwzięcia.

Udział w Koncercie Charytatywnym Zimowa Muzykoterapia zorganizowanym w Domu Lekarza przez Lions Club Katowice „Barbórka” , przy wsparciu Śląskiej Izby Lekarskiej.
W koncercie wystąpił duet skrzypcowy Tandemonos oraz chór Śląskiej Izby Lekarskiej CAMES, owacyjnie przyjęty przez zebranych. Całkowity dochód z koncertu został przeznaczony na leki dla dzieci chorych na mukowiscydozę.

19.01.2013

Wielka Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana rokrocznie przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wśród nagrodzonych, także w tym roku nie zabrakło lekarzy. Więcej informacji na kolejnych stronach Pro Medico.

III Bal Karnawałowy Lekarzy i Adwokatów w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. W tym roku Gospodarzami balu byli, obok prezesa ORL, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adw. Roman Kusz, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Przemysław Jałowiecki oraz prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej - dr Piotr Brukiewicz. Bal swoją obecnością zaszczycili także: prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr Igor Chęciński, prezes ORL  w Łodzi – dr  Grzegorz Mazur  oraz sekretarz ORL w Krakowie – dr Jacek Tętnowski. Oprawę muzyczną zapewnił wykładowca na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach Lothar Dziwoki ze swoim zespołem. Gwiazdami wieczoru byli artyści kabaretu Rak - Krzysztof Respondek i Grzegorz Poloczek. Bale lekarsko - adwokackie na dobre wpisują się już w kalendarz karnawałowych imprez na Górnym Śląsku. Także i w tym roku w dobrych nastrojach kończono zabawę, ze słowami „do zobaczenia na kolejnym Balu”.

24.01. 2013

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Lekarzy. Poruszono przede wszystkim zagadnienia indywidualnej ochrony prawnej lekarzy i lekarzy dentystów, dokonano także oceny poszerzonego w ostatnim roku zakresu działalności zespołu radców prawnych ŚIL. Podkreślono również istotne znaczenie współpracy z samorządem adwokackim dla w/w ochrony.

25.01.2013

XVII Jasnogórska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, organizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.  W tym roku wydarzeniu przyświecało hasło „Wyleczyć czasami, ulżyć często, pocieszyć zawsze”. Konferencja rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, po której podjęto dyskusje w obrębie zagadnień związanych z psychoonkologią, medycyną paliatywną, funkcjonowaniem hospicjów w Polsce oraz wolontariatem, który jest bardzo ważnym aspektem działalności hospicjów. Prezes ORL podziękował oraz wyraził głębokie słowa podziwu za trud i wysiłek, wkładany w bezinteresowną  pomoc chorym
i potrzebującym. Zaangażowanie tak wielu młodych ludzi, oddających swój wolny czas na rzecz pomocy innym, stanowi zdaniem prezesa, przykład do naśladowania także dla wielu Koleżanek i Kolegów.

Noworoczne spotkanie z pensjonariuszami sosnowieckiego  „Domu Lekarza Seniora” . W miłej i rodzinnej atmosferze, lekarze seniorzy wraz z prezesem ORL, kolegami z Zarządu Fundacji „Lekarzom Seniorom„ oraz dyrektor Biura ŚIL, śpiewali radośnie bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Prezes Zarządu Fundacji Wacław Kozioł, wraz z zastępcą Januszem Milejskim przekazali pensjonariuszom zakupione ze środków Fundacji „Lekarzom Seniorom” urządzenie do masażu. Dobre samopoczucie lekarzy mieszkających w „Domu Lekarza Seniora”, to zasługa zarówno miejscowych opiekunów, ale także wsparcia samorządu lekarskiego i odwiedzających swoich Mistrzów i Nauczycieli Koleżanek i Kolegów, za co serdecznie dziękuje samorząd lekarski.

30.01.2013

Wyjazdowe spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ze środowiskiem lekarskim Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Wizyta  w Szpitalu połączona została z przedstawieniem lekarzom bieżącej działalności samorządu zawodowego oraz podjęciem dyskusji na temat najważniejszych  problemów ochrony zdrowia i aktualnej sytuacji Szpitala. Spotkanie zakończono uroczystością wręczenia serdecznych gratulacji zasłużonym lekarzom, którą to uroczystość poprowadziła przewodnicząca Delegatury Rybnickiej dr Urszula Zimoń. W obecności Ewy Ryszki, wiceprezydenta Rybnika, adw. Jerzego Piniora, Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Marka Piekarskiego, wicedyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz dyrektorów szpitala dr Jerzego Kasprzaka i jego zastępcy ds. medycznych dr Zbigniewa Wiercińskiego, prezes ORL podziękował i wręczył dyplomy lekarzom z wieloletnim stażem pracy w zawodzie, których wieloletnie oddanie i zaangażowanie w pracę na rzecz chorych i potrzebujących oraz umiejętność dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą z młodszym Kolegami i Koleżankami, zasługują na wyjątkowe wyróżnienie i docenienie. Wśród nagrodzonych lekarzy znaleźli się: dr Antoni Baron, Aniela Kaliciak-Kempińska, Felicja Klyszcz, Grażyna Konieczna, Maria Kuśka, Eryk Kwapuliński,  Stefania Łopacz-Stoczek, Krystyna Maszczyk-Helios, Józef Meisel, Jerzy Nowak, Maciej Rogoszewski, Leon Szkróbka, Teresa Szymańska-Krupa, Tadeusz Szymura i Wanda Wenglarzy-Kowalczyk.

 

 

oprac.  Grażyna Ogrodowska,  Aneta Kuśnierz

 

dodał: Tomasz Gawlik