Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Luty 201301-03.02.2013

I Międzynarodowy Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i klasycznym. Podczas konferencji w Żorach dr Jacek Kozakiewicz przedstawił przygotowane przy wsparciu prof. Szczepana Łukasiewicza, refleksje dotyczące wzajemnych relacji między medycyną i sportem, pokazując m.in. wspólne cechy i przymioty charakteryzujące zarówno sportowca jak i lekarza.  Prezes zwrócił także uwagę na zagrożenia związane z coraz powszechniejszą komercjalizacją sportu i dążeniami do osiągnięcia jak najlepszych wyników za wszelką cenę oraz próbami wykorzystania najnowszych zdobyczy medycyny. Mistrzostwom towarzyszyła zimowa impreza rodzinna na stoku "Weekend ze Sport-Kliniką”. Prezes spotkał się z zawodnikami biorącymi udział w Pucharze oraz ich najbliższymi, pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w imprezie, a tym najlepszym, którym osiągnięty wynik pozwolił stanąć na podium, wręczył pamiątkowe medale i dyplomy.
 
04.02.2013

Spotkanie z prof. Januszem Świetlińskim oraz dr Ewą Wójcik-Gil,
poświęcone organizacji konferencji „Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa” odbywającej się w Bielsku – Białej w dniach 08-11.03.2013 r.

Udział w posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego,
podczas którego omówiono m.in. możliwości postulowanego przez młodych lekarzy, poszerzenia liczby jednostek uprawnionych do prowadzenia staży, zwłaszcza w centrum województwa.  Opracowano wstępne założenia planowanej w kwietniu br. wspólnej konferencji Śląskiej i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dla rezydentów i lekarzy specjalizujących się, będącej kontynuacją  spotkania we Wrocławiu z 10 stycznia  br.

06.02.2013


Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, połączone z Jubileuszem  200-go numeru  pisma „Pro Medico”.

08.02.2013

Koncert karnawałowy w Akademii Muzycznej w Katowicach zorganizowany przez Prezydenta Miasta Katowice, Piotra Uszoka w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Miasta Katowice.
 
13.02.2013

Spotkanie z dyrektorem Jerzym Kasprzakiem dotyczące omówienia planowanego  nowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
W spotkaniu obok dyrektora dr Jerzego Kasprzaka, udział wzięli mec. Krystian Niczpan z Zespołu Radców Prawnych ŚIL, dr Krystian Frey z Komisji ds. Konkursów ORL oraz dr Grzegorz Góral, reprezentujący Delegaturę  Rybnicką.

 18.02.2013

Spotkanie z prof. Andrzejem Kiepasem oraz prof. Krzysztofem Wieczorkiem dotyczące planowanej współpracy Śląskiej Izby Lekarskiej ze środowiskami humanistycznymi.

20.02.2013

Spotkanie z Burmistrzem Mikołowa, dr inż. Markiem Balcerem oraz księdzem proboszczem Bazyliki pw. św. Wojciecha ks. dr Mirosławem Godziekiem, z udziałem dr Grzegorza Górala, przewodniczącego Komisji Kultury ORL, którego celem było uzgodnienie szczegółów organizacyjnych planowanego koncertu chórów i orkiestr lekarskich z całej Polski, połączonego z uroczystą mszą świętą w intencji zmarłych lekarzy. Koncert pod patronatem Prezesa ŚIL i Burmistrza Miasta Mikołów, zaplanowano na dzień 17 maja, godz. 18:00.
 
21.02.2013

Udział w Konwencie Prezesów w Warszawie, podczas którego omówiono m.in. pierwsze doświadczenia z prac wojewódzkich Komisji  ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Wstępem do dyskusji było opracowanie dr Andrzeja Wcisły, wiceprzewodniczącego Komisji w Katowicach, który zwrócił szczególna uwagę na braki w ustawie z dnia 28.04.2011 r. Zdaniem lekarzy członków komisji, a także  zasiadających w tych gremiach prawników, wspomniane braki to przede wszystkim nieprecyzyjna definicja zdarzenia medycznego, a także  brak zapisu o obowiązkowej obecności lekarza w składzie orzekającym, losowy dobór członków, krótki czas na wydanie orzeczenia - 4 miesiące, z czego pierwsze 6 tygodni to formalne procedury.

 22.02.2013


Naczelna Rada Lekarska w Warszawie, przyjęcie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń specjalistycznych.
NRL zwróciła się z apelem o wprowadzenie na dziesięcioletni okres przejściowy zmian warunków kontraktowych świadczeń zdrowotnych, umożliwiających wykonywanie świadczeń specjalistycznych lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym pierwszy stopień specjalizacji.

 26.02.2013

Spotkanie z Prorektorem ds. nauki prof.  Janem Duławą
dotyczące organizowanych, od ubiegłego roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej, kursów atestacyjnych, a także inicjatywy utworzenia na terenie Katowic „Forum Dyskusyjnego” z udziałem środowisk humanistycznych, które pozwoli na wymianę  myśli, poglądów i opinii na temat aktualnych problemów społecznych.

Uroczyste gratulacje i podziękowania dla nowych specjalistów i kierowników specjalizacji z 33 dziedzin medycznych.
  Prezes wyraził uznanie dla podjętego trudu i zaangażowania w drodze do osiągnięcia tak ważnego celu zawodowego oraz pomocy i życzliwości kierowników specjalizacji.

 28.02.2013


Spotkanie w Warszawie z wiceministrem zdrowia dr Igorem Radziewiczem-Winnickim, przedstawicielami MZ i NFZ oraz samorządu aptekarskiego, poświęcone opracowaniu kolejnej nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich, idącego w kierunku jego zdecydowanego uproszczenia. Dr Jacek Kozakiewicz, przewodniczący  Zespołu NRL  ds. współpracy z ministrem zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych NIL podkreślił, że  należy w trybie pilnym rozważyć  odstąpienie  od  umów lekarzy z NFZ dot. leków refundowanych zwracając m.in. uwagę na fakt, że prawo do orzekania o czasowej niezdolności od pracy (związane także z wydatkowaniem, często nie małych środków publicznych) nie jest uwarunkowane koniecznością zawierania dodatkowych umów przez lekarzy. W trakcie rozmów ponownie zwrócono uwagę, że uzależnienie  refundacji od wskazań rejestracyjnych ogranicza istotnie dostęp pacjentów do leków  refundowanych.

 

Oprac. Aneta Kuśnierz

dodał: Tomasz Gawlik