Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Luty 201301-03.02.2013

I Międzynarodowy Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i klasycznym. Podczas konferencji w Żorach dr Jacek Kozakiewicz przedstawił przygotowane przy wsparciu prof. Szczepana Łukasiewicza, refleksje dotyczące wzajemnych relacji między medycyną i sportem, pokazując m.in. wspólne cechy i przymioty charakteryzujące zarówno sportowca jak i lekarza.  Prezes zwrócił także uwagę na zagrożenia związane z coraz powszechniejszą komercjalizacją sportu i dążeniami do osiągnięcia jak najlepszych wyników za wszelką cenę oraz próbami wykorzystania najnowszych zdobyczy medycyny. Mistrzostwom towarzyszyła zimowa impreza rodzinna na stoku "Weekend ze Sport-Kliniką”. Prezes spotkał się z zawodnikami biorącymi udział w Pucharze oraz ich najbliższymi, pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w imprezie, a tym najlepszym, którym osiągnięty wynik pozwolił stanąć na podium, wręczył pamiątkowe medale i dyplomy.
 
04.02.2013

Spotkanie z prof. Januszem Świetlińskim oraz dr Ewą Wójcik-Gil,
poświęcone organizacji konferencji „Interdyscyplinarna Szkoła Zimowa” odbywającej się w Bielsku – Białej w dniach 08-11.03.2013 r.

Udział w posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego,
podczas którego omówiono m.in. możliwości postulowanego przez młodych lekarzy, poszerzenia liczby jednostek uprawnionych do prowadzenia staży, zwłaszcza w centrum województwa.  Opracowano wstępne założenia planowanej w kwietniu br. wspólnej konferencji Śląskiej i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dla rezydentów i lekarzy specjalizujących się, będącej kontynuacją  spotkania we Wrocławiu z 10 stycznia  br.

06.02.2013


Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, połączone z Jubileuszem  200-go numeru  pisma „Pro Medico”.

08.02.2013

Koncert karnawałowy w Akademii Muzycznej w Katowicach zorganizowany przez Prezydenta Miasta Katowice, Piotra Uszoka w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Miasta Katowice.
 
13.02.2013

Spotkanie z dyrektorem Jerzym Kasprzakiem dotyczące omówienia planowanego  nowego trybu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
W spotkaniu obok dyrektora dr Jerzego Kasprzaka, udział wzięli mec. Krystian Niczpan z Zespołu Radców Prawnych ŚIL, dr Krystian Frey z Komisji ds. Konkursów ORL oraz dr Grzegorz Góral, reprezentujący Delegaturę  Rybnicką.

 18.02.2013

Spotkanie z prof. Andrzejem Kiepasem oraz prof. Krzysztofem Wieczorkiem dotyczące planowanej współpracy Śląskiej Izby Lekarskiej ze środowiskami humanistycznymi.

20.02.2013

Spotkanie z Burmistrzem Mikołowa, dr inż. Markiem Balcerem oraz księdzem proboszczem Bazyliki pw. św. Wojciecha ks. dr Mirosławem Godziekiem, z udziałem dr Grzegorza Górala, przewodniczącego Komisji Kultury ORL, którego celem było uzgodnienie szczegółów organizacyjnych planowanego koncertu chórów i orkiestr lekarskich z całej Polski, połączonego z uroczystą mszą świętą w intencji zmarłych lekarzy. Koncert pod patronatem Prezesa ŚIL i Burmistrza Miasta Mikołów, zaplanowano na dzień 17 maja, godz. 18:00.
 
21.02.2013

Udział w Konwencie Prezesów w Warszawie, podczas którego omówiono m.in. pierwsze doświadczenia z prac wojewódzkich Komisji  ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Wstępem do dyskusji było opracowanie dr Andrzeja Wcisły, wiceprzewodniczącego Komisji w Katowicach, który zwrócił szczególna uwagę na braki w ustawie z dnia 28.04.2011 r. Zdaniem lekarzy członków komisji, a także  zasiadających w tych gremiach prawników, wspomniane braki to przede wszystkim nieprecyzyjna definicja zdarzenia medycznego, a także  brak zapisu o obowiązkowej obecności lekarza w składzie orzekającym, losowy dobór członków, krótki czas na wydanie orzeczenia - 4 miesiące, z czego pierwsze 6 tygodni to formalne procedury.

 22.02.2013


Naczelna Rada Lekarska w Warszawie, przyjęcie apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra Zdrowia w sprawie zasad kontraktowania świadczeń specjalistycznych.
NRL zwróciła się z apelem o wprowadzenie na dziesięcioletni okres przejściowy zmian warunków kontraktowych świadczeń zdrowotnych, umożliwiających wykonywanie świadczeń specjalistycznych lekarzom i lekarzom dentystom posiadającym pierwszy stopień specjalizacji.

 26.02.2013

Spotkanie z Prorektorem ds. nauki prof.  Janem Duławą
dotyczące organizowanych, od ubiegłego roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej, kursów atestacyjnych, a także inicjatywy utworzenia na terenie Katowic „Forum Dyskusyjnego” z udziałem środowisk humanistycznych, które pozwoli na wymianę  myśli, poglądów i opinii na temat aktualnych problemów społecznych.

Uroczyste gratulacje i podziękowania dla nowych specjalistów i kierowników specjalizacji z 33 dziedzin medycznych.
  Prezes wyraził uznanie dla podjętego trudu i zaangażowania w drodze do osiągnięcia tak ważnego celu zawodowego oraz pomocy i życzliwości kierowników specjalizacji.

 28.02.2013


Spotkanie w Warszawie z wiceministrem zdrowia dr Igorem Radziewiczem-Winnickim, przedstawicielami MZ i NFZ oraz samorządu aptekarskiego, poświęcone opracowaniu kolejnej nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich, idącego w kierunku jego zdecydowanego uproszczenia. Dr Jacek Kozakiewicz, przewodniczący  Zespołu NRL  ds. współpracy z ministrem zdrowia w zakresie ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych NIL podkreślił, że  należy w trybie pilnym rozważyć  odstąpienie  od  umów lekarzy z NFZ dot. leków refundowanych zwracając m.in. uwagę na fakt, że prawo do orzekania o czasowej niezdolności od pracy (związane także z wydatkowaniem, często nie małych środków publicznych) nie jest uwarunkowane koniecznością zawierania dodatkowych umów przez lekarzy. W trakcie rozmów ponownie zwrócono uwagę, że uzależnienie  refundacji od wskazań rejestracyjnych ogranicza istotnie dostęp pacjentów do leków  refundowanych.

 

Oprac. Aneta Kuśnierz

dodał: Tomasz Gawlik