Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Marzec 201301.03.2013

Komisja ds. Etyki Lekarskiej z udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dr Tadeusza Urbana oraz dr Danieli Dzienniak-Pauliny z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematem spotkania było omówienie współpracy OROZ z Komisją, na podstawie analizy spraw rozpatrywanych w 2012 r. Wiele uwagi poświęcono obserwowanemu coraz częściej zjawisku nadawania ogłoszeniom o działalności leczniczej, zamieszczonym w prasie i internecie, charakteru ogłoszeń mających znamiona niedozwolonej reklamy.


09.03.2013

Koncert muzykujących lekarzy z Komisji ds. Kultury ORL w Katowicach dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem. Koncert został przyjęty z dużym entuzjazmem przez pacjentów, nie brakło wyrazów wdzięczności ze strony Pani Dyrektor Szpitala, która osobiście uczestniczyła w koncercie. Nasi artyści w trakcie pobytu w Zakopanem, obok zajęć warsztatowych, „dopinali” tegoroczne, bogate plany koncertowe i opracowywali pomysły nowych inicjatyw w zakresie aktywności pozazawodowej naszych Koleżanek i Kolegów.


13.03.2013

Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.


14-15.03.2013

X Zjazd Laryngologów Wojskowych w Szczyrku, pomiędzy sesjami  spotkanie z Prezesem Łódzkiej Izby Lekarskiej poświęcone omówieniu planowanych wspólnych przedsięwzięć.


16.03.2013

Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej „Śląska Wiosna Internistyczna”, zorganizowanej w katowickim Domu Lekarza. W panelu dyskusyjnym „Aktualne problemy interny w Polsce” omawialiśmy wspólnie m.in. problemy i zagrożenia tej niezwykle ważnej dziedziny medycyny.


19.03.2013

Wieczorne spotkanie w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w ramach cyklu pt. „Retrospekcje – czyli spotkajmy się i porozmawiajmy”, którego celem jest poszerzanie wiedzy młodych farmaceutów, poprzez spotkania z interesującymi ich osobistościami życia publicznego. Po przedstawieniu najważniejszych zagadnień dotyczących specyfiki działalności samorządowej, a także niemałego dorobku Śląskiej Izby Lekarskiej, spotkanie przerodziło się w żywą dyskusję m.in. na temat etyki zawodowej, coraz bardziej widocznego kwestionowania autonomiczności ludzkich wyborów. Wspólnie zgodziliśmy się, że niezwykle ważne w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym, jest wsłuchiwanie się w głos własnego sumienia, które należy traktować jako szczególny rodzaj „drogowskazu” ułatwiającego podejmowanie niejednokrotnie trudnych zawodowo decyzji. Podczas kilkugodzinnej rozmowy nie brakło planów dot. dalszej współpracy między środowiskiem lekarskim i aptekarskim.


20.03.2013

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Chorzowie, w którym uczestniczył także Andrzej Kotala, prezydent Miasta Chorzowa oraz Henryk Wieczorek, przewodniczący Rady Miejskiej. Spotkanie zakończono uroczystością wręczenia serdecznych gratulacji zasłużonym lekarzom.
Szerzej na ten temat na dalszych stronach biuletynu.


23.03.2013

Udział w XXXI Zjeździe Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Przekazując gratulacje Koleżankom i Kolegom w związku z bogatym dorobkiem mozolnie tworzonym na przestrzeni wielu lat, dr Jacek Kozakiewicz podkreślił, że samorząd lekarski stoi dziś przed niezwykle ważnym  zadaniem, by w trudnych dla ochrony latach zapewniać swoim członkom poczucie integracji i zawodowego bezpieczeństwa, tworzyć ramy do samokształcenia i działalności pro bono. By poprawiać wizerunek samorządu istotna wydaje się profesjonalizacja jego działań, także w  zakresie  odpowiedzialności zawodowej.


26.03.2013

Posiedzenie Delegatury Bytomskiej ŚIL oraz spotkanie z dr Grażyną Adamek, uczestniczką  charytatywnej To – Misji do Paragwaju. Cenna inicjatywa polskich lekarzy, aby pomagać ubogim mieszkańcom tego południowoamerykańskiego kraju, po raz kolejny uzyskała wsparcie finansowe śląskiego samorządu lekarskiego.


27.03.2013

Kapituła Odznaczeń, Wyróżnień i Medali Śląskiej Izby Lekarskiej przyznała „Wawrzyn Lekarski”, najwyższe wyróżnienie śląskiego samorządu lekarskiego, prof. Kazimierzowi Markowi. Członkowie Kapituły podjęli także decyzję o przyznaniu pięciu Srebrnych Odznak „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” oraz „Medalu za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne”. Odznaczenia zostały wręczone w trakcie XXXII OZL w Katowicach.


Pełną listę Laureatów oraz ich sylwetki publikujemy na dalszych stronach „Pro Medico”


28.03.2013

Kolejne spotkanie w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, dotyczące projektu utworzenia na Górnym Śląsku Muzeum Historii Medycyny. Kontynuowano dyskusję na temat charakteru, celu i podstawowych założeń Muzeum. Podkreślano, że powstanie Muzeum pozwoli na właściwą ochronę dóbr kultury związanych z bogatą tradycją medycyny i farmacji, Niezwykle ważną rolą Muzeum będzie także promocja regionu przez pryzmat wspaniałych osiągnięć medycyny i ich znaczenia dla tworzenia kultury społecznej. Sporządzono specjalne  „Oświadczenie”, które podpisali: prof. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr Piotr Brukiewicz – Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, prof. Jerzy Buzek – Eurodeputowany, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Ewa Kosowska - Kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, dr Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, prof. Krystyna Olczyk - Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice oraz prof. Zygmunt Woźniczka – historyk z Uniwersytetu Śląskiego.
Sygnatariusze „Oświadczenia” udzielili tym samym poparcia projektowi prezesa Jacka Kozakiewicza w sprawie powołania Muzeum oraz  upoważnili go wraz z  prof. Zygmuntem Woźniczką do dalszego koordynowania działań i przekazywania na bieżąco informacji związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. 
   oprac. Aneta Kuśnierz

dodał: Tomasz Gawlik