Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Maj 201330 maja 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście Łukasza Zonia „Zdarzenia medyczne: model szwedzki u nas się nie przyjął” informuje o działalności komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Dotychczas w całym kraju wpłynęły do komisji 603 wnioski, z których 143 zostały odrzucone już na wstępie, w 148 przypadkach postępowania już się zakończyły, a w 40 orzeczono, że zdarzenie medyczne miało miejsce. „Jednak wbrew idei wprowadzenia ustawowych zapisów o postępowaniach administracyjnych przed komisjami wojewódzkimi, nie przyspieszyły one dochodzenia roszczeń przez pacjentów lub ich bliskich. Stało się tak z dwóch zasadniczych powodów: wydłużonego w praktyce czasu na dostarczenie wymaganych opinii biegłych oraz występujących nierzadko trudności w zebraniu w określonym dniu składu komisji wojewódzkiej. (…) W Polsce ten system najwyraźniej się nie przyjął, w przeciwieństwie do Szwecji. Tam jednak obowiązuje zasada no-fault, czyli "bez winy". Lekarz mówi: "tak, rzeczywiście pomyliłem się” - i nie naraża się na żaden sąd kapturowy czy dotkliwe konsekwencje. W ten sposób unika się długiego postępowania, mającego wyjaśnić, czy faktycznie doszło do zdarzenia medycznego. Taki model pozwala poszkodowanym pacjentom lub ich bliskim naprawdę szybko dochodzić swoich roszczeń.”
(Wypowiedź pochodzi z sesji o polityce zdrowotnej podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego – Katowice, 13-15 maja 2013 r.)

23 maja 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Dlaczego Polacy płacą za leczenie?” przytacza dane zebrane przez Dziennik „Gazetą Prawną”, z których wynika, że już ponad 2 mln obywateli naszego kraju wykupiło dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty. „Polacy najczęściej sięgają po polisy grupowe oraz pakiety kupowane przez pracodawców, ale rośnie też popularność indywidualnych abonamentów medycznych. Z przeprowadzonej przez DGP sondy wynika, że w tym półroczu ich liczba wzrosła średnio o 10 proc. Jeżeli chodzi o wizyty płatne, (…) najbardziej widać wzrost liczby usług w zakresie świadczeń pediatrycznych. Z jakich powodów decydujemy się na płacenie za usługi medyczne? Jak się okazuje, nie zawsze chodzi o kolejki w publicznej ochronie zdrowia, ale - coraz częściej - o jakość kontaktu z lekarzem.”

18 maja 2013 roku

„Dziennik Zachodni” w artykule Agaty Pustułki „Będziemy śledzić naszych lekarzy. NFZ da nam system” informuje o planach uruchomienia, pod koniec tego roku, ogólnopolskiego systemu: „Zintegrowany Informator Pacjenta”, w skrócie ZIP. Po zalogowaniu się do systemu każdy pacjent będzie mógł sprawdzić swoją historię świadczeń medycznych m.in. wizyt lekarskich, pobytów szpitalnych, konsultacji specjalistycznych, przebytych zabiegów, badań diagnostycznych czy przepisanych leków. „– Kierunek jest dobry, bo szybki dostęp do dokumentacji medycznej jest bardzo ważny dla pacjentów. Nie wiem jednak, na ile nasze placówki i lekarze są przygotowani do jego sprawnego wdrożenia. Nasze doświadczenia z wprowadzaniem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców, czyli słynnego EWUŚ-a, nie są zbyt dobre – ocenia dr Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej. I dodaje, że ma nadzieję iż ZIP nie będzie służył tylko i wyłącznie do działań kontrolnych wobec lekarzy.”

14 maja 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w tekście Wojciecha Kuty „V Europejski Kongres Gospodarczy: zdrowotne wyzwania i szukanie odpowiedzi” informuje o rozmowach prowadzonych w trakcie tej rozpoczętej 19 maja imprezy, która odbywa się w Katowicach. Wśród gości Kongresu znaleźli się: wiceminister zdrowia - Igor Radziewicz – Winnicki, prezes NFZ - Agnieszka Pachciarz oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i dyrektorzy placówek ochrony zdrowia. Dyskutowano m. in. o projekcie decentralizacji NFZ, nowym koszyku świadczeń gwarantowanych, wdrożeniu transgranicznej dyrektywy unijnej oraz zwiększeniu środków na finansowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rozmawiano również na temat funkcjonowania szpitali; szansach i zagrożeniach związanych z przekształceniami w spółki publicznych lecznic. „Z kolei śląski wicemarszałek Mariusz Kleszczewski podkreślał, że w niektórych regionach kraju występuje nadmiar łóżek szpitalnych. - W województwie śląskim jest ich 60 na 10 tysięcy mieszkańców. Dla porównania - w Stanach Zjednoczonych średnia liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców jest o połowę mniejsza - mówił Mariusz Kleszczewski, wskazując na pilną potrzebę zmian w strukturze łóżek.”