Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Czerwiec 2013
3 czerwca

 Spotkanie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, z udziałem dr Ryszarda Szozdy przewodniczącego Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, a także Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej. Spotkanie poświęcone zostało omówieniu wzajemnych relacji sądów powszechnych i lekarzy biegłych sądowych w aspekcie dwóch nowych rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 24 kwietnia br.  „w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym” (Dz. U. 2013 r., poz. 518) oraz „w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym” (Dz. U. z 2013 r., poz. 508). Oba rozporządzenia weszły w życie 6 maja tego roku.


5 czerwca

Posiedzenie  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 
6-9 czerwca

Wspólny wyjazd szkoleniowy członków Okręgowej Rady Lekarskiej, zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i sędziów lekarskich do Lwowa. W jego trakcie miały miejsce liczne spotkania z ukraińską polonią medyczną oraz władzami miasta i Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmowy toczyły się głównie na temat nawiązania form współpracy w zakresie edukacji i kształcenia podyplomowego oraz utworzenia lekarskiego samorządu zawodowego na Ukrainie.


12 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.


13 – 15 czerwca

Uczestnictwo w konferencji naukowej  poświęconej duńskiemu systemowi zabezpieczenia zdrowotnego i jego odpowiedzi na wyzwania dzisiejszej Europy. 


18 czerwca

Spotkanie w Bytomskim Klubie Lekarza Seniora.


19 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.


22 czerwca

Wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”, na temat zadań i roli samorządu lekarskiego. Organizatorami studiów są Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny we współpracy ze Śląską Izbą Lekarską.

 
26 czerwca

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Sygnatariuszami dokumentu zostali Jacek Kozakiewicz, prezes ORL i Jerzy Rdes, skarbnik ORL oraz Tadeusz Donocik, prezesem RIG. Obydwie strony zadeklarowały gotowość do współpracy, której celem jest integracja środowiska, wspólna organizacja wydarzeń promocyjnych oraz wzajemna wymiana informacji i doświadczeń w celu rozszerzenia oferty usług kierowanej do członków każdej ze Stron.

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny, które po raz trzeci odbyło się z inicjatywy prezesa ORL  w siedzibie ŚIL. Wzięli w nim udział: Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prof. Jan Duława – prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Andrzej Gościniak – przewodniczący Sejmiku Śląskiego, prof. Ewa Kosowska – kierownik Zakładu Teorii i Historii Kultury UŚ, mec.  Krystian Szulc – przedstawiciel Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice oraz prof. Zygmunt Woźniczka – historyk z Instytutu Nauk o Kulturze UŚ.
Biorący udział w spotkaniu wspólnie podkreślali, że misją Muzeum Medycyny powinna być tematyka zdrowia w najszerszym tego pojęcia znaczeniu. Należy ją realizować poprzez zarówno prezentowanie osiągnięć medycyny jak i edukowanie w zakresie dbałości o zdrowie i zachowań prozdrowotnych, z zastosowaniem nowoczesnych środków audiowizualnych. Prowadzona była również dyskusja nad lokalizacją i sposobem funkcjonowania planowanej placówki. Zebrani postanowili tematem organizacji Muzeum Medycyny i dotychczasowymi ustaleniami zainteresować również władze samorządu województwa śląskiego, a w szczególności przewodniczącego i członków Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Śląskiego.


27 czerwca

Udział w otwarciu Centrum Diagnostycznego Helimed oraz nowego pawilonu szpitalnego Sport Kliniki w Żorach


28  czerwca 

Wielopokoleniowe spotkanie z lekarzami w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. Organizatorem spotkania była prof. Anna Obuchowicz, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii. Gościem tego wydarzenia był Jacek Kozakiewicz, prezes ORL, który wręczył listy gratulacyjne zasłużonym lekarzom, twórcom bytomskiej pediatrii: dr  Barbarze Balkowskiej-Nowak, Jadwidze Grażynie Denk, Kazimierzowi Jończykowi, Izabeli Małowskiej, Wacławowi Nowakowi, Alicji Sikorze oraz Iwonie Świętochowskiej. (Więcej na ten temat na dalszych stronach Pro Medico).