Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Maj 2013

1-5 maja

Wyjazd na Białoruś, spotkanie z lekarzami polskiego pochodzenia, wizyta w rodzinnych stronach Mickiewicza, Kościuszki i Orzeszkowej, polskie miejsca pamięci…

6 maja

Spotkanie z konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki prof. Wandą Romaniuk.


7  maja

Spotkanie z przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego, Andrzejem Gościniakiem.


8 maja

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Udział w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, na zaproszenie Marioli Bartusek, przewodniczącej OIPiP w Katowicach.


9 maja

Spotkanie z dr Stefanem Stenclem - przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.


10 maja

Spotkanie z prof. Zygmuntem Woźniczką w sprawie projektu Muzeum Medycyny.

14 maja

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach.

15 maja

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Zawierciu. Na zaproszenie przedstawicieli Delegatury zawierciańskiej prezes ORL Jacek Kozakiewicz wraz z członkami Prezydium ORL zwiedzali Szpital Powiatowy w Zawierciu i prowadzili rozmowy z Dyrekcją na temat jego bieżącej działalności i planowanych inwestycji. W trakcie wizyty miało również miejsce spotkanie z zespołem lekarskim Szpitala, a także wręczenie listów gratulacyjnych i upominków lekarzom, zasłużonym dla rozwoju medycyny w regionie.
(Więcej w lipcowo-sierpniowym wydaniu  „Pro Medico”).

16 maja

Spotkanie powitalne z członkami sześciu chórów lekarskich z Białegostoku, Katowic, Olsztyna, Poznania, Szczecina i Warszawy, które przyjechały na zaproszenie Śląskiej Izby Lekarskiej, by wziąć udział w organizowanym już po raz drugi przez naszą izbę Ogólnopolskim Koncercie Chórów Lekarskich. (Więcej na temat Koncertu w lipcowo-sierpniowym wydaniu  „Pro Medico”).

17 maja

Wizyta  w  Radio Katowice, której celem było m.in. poinformowanie słuchaczy o odbywającym się  Ogólnopolskim  Koncercie  Chórów Lekarskich.

Udział we Mszy św. w Bazylice  św. Wojciecha w Mikołowie, sprawowanej  w intencji wszystkich zmarłych lekarzy i lekarzy  dentystów. Po nabożeństwie połączone chóry lekarzy wykonały pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke „MAGNIFICAT” Johna Rutter’a.


18 maja

 W „Domu Lekarza” miało miejsce spotkanie z uczestnikami III Ogólnopolskiego  Konkursu  Fotograficznego „Okiem Eskulapa”. Prezes Jacek Kozakiewicz wraz z dr Jackiem Tętnowskim, reprezentantem Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Grzegorzem Góralem, przewodniczącym Komisji ds. Kultury ORL w Katowicach wręczyli nagrody laureatom. Uroczystemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na konkurs. (Więcej na ten temat w czerwcowym i lipcowo-sierpniowych numerze „Pro Medico”).

Udział  w koncercie w kościele św. Stanisława B.M. w Czeladzi w trakcie którego połączone chóry lekarskie po raz drugi brawurowo wykonały „MAGNIFICAT” Johna Rutter’a.


19 maja 

Msza św. w  kościele akademickim w Katowicach w intencji zmarłej Śp. Prof. Rozalii Osuch-Jaczewskiej, laureatki Wawrzynu Lekarskiego.


20  maja 

Wystąpienie w trakcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która została poświęcona problemom ochrony zdrowia w województwie Śląskiem. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz zabrał głos w imieniu samorządów medycznych, przedstawiając również punkt widzenia pielęgniarek i położnych oraz aptekarzy. Mówiąc o niedofinansowaniu systemu prezes pokazał dane, z których wynikało, że pod względem wydatków z budżetów samorządów na zdrowie obywateli, nasze województwo plasuje się na piątym miejscu, daleko za pomorskim, dolnośląskim czy mazowieckim.  – Rolą państwa jest zapewnienie źródeł finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, a możliwości pozyskania środków wydają się być ograniczone – mówi prezes i wyliczał – Bez podniesienia składki, urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia współpłacenia pacjentów czy opracowania systemu dodatkowych ubezpieczeń, ochrona zdrowia w Polsce będzie nadal kulała. – kontynuował prezes Kozakiewicz.
Przemawiając do radnych zwrócił także uwagę na problem koordynacji i odpowiedzialności za sprawne działanie opieki zdrowotnej. – Nie istnieje żaden akt prawny, który w sposób kompleksowy wskazywałby katalog organów władzy publicznej, odpowiedzialnych za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. – konstatował prezes ORL. Jego zdaniem potrzebne są kompleksowe zmiany, których podstawą powinno być oddzieleni roli płatnika od organizatora ochrony zdrowia, decentralizacja NFZ – zarówno organizacyjna, jak i finansowa oraz wydłużenie okresu kontraktowania świadczeń przez Fundusz do minimum 5 lat, a w przypadku szpitali posiadających SOR do siedmiu lub nawet ośmiu.
Ważnym punktem wystąpienia dr Kozakiewicza, był także ten poświecony problemom demograficznym, wynikającym z podnoszenia się średniej wieku lekarzy w wielu specjalnościach oraz trudnościom, jakie piętrzą się przed młodymi medykami, którzy rozpoczynają ścieżkę kształcenia podyplomowego.
W historycznej sali posiedzeń Sejmu Śląskiego w trakcie debaty głos zabrali także Sławomir Neumann, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Nowak, dyrektor ŚOW NFZ Mariusz Kleszczewski, wicemarszałek województwa, a także, w imieniu Zygmunta Łukaszczyka - wojewody śląskiego, dyrektor Ireneusz Ryszkiel.
Kilkugodzinna debata w wielu miejscach sprowadzała się do przerzucania się bardzo szczegółowymi danymi statystycznymi, mówiącymi o liczbie łóżek szpitalnych, kondycji finansowej kilkudziesięciu szpitali w województwie i średniej długości dni hospitalizacji na poszczególnych oddziałach. W ocenie Małgorzaty Ochęduszko – Ludwik, radnej sejmiku z ramienia SLD wiele wystąpień zorientowanych było na „słupki” i wskaźniki, natomiast prezes Kozakiewicz skupił się na podmiocie problemu, czyli człowieku.   


21 maja 

Rozmowa  w  Radio eM w związku z debatą na temat ochrony zdrowia, która miała miejsce dzień wcześniej  w trakcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Spotkanie ze współorganizatorami Pucharu Lekarzy i Farmaceutów w tenisie ziemnym  zaplanowanym w dniach 6-8września 2013 r.


22 maja 

Posiedzenie Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach.


23-26 maja

Udział w VII Kongresie Polonii Medycznej w Krakowie oraz w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.


28  maja

Spotkanie w Regionalnej  Izbie Gospodarczej, omówienie  przygotowań do panelu medycznego podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wrześniu 2013 r.