Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Wrzesień 201330 września 2013 roku

„Rzeczpospolita” w tekście Edyty Hołodyńskiej „Błędy, które kosztują życie” informuje o problemie błędów medycznych i sposobach dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych pacjentów. „Lekarz popełnia więc błąd, kiedy nie zrobił wszystkiego, co mógł i powinien zrobić zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Najczęstsze pomyłki lekarzy to zabiegi na niewłaściwym pacjencie, operacje narządu po odwrotnej stronie, pozostawione ciało obce, oparzenia sprzętem lub środkami chemicznymi.

24 września 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „NRL ws. zasad ustalania nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym” informuje o sposobie wyjaśnienia tej kwestii przez ministra finansów. „Jak pisze NRL w opublikowanym stanowisku, wprawdzie w treści interpretacji zamieszczono pewne wytyczne dotyczące sposobu ustalenia nazwy towaru i usługi na paragonie fiskalnym w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, interpretacja ta nie jest jednak wystarczająco precyzyjna, aby odpowiedzieć na większość pytań, jakie stawiają sobie lekarze świadczący usługi medyczne. (…) Prezydium NRL wyraziło niezadowolenie, że zamiast wydać ogólne wytyczne co do zasad oznaczania nazwy usługi medycznej na paragonie fiskalnym, Ministerstwo Finansów postanowiło odsyłać lekarzy - podatników na drogę występowania o interpretacje indywidualne do odpowiednich izb skarbowych.”

16 września 2013 roku

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Młodzi lekarze będą odpracowywać rezydentury?” informuje o pomyśle rozważanym w resorcie, którego celem byłoby zatrzymanie w kraju młodych lekarzy po skończeniu kształcenia specjalistycznego. W przypadku, gdyby nowy specjalista nie podjął pracy w publicznej jednostce ochrony zdrowia, wówczas miałby być zobowiązany do zwrotu kosztów rezydentury. „Nie wiadomo, na ile resort wyceni koszt wykształcenia lekarza ponoszony przez państwo. Gdyby założyć, że lekarz musiałby spłacić tyle, ile resort zdrowia płaci mu teraz średnio podczas trzech lat rezydentury, to kwota kredytu wyniosłaby około 118 tys. zł.”

13 września 2013

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „Sejm: aktualizacja przepisów o cmentarzach i pochówkach – do podkomisji” informuje o pracach nad nowelizacją przepisów pochodzących jeszcze z 1959 roku. „Projekt ma dostosować ustawę m.in. do rozpowszechniania się kremacji, zunifikować definicje, ujednolicić prawo do grobu bez względu na jego rodzaj, wprowadzić pojęcie obserwacji zwłok, uregulować pochówki w niszach i świątyniach, a także określić minimalne wymogi wobec zakładów pogrzebowych. (…) Zgon i jego przyczyny ma ustalać lekarz, który stwierdza zgon, a nie jak do tej pory lekarz leczący chorego w jego ostatniej chorobie.”

12 września 2013

Portal rynekzdrowia.pl w notatce „MZ: więcej rezydentur z pediatrii i interny” informuje o liczbie miejsc specjalizacyjnych w bieżącym roku. Dla chcących szkolić się w dziedzinie pediatrii przyznano łącznie 312 miejsc – o sto więcej niż w roku ubiegłym. Z interny ogółem Ministerstwo uruchomi 426 miejsc, czyli o 176 miejsc więcej niż w 2012 roku. „Zwiększenie liczby rezydentur internistycznych i pediatrycznych związane jest z planowanymi zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej oraz z ułatwieniem dostępu do opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów. Ogółem minister zdrowia przyznał 2464 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w okresie od 1 do 31 października 2013 roku.”

6 września 2013

„Rzeczpospolita” w tekście sygnowanym – g.or. „Ukłucie to wypadek przy pracy” informuje o regulacjach zawartych w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 czerwca br. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013r., poz. 696). „Rozporządzenie zakwalifikowało zakłucie jako wypadek przy pracy. W związku z tym pracodawcy muszą m.in. systematycznie oceniać ryzyko zranienia, prowadzić wykaz takich zdarzeń, wdrożyć system szkoleń w zakresie postępowania i zgłaszania zranień oraz raz na pół roku opracować specjalny raport o bezpieczeństwie i higienie pracy. (…) Pierwsze takie sprawozdanie ma powstać do 28 lutego 2014 r.”