Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Profilaktyka zranieńRozp. MZ z dnia 6.6.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nakłada na lekarzy kolejne obowiązki administracyjne.

Nowe obowiązki dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą czyli zarówno praktyk lekarskich jak i podmiotów leczniczych (dawne nzoz-y).

Lekarze prowadzących indywidualne praktyki samodzielnie lub zatrudniających np.: tylko rejestratorkę(rejestratorki) to rozporządzenie nie obejmuje.

Zgodnie z tym rozporządzeniem lekarz pracodawca m. in.:

  • dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem

  • opracowuje i wdraża procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami

  • opracowuje i wdraża procedury używania środków ochrony indywidualnej

  • prowadzi wykaz zranień ostrymi narzędziami

  • prowadzi systematyczne szkolenia

  • opracowuje i wdraża procedurę postępowania poekspozycyjnego

  • sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami - pierwszy do 28 lutego 2014 (tylko nzoz-y)

 

Wszelkie niezbędne materiały, procedury i formularze do wypełnienia, dzięki uprzejmości kolegów z Wielkopolskiej Izby lekarskiej i Izby Lekarskiej w Krakowie, znajdują się w załączniku poniżej oraz pod adresem:

http://autonomia-dent.pl/?p=1794

 

W celu wywiązania się z nowych obowiązków należy:

Pobrać załącznik RAPORT, rozpakować folder spakowany programem zip,
Przeczytać instrukcję zawartą w skoroszycie Excela,
Przeczytać pliki html "wprowadzenie" i "stan prawny" (znajdujące się w tym samym folderze co plik ZRA)
Wrócić do pliku excela i wypełnić wszystkie pola przeznaczone do własnej edycji w zakładce "dane"
Przejść do arkusza "char" i wszystkim pracownikom potencjalnie zagrożonym zranieniem wypełnić charakterystykę stanowiska pracy
Czytać komentarze ukryte w komórkach excela (w prawym górnym rogu komórki jest wówczas czerwony trójkącik, a w tle tej komórki jest ikonka...
Wypełnić zakładki "szkolenia", "nadzór" i "wykaz"(zranień) , jeśli jest co wypełniać, tzn jeśli w ostatnim półroczu odpowiednio:  przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu bhp , mieliśmy kontrolę dotyczącą bhp , doszło w placówce do przypadku zranienia. Jeśli nic z tego nie zaszło , to tabelki te pozostawiamy rzecz jasna puste.
Wypełnić lub uzupełnić zakładkę procedury z podaniem daty wygenerowania procedury. Oddanie dat jest ważne , gdyż formuły w innych zakładkach (raport) będą budowały z tego informacje o tym ile wdrożono a ile zmodyfikowano w ostatnim okresie procedur.
Przejść do arkusza "ocena" , wpisać datę sporządzenia oceny, wypełnić pola komentarzy własnych, uruchomić makro porządkujące arkusz a następnie wydrukować
Przejść do arkusza "raport" , podać przedział dat okresu raportowanego , wypełnić pola do edycji własnej , uruchomić makra porządkujące raport i wydrukować go.
Dokumenty nie należy nigdzie wysyłać, zachować do ewentualnej kontroli.
 

 


dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki