Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

ARCHIWUM 

PARAGON FISKALNY

data: piątek, 27 wrzesień 2013

Koleżanki i Koledzy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz.363) wprowadza od 1 października 2013 r. obowiązek stosowania w kasach fiskalnych bardziej szczegółowego  niż do tej pory,  nazewnictwa  udzielanych przez lekarzy i lekarzy dentystów usług. Do tej bowiem pory, w oparciu o uzyskiwane od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretacje indywidualne można było używać dla świadczonych usług ogólnej nazwy „usługa medyczna lecznicza”.

Odpowiadając na liczne zapytania kolegów i koleżanek lekarzy i lekarzy dentystów, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uwzględniając informacje zawarte na stronie Ministerstwa Finansów, podaje poniżej katalog  przykładowego nazewnictwa  usług świadczonych w praktykach lekarskich i stomatologicznych, jakie w  zgodzie z w/w  rozporządzeniem  należy używać w  kasach fiskalnych.

 

W praktykach  lekarskich :

 

> porada lekarska
> porada lekarska zabiegowa
> wizyta kontrolna
> zabieg chirurgiczny
> zabieg profilaktyczny

> badanie diagnostyczne

 

W praktykach stomatologicznych :

 

> porada lekarska
> wizyta kontrolna
> leczenie zęba
> leczenie zęba kanałowe
> usunięcie zęba
> proteza ruchoma
> proteza stała
> naprawa protezy
> zabieg chirurgiczny
> zabieg profilaktyczny
> aparat ortodontyczny ruchomy
> aparat ortodontyczny stały
> badanie diagnostyczne

 

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

SERWIS PRASOWY

data: wtorek, 24 wrzesień 2013

Zapraszamy na naszą stronę do zakładki  SERWIS PRASOWY  gdzie portalu RYNEK ZDROWIA.PL informuje o korespondencji miedzy Ministrem Finansów i Naczelna Radą Lekarską w sprawie problemów wynikających z uszczegółowieniem treści paragonu fiskalnego, który jak wynika z Rozp. MF ma być stosowany od 1 października br. według nowych zasad.

 

Na informację Prezydium ORL w Katowicach w tej sprawie wraz z proponowanym katalogiem nazw usług do wpisywania na paragonach fiskalnych prosimy oczekiwać w piątek 27 września 2013r.

dodał

Rafał Kiełkowski

 

PRAKTYKI LEKARSKIE

data: wtorek, 30 kwiecień 2013

Szczegółowe dane identyfikujące na paragonie fiskalnym - pismo Prezesa NRL do Ministra Finansów

 

PRAWO

data: sobota, 30 marzec 2013

1 kwietnia 2013 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Z najważniejszych zmian należy wymienić informacje zawarte w  § 8:

§ 8. 1. Paragon fiskalny zawiera co najmniej:
6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie okresu przejściowego odnoszącego się do nowych informacji jakie muszą pojawić się na paragonie fiskalnym tj. nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację oraz NIP-u nabywcy (pacjenta) na jego żądanie:
 
Do 30 września 2013 roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Jest to czas dla serwisantów na przestawienie kas i dostosowanie ich do nowych wymagań. Nawet jednak po tej dacie stare kasy, które nie mogą ujawniać na paragonie NIP nabywcy, nie będą musiały spełniać tego warunku aż do ich zużycia. Jeśli chodzi o warunek jednoznacznego oznaczenia na paragonie nazwy towaru lub usługi, jego wprowadzenie ma zapewnić odpowiednią identyfikowalność danego produktu. W ocenie Ministerstwa finansów od 1 października 2013 roku jednoznacznie oznaczać nazwy będą musiały też stare kasy, nabyte przed 1 kwietnia 2013 roku.

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

KASY FISKALNE W PRAKTYKACH LEKARSKICH

data: czwartek, 25 październik 2012

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zakłada obniżenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Projekt z 18 lipca 2012  w sposób znaczny ograniczy liczbę praktyk lekarskich uprawnionych do korzystania z tego przywileju.
Obecnie nie muszą stosować kas fiskalnych podatnicy, u których kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku 40.000 zł.
Projektowane rozporządzenie zrównuje limit obrotów z działalności, o której mowa powyżej zarówno dla podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność do kwoty 20.000 zł.

Oznacza to, że jeżeli lekarz prowadzący lub rozpoczynający praktykę lekarską uzyska od pacjentów przychód powyżej 20 000 zł (średnio 1666 zł/m-c) to będzie zobowiązany do posiadania i używania kasy fiskalnej.

W § 7 projektu rozporządzenia przewidziano również stosowne przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, w przypadku podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych w 2012 r. na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. przekroczyli limit obrotów w wysokości 40.000 zł), stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza to, że u podatnika który przekroczył limit obrotów w wysokości 40.000 zł np. w październiku 2012 r., obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie w dniu 1 stycznia 2013 r., jeśli limit 40.000 zł przekroczony zostanie w listopadzie 2012 r., to obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie z dniem 1 lutego 2013 r., natomiast w przypadku przekroczenia limitu 40.000 zł w grudniu 2012 r. obowiązek stosowania kasy fiskalnej powstanie z dniem 1 marca 2013 r.

W odniesieniu do podatników, których obroty w 2012 r. nie przekroczyły kwoty 40.000 zł, natomiast przekroczyły limit 20.000 zł obowiązek stosowania kas fiskalnych powstanie z dniem 1 marca 2013 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2014 r.

 

Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich


 

Paragon fiskalny.

data: czwartek, 26 maj 2011

Przedstawiamy wyniki interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Na zadane pytania:
1. Czy opis na paragonie "Usługa medyczna " jest wystarczający i zgodny z obowiązujacym stanem prawnym?
2. Czy wymagane jest wydawanie paragonów fiskalnych pacjentom leczonych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowonej zawartej z NFZ?
otrzymano następujące odpowiedzi:

Ad 1. Opis na paragonie o treści "Usługa medyczna" jest nieprawidłowy, ponieważ wymaga doprecyzowania czy jest to usługa służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia czy jest to usługa kosmetyczna.
Z treści otrzymanej odpowiedzi wynika, że prawidłowy opis powinien brzmieć:

usługa medyczna lecznicza, usługa stomatologiczna lecznicza

lub

usługa medyczna kosmetyczna, usługa stomatologiczna kosmetyczna.

Ad 2. Stanowisko wyrażone w zapytaniu, że wydawanie paragonów fiskalnych pacjentom leczonych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowonej zawartej z NFZ nie jest wymagane jest prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że przytoczone stanowiska są oparte na wydanych interpretacjach indywidualnych dla konkretnego podmiotu wnioskującego i należy się liczyć z tym, że stanowisko izby skarbowej w przypadku innego wnioskującego może być odmienne.

Pełna treść interpretacji indywidualnych dostępna w załącznikach.

 

opracował i dodał

Rafał Kiełkowski

 

Kasy fiskalne dla lekarzy

data: piątek, 14 styczeń 2011

 Śląska Izba Lekarska negocjuje specjalną ofertę zakupu oraz instalacji kas
fiskalnych przeznaczonych dla lekarzy.
W celu wynegocjowania najkorzystniejszych warunków chcemy oszacować wielkość
zapotrzebowania na kasy.
Z tego powodu prosimy zainteresowanych zakupem kas fiskalnych o kontakt z
Izbą:
Dział Praktyk Lekarskich tel. 32 203 65 47/48 wew. 303,304
Rafał Kiełkowski tel.668 266 183
e-mail : 
www@izba-lekarska.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do końca lutego.

 

 

Debata online: Zwolnienia podatkowe w ochronie zdrowia i kasy rejestrujące

data: czwartek, 13 styczeń 2011
 21 stycznia Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska organizuje debatę online dotyczącą zwolnień podatkowych w ochronie zdrowia oraz kas rejestrujących. W godzinach 13.00 – 14.30, podczas transmisji na żywo na stronie

 

www.abc.com.pl/debatavat, najważniejsze zagadnienia omówią: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, Elżbieta Janczak koordynator Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Adam Bartosiewicz, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym
W trakcie trwania debaty , internauci będą mogli na bieżąco zadawać pytania prelegentowi. 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmienia się ustawa o podatku od towarów i usług. Zmiany dotyczą m.in. zwolnień podatkowych i obejmują m.in. katalog zwolnień z zakresu ochrony zdrowia. Od nowego roku dla zastosowania zwolnienia istotne będzie m.in. to, w jakim celu świadczenie w zakresie opieki zdrowotnej zostało wykonane oraz jaki podmiot wykonał to świadczenie.
 

 

 
Jednostki opieki zdrowotnej nie będą więc „automatycznie” w całym zakresie swojej działalności zwolnione od VAT. Wiele z nich zapewne będzie musiało zarejestrować się jako podatnicy VAT  i rozliczać ten podatek. Jest to dla nich niewątpliwie zupełnie nowa sytuacja. Jeśli przypomnieć, że w ochronie zdrowia od dnia 1 stycznia 2011 r. (a w zasadzie od 1 maja 2011 r.) pojawią się kasy fiskalne, to stanowi to bardzo znaczącą zmianę.
 

 

 
Podczas e-debaty zostaną przedstawione implikacje dla sektora ochrony zdrowia wynikające ze zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które w większości wejdą w życie 
od 1 stycznia 2011 roku, przede wszystkim zaś :
 

 

 
  • Zwolnienia podatkowe dotyczące usług w zakresie ochrony zdrowia
  • Kasy rejestrujące
  • Nowe stawki VAT

 

Kasy fiskalne c.d.

data: czwartek, 11 listopad 2010

Dzięki uprzejmości firmy ELZAB S.A. producenta kas fiskalnych prezentujemy "poradnik dla lekarzy którzy rozpoczną rejestrację obrotu przy pomocy kasy fiskalnej"

dodał

Rafał Kiełkowski

 

Kasy fiskalne c.d.

data: czwartek, 04 listopad 2010

Przypominamy, że z dniem 1 maja 2011 roku lekarze świadczący usługi na rzecz osób fizycznych zobowiązani są rejestrować przychody za pomocą kasy fiskalnej. Przewidziano jednak sytuacje w których posiadanie kasy nie jest obowiazkowe.

Lekarze, prowadzący praktyki lekarskie, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy (2010) nie przekroczył 40.000 złotych są zwolnieni od posiadania kasy fiskalnej do 31 grudnia 2012 r. - do kwoty obrotu za rok poprzedni wlicza się tylko przychody pochodzące od pacjentów - osób fizycznych, jeżeli zatem lekarz prowadzący praktykę miał kontrakt z NZOZ-em czy NFZ i z tego tytułu czerpał zyski, to kwota tych przychodów nie wlicza się do limitu 40.000 złotych.

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

Informacja w sprawie kas fiskalnych

data: piątek, 10 wrzesień 2010

W dniu 26 lipca 2010 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2010, nr 138, poz. 930).Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa rozporządzenie to nie wprowadziło generalnego zwolnienia z posiadania kas fiskalnych dla usług w zakresie ochrony zdrowia.

 

Wyjaśniam zatem, że lekarz prowadzący praktykę lekarską musi liczyć się z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej.
 
Od obowiązku posiadania kasy przewidziane są jednak pewne wyjątki, o których poniżej:
 
1.      Do dnia 30 kwietnia 2011 r. usługi medyczne nie muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej (zwolnienie to dotyczy wszystkich lekarzy prowadzących praktykę lekarską). Podstawa prawna: Zwolnienie to przysługuje na mocy § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. A rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
2.      Lekarze, prowadzący praktyki lekarskie, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 40.000 złotych są zwolnienie od posiadania kasy fiskalnej do 31 grudnia 2012 r. - wyjaśniam, że do kwoty obrotu za rok poprzedni wlicza się tylko przychody pochodzące od pacjentów - osób fizycznych, jeżeli zatem lekarz prowadzący praktykę miał kontrakt z NZOZ-em czy NFZ i z tego tytułu czerpał zyski, to kwota tych przychodów nie wlicza się do limitu 40.000 złotych.
Podstawa prawna: Zwolnienie to przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
3.      Ponadto z mocy art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , nie muszą posiadać kasy fiskalnej podatnicy, którzy nie dokonują sprzedaży czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Zatem lekarze prowadzący praktyki, którzy uzyskują przychody wyłącznie z kontraktu na pełnienie dyżurów zawartego ze szpitalem czy kontraktu z NZOZ-ami nie muszą zakupić kasy fiskalnej, bo nie sprzedają usług osobom fizycznym ani rolnikom ryczałtowym. .
 

Michał Kozik

radca prawny

 

Kasy fiskalne dla lekarzy

data: piątek, 30 lipiec 2010

 Katowice, dnia 30 lipca 2010 r.

INFORMACJA

Minister Finansów podpisał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jak podaje biuro prasowe Ministerstwa Finansów. Rozporządzenie to nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Finansów podaje, że obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej objęte zostaną także praktyki lekarskie, które dotychczas korzystały ze zwolnienia w tym zakresie. Wiceminister Finansów Maciej Grabowski na łamach Dziennika Gazety Prawnej wyjaśnił, że obowiązek ewidencjonowania przez lekarzy sprzedawanych usług za pomocą kasy fiskalnej zaktualizuje się dopiero z dniem 1 maja 2011 r. mimo że rozporządzenie ma wejść w życie już 1 stycznia 2011 r.

Ministerstwo informuje, że podatnicy, których roczny przychód nie przekroczy 40 tys złotych będą   korzystali ze zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej.

Szersze omówienie rozporządzenia będzie możliwe po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. 

dodał

Przemysław Skiba

 

Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich

data: piątek, 30 lipiec 2010

Minister finansów podpisał rozporządzenie wprowadzające kasy fiskalne m.in. dla lekarzy i prawników.

Usilne starania środowiska lekarskiego i prawniczego nie przyniosły rezultatów. Minister finansów nie wziął pod uwagę sugesti, że przedmiotowe rozporządzenie nie przeniesie wzrostu dochodów budżetowych, a wręcz przeciwnie może zwiększyć wydatki budżetowe. Cała operacja będzie kosztowała około 250 mln zł. O tyle spadną dochody budżetu w 2011 roku, w związku z obowiązkowym refundowaniem podatnikowi wydatków poniesionych na zainstalowanie kas fiskalnych (90 proc. ceny netto zakupu, nie więcej niż 700 zł).

Rozporządzenia nakłada na podatnika obowiązek stosowania kasy po przekroczenie obrotu rocznego powyżej 40 tys. zł , chyba że jest on zwolniony z innego tytułu. Jeżeli więc lekarz nie przekroczy obrotów w tej wysokości, będzie nadal korzystał ze zwolnienia i nie będzie musiał instalować kasy – wyjaśnił Grabowski.

Z dniem 1 stycznia 2011 należy więc przygotować się do ewidencjonowanie wpływów za pomocą kas fiskalnych.

Rafał Kiełkowski

 

Co nowego w sprawie kas fiskalnych dla lekarzy?

data: poniedziałek, 28 czerwiec 2010
Opinia projektu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.05.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (w zakresie dotyczącym lekarzy - podatników)
przedstawiona przez doradcę podatkowego.
Alicja Czyszek
doradca podatkowy                KANCELARIA PODATKOWA
nr wpisu 09532
www.doradcaczyszek.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
adres siedziby: 84-100 Puck, ul. Hallera 15/10, tel. (058) 67534163; 602 590 370              e-mail: biuro@doradcaczyszek.pl
 
 
Opinia projektu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.05.2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
(w zakresie dotyczącym lekarzy - podatników)
 
W praktyce nie jest możliwe, aby w ustawach uregulować wszystkie zagadnienia, również zagadnienia prawa podatkowego. Powoduje to konieczność korzystania z upoważnień ustawowych. Art. 92 ust. 1 Konstytucji określa warunki jakim powinno odpowiadać upoważnienie ustawowe. Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia pełni funkcję ściśle wykonawczą w stosunku do ustawy. Przepisy wykonawcze muszą pozostawać w związku merytorycznym i funkcjonalnym w stosunku do rozwiązań ustawowych. Rozporządzenie jest legalne, jeśli służy realizacji ustawy i mieści się w zakresie spraw przekazanych przez nią do uregulowania, odpowiada „merytorycznej treści dyrektywy”, której wykonaniu przepisy rozporządzenia mają służyć.
 
Generalną zasadą ustawową jest, że każdy „podatnik VAT czynny” oraz „podatnik VAT zwolniony” dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest obowiązany do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - art. 111 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia niektórych podatników z tego obowiązku.
 
Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1797 z póź zm.) zostało wydane na podstawie przepisów art. 111 ust. 1 pkt 3 i pkt 8, który miał następujące brzmienie; minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.
W dniu 16 lipca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zwolnienia podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, uznał, że upoważnienie ustawowe zawiera przepisy nieostre, nieprecyzyjne i w konsekwencji niedookreślone w takim stopniu, że nie można ustalić, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podmiotów i czynności podlegających zwolnieniu z obowiązku z art. 111 ust. 1 ustawy.
 
Obecnie obowiązujące upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia, na podstawie którego został przygotowany projekt, brzmi art. 111 ust. 8:
 „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:
1) wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
2) stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
3) możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
4) konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
5) konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
6) konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
7) konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.”
 
Czy projekt z dnia 11.05.2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących spełnia przesłanki legalności, czy uwzględnia kryteria wymienione w upoważnieniu ustawowym do wydania powyższego rozporządzenia?
Czy projekt, który nie przewiduje zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla podatników VAT zwolnionych i obejmuje tym obowiązkiem lekarzy - prowadzących działalność gospodarczą, odpowiada „merytorycznej treści dyrektywy”?
 
Pierwsza wytyczna dotycząca treści aktu podustawowego wskazuje, że Minister wydając rozporządzenie powinien uwzględnić wielkość sprzedaży zwolnionej. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienia podmiotowe (art. 113 zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży) i przedmiotowe (art. 43 zwolnienia ze względu na przedmiot opodatkowania). Przesłanka ta jest bardzo racjonalna ze względu system podatkowy i normę ogólną zawartą w art. 111 ust. 1 ustawy, przy użyciu kas rejestrujących ewidencjonowany jest obrót i kwoty podatku należnego. Podatnik dokonując sprzedaży zwolnionej może zaewidencjonować tylko obrót. Podatek należny nie występuje u „podatników VAT zwolnionych”.
Lekarze - podatnicy, wykonujący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej są zwolnieni z podatku od towarów i usług, zgodnie z projektem rozporządzenia nie będą jednak zwolnieni z ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.
 
Trzecia wytyczna ustawowa dotyczy możliwości techniczno-organizacyjnych, zatem Minister wydając rozporządzenie powinien uwzględnić warunki i charakter wykonywanych usług. Specyfika wykonywania zawodu lekarza polega na tym, że zawsze na pierwszym miejscu będzie obowiązek wobec pacjenta, a w dalszej kolejności będą obowiązki wobec fiskusa. W sytuacji związanej z awarią kasy rejestrującej lub jej braku w nagłych medycznych przypadkach lekarz - podatnik zostanie postawiony w sytuacji, w której zachowa się niezgodnie z którąś norm. Normy prawa podatkowego nie mogą być w kolizji z normami wykonywania zawodu społecznie bardzo ważnego, o ugruntowanej hierarchii ważności spraw od wieków.
 
Czwarta wytyczna nakazuje uwzględnienie interesu budżetu państwa, w związku ze zwrotem podatnikom rozpoczynającym ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących wydatków na zakup urządzeń. Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł.
Jeżeli obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych dotyczy „podatników VAT zwolnionych”, wówczas zwrot kwot należnych następuje bezpośrednio z budżetu państwa na wniosek podatnika na jego rachunek bankowy. Jeżeli sytuacja ta będzie dotyczyła „podatników VAT zwolnionych” - lekarzy, budżet państwa wypłaci stosowne kwoty każdemu, kto rozpocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu warunków do zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas, w zamian nie uzyskując do budżetu zwiększenia wpływów z podatku od towarów i usług. Budżet państwa w związku z ewidencjonowaniem sprzedaży usług medycznych nie zwiększy wpływów z tytułu podatku od towarów i usług ani o złotówkę.
 
Piąta i szósta wytyczna dotyczą tylko tych podatników, u których występuje podatek należny. Realizacja tych dyrektyw nie dotyczy „podatników VAT zwolnionych”, gdyż nie ma potrzeby zapewnienia prawidłowości rozliczeń i kontroli prawidłowości rozliczeń podatku tam, gdzie podatek należny nie występuje.
 
Grupa zawodowa lekarzy, prowadząc działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Usługi te są usługami zwolnionymi przedmiotowo na podstawie art. 42 ust 1 pkt 2 ustawy. Z reguły, więc podatnik - lekarz jest „podatnikiem VAT zwolnionym”, nie prowadzi ewidencji VAT, związanej ze sprzedażą, w której wykazywałby kwoty podatku należnego.
 
Objęcie obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, grupy zawodowej lekarzy - podatników jest w rażącej sprzeczności z „merytorycznymi treściami dyrektywy” ustawowej, w szczególności z pierwszym i czwartym punktem art. 111 ust 8 ustawy.
 
Minister Finansów wydając rozporządzenie, będące aktem prawa powszechnie obowiązującym, powinien realizować treści państwa prawa wynikające z art. 2 Konstytucji i podatnikom w podobnej sytuacji podatkowoprawnej stwarzać podobną sytuację w zakresie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niestety projekt omawianego rozporządzenia nie realizuje tej przesłanki. Na uwagę zasługuje fakt, że czynności zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych zostały wymienione w projekcie omawianego rozporządzenia jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
Podsumowując, objęcie obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących grupy zawodowej lekarzy - podatników nie spełnia przesłanek legalności, gdyż nie uwzględnia kryteriów wymienionych w upoważnieniu ustawowym do wydania rozporządzenia. Ponadto pozostaje w sprzeczności z jedną z podstawowych norm konstytucyjnych jaką jest państwo prawa.
 
 
Alicja Czyszek,
15 czerwca 2010 r.
 
dodał
Rafał Kiełkowski
 

Kasy fiskalne dla lekarzy

data: poniedziałek, 03 maj 2010

Czy nadal bedziemy zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych

Śląska Izba Lekarska otrzymała odpowiedź na apel Okregowej Rady Lekarskiej w sprawie zwolnienia lekarzy i lekarzy dentystów z obowiazku posiadania kas rejestrujacych. Z pisma wynika, że trwają prace w ministerstwie nad projektem rozporządzenia wyłączajacego pewne grupy zawodowe z obowiazku posiadania kas. Jest więc pewna nadzieja(choć nikła), że  po 31-12-2010 będziemy w dalszym ciągu zwolnieni z obowiazku posiadania kas  fiskalnych.

Rafał Kiełkowski