Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Kwiecień 201529 kwietnia 2015 roku

„Rynek Zdrowia” w tekście  „Prezydium ORL w Katowicach ws. Właściwych warunków pracy i płacy”, informuje, że 11 kwietnia br. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w przyjętym 29 kwietnia stanowisku przypomina, że ważnymi ustawowymi zadaniami samorządu lekarskiego są: ustanawianie zasad etyki lekarskiej i dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, zapewnienie lekarzom możliwości doskonalenia zawodowego, a także podejmowanie działań na rzecz właściwych warunków pracy i godnej płacy. Zdaniem ORL, konsekwencją braku perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest m.in. obecna liczba praktykujących lekarzy w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na końcowym miejscu w Europie, przy jednoczesnym starzeniu się kadry lekarskiej w wielu specjalnościach. W tej sytuacji wprowadzenie obowiązku przestrzegania obligatoryjnie ustanowionego maksymalnego łącznego czasu udzielania świadczeń spowodowałoby załamanie ochrony zdrowia w Polsce.
Pełna treść stanowiska Prezydium ORL w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów znajduje się na stronie internetowej: http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1184-stanowisko_prezydium_orl

27 kwietnia 2015 roku

„Dziennik Zachodni” w tekście Agaty Pustułki „Niewielu zadowolonych pacjentów w Śląskiem”, informuje, że „województwo śląskie znalazło się wśród najlepszych, jeśli chodzi o gospodarkę finansową w ochronie zdrowia, ale pacjenci należą do jednych z najmniej zadowolonych z jakości i dostępu do usług medycznych spośród mieszkańców Polski.” Dane te pochodzą z niedawno opublikowanego Indeksu Sprawności Ochrony Zdrowia2015, który analizuje i ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia z podziałem na poszczególne województwa Polski. „Indeks opiera się na 41 wskaźnikach w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej. Ponieważ to drugi tego typu podsumowujący raport, można pokazać mocne i złe strony poszczególnych regionów oraz wynikające z tego konsekwencje. W zakresie poprawy stanu zdrowia najlepszy wynik osiągnięto w województwie zachodniopomorskim (…) oraz wielkopolskim i lubuskim (…). Kolejne dwa województwa: świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (…) nie odbiegają znacząco od liderów. Na końcu listy znajdują się województwa łódzkie i kujawsko- pomorskie (…)
Województwo śląskie znalazło się na dziesiątym miejscu, co niepokoi biorąc pod uwagę liczbę specjalistycznych szpitali oraz lekarzy specjalistów”.
Pełna wersja artykułu oraz reakcja Działu Informacyjno- prasowego ŚIL na zamieszczoną w nim wypowiedź doktora Andrzeja Sośnierza znajdują się na stronie internetowej: http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1182-dzial_informacyjno_prasowy_sil_w_reakcji_na_artykul

24 kwietnia 2015 roku

Portal internetowy „Rynek Zdrowia” w tekście „MZ powołało zespoły ds. zmian przepisów w zakresie transplantologii” informuje, iż „Ministerstwo Zdrowia powołało trzy zespoły do zmian prawa w zakresie transplantologii”. Jak zaznaczył przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej dr Paweł Chudoba, „chodzi m.in. o rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pacjentów oraz zwiększenie liczby przeszczepów”. 23 kwietnia br. we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, na której dr Chudoba wyjaśnił, że „powołanie zespołów to odpowiedź na ubiegłoroczny postulat Krajowej Rady Transplantacyjnej, która oceniła, że obowiązujące w Polsce rozwiązania organizacyjne i prawne wymagają zmian (…). Dr Paweł Chudoba poinformował, że pierwszy zespół zajmie się zmianami dotyczącymi tzw. alokacji pobranych narządów przede wszystkim nerek, natomiast druga grupa ekspertów opracuje propozycje zmian w kwalifikacji biorców; trzeci zespół zajmie się propozycjami zmian w kwalifikacji śmierci mózgu (…). Paweł Chudoba podkreślił, że taka zmiana ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa pacjenta, a nie jest przy tym kosztowniejsza (…). W jego ocenie zmiany w prawie nie wymagają nowelizacji ustawy o transplantologii (…)”.

23 kwietnia 2015 roku

Portal internetowy „Rynek Zdrowia” w tekście „NSA ws. krytycznych opinii o lekarzach” informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który uważa, że „lekarze, którym pacjenci wystawiają krytyczną ocenę nie mogą się bronić, jeśli nie podpiszą umowy z portalem znanylekarz.pl”. GIODO stoi na stanowisku, że „spółka znanylekarz.pl działa w interesie publicznym, prowadząc portal społecznościowy, na którym pacjenci oceniają pracę lekarzy. Ponadto lekarze, jako zawód zaufania publicznego podlegają słabszej ochronie niż przedstawiciele innych zawodów (…). Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Inspektora. Sąd stwierdził, że rejestr znanylekarz.pl jest prowadzony dla celów komercyjnych, marketingowych, a ponadto GIODO nie ustalił, czy istotnie lekarz, który sprzeciwia się przetwarzaniu [jego danych] musi podpisać umowę ze spółką. Wobec takiego orzeczenia, GIODO złożył skargę kasacyjną. NSA oddalił skargę Inspektora”.

16 kwietnia 2015 roku

„Rynek Zdrowia” w tekście „NRL złożyła wniosek do TK w sprawie pakietu onkologiczego”  informuje, że 16 kwietnia 2014 r. prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją określonych rozwiązań wprowadzonego z początkiem tego roku pakietu onkologicznego. „Na początku kwietnia NRL przedstawiła raport prawników, z którego wynika, że pakiety onkologiczny i kolejkowy mogą być niezgodne z konstytucją. Chodzi m.in. o zróżnicowanie uprawnień lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), choćby w zakresie uprawnień do wystawiania karty szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) (…). Wniosek NRL dotyczy przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza - tylko w takim zakresie samorząd lekarski może składać wnioski do Trybunału.”

13 kwietnia 2015 roku

„Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Śmierć zamiast geriatrii” autorstwa Judyty Watoły informuje o wynikach najnowszego raportu NIK, z którego wynika, iż większość pacjentów w starszym wieku jest leczonych na oddziałach internistycznych, zamiast geriatrycznych, przez co leczenie jest bardziej kosztowne. Z porównaniu z innymi państwami, Polska ma niewielu specjalistów geriatrii. Jak podaje autorka „w Polsce na jednego geriatrę przypada średnio aż 62,5 tys. osób w wieku 65 plus”. Dodatkowym problemem jest fakt, iż jest niewiele miejsc pracy dla geriatrów, ponieważ brakuje oddziałów geriatrycznych. „Najbardziej wstrząsające są jednak dane dotyczące śmiertelności. W grupie pacjentów w wieku od 75 do 89 lat hospitalizowanych na internie umiera ok. 11 proc., na geriatrii – 6 proc. w grupie powyżej 90 lat odsetek zgonów wynosi dla interny 25 proc., a dla geriatrii 15 proc. (…) W 2007 r. minister zdrowia powołał ekspertów, którzy opracowali standardy opieki geriatrycznej. (…) Minęło osiem lat, a rozporządzenie o standardach nie weszło w życie Ministerstwo Zdrowia doszło do wniosku, że jest niepotrzebne, bo lekarze uprawiają wolny zawód. Narzucanie im standardów w formie rozporządzenia godziłoby w ich autonomię”.