Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

SKŁADKI

data: sobota, 20 wrzesień 2014

W związku z podjęciem przez NRL w dniu 5 września uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej Okręgowa Rada Lekarska zajęła stanowisko w tej sprawie wystosowując apel do NRL o następującej treści:

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 września 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

w sprawie uchwały NRL nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej

Podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014r. uchwały nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej bardzo zaniepokoiło śląskie środowisko lekarskie. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, po licznych konsultacjach wśród Koleżanek i Kolegów, już w dniu 11 czerwca br. przyjęła stanowisko, w którym jednogłośnie opowiedziała się między innymi za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę podjętej uchwały i dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

 

 

 

 

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie nowelizacji uchwały NRL w sprawie składek członkowskich
    
W związku z apelem Nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 22.03.2014 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały w sprawie składek członkowskich, Okręgowa Rada Lekarska uważa, że:
- w chwili obecnej nie ma potrzeby zmiany wysokości składki członkowskiej.
- wszyscy członkowie samorządu po ukończeniu 75 roku życia powinni być zwolnieni  z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Ponadto Okręgowa Rada Lekarska proponuje:
- utrzymanie dotychczasowego obniżenia wysokości składki (dla lekarzy stażystów oraz emerytów i rencistów, których przychody poza świadczeniami z tego tytułu nie przekraczają wynagrodzenia lekarza stażysty) i zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej (dla osób nie mających przychodów tj.: zarejestrowanych jako bezrobotni, będących na urlopach wychowawczych, emerytów i rencistów jeżeli ich przychodem jest tylko emerytura lub renta).
- zdecydowane uproszczenie trybu uzyskiwania obniżeń lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.
              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz