Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

SKŁADKI

data: sobota, 20 wrzesień 2014

W związku z podjęciem przez NRL w dniu 5 września uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej Okręgowa Rada Lekarska zajęła stanowisko w tej sprawie wystosowując apel do NRL o następującej treści:

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 września 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

w sprawie uchwały NRL nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej

Podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014r. uchwały nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej bardzo zaniepokoiło śląskie środowisko lekarskie. Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, po licznych konsultacjach wśród Koleżanek i Kolegów, już w dniu 11 czerwca br. przyjęła stanowisko, w którym jednogłośnie opowiedziała się między innymi za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę podjętej uchwały i dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

 

 

 

 

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r.

w sprawie nowelizacji uchwały NRL w sprawie składek członkowskich
    
W związku z apelem Nr 14 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 22.03.2014 r. do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały w sprawie składek członkowskich, Okręgowa Rada Lekarska uważa, że:
- w chwili obecnej nie ma potrzeby zmiany wysokości składki członkowskiej.
- wszyscy członkowie samorządu po ukończeniu 75 roku życia powinni być zwolnieni  z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Ponadto Okręgowa Rada Lekarska proponuje:
- utrzymanie dotychczasowego obniżenia wysokości składki (dla lekarzy stażystów oraz emerytów i rencistów, których przychody poza świadczeniami z tego tytułu nie przekraczają wynagrodzenia lekarza stażysty) i zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej (dla osób nie mających przychodów tj.: zarejestrowanych jako bezrobotni, będących na urlopach wychowawczych, emerytów i rencistów jeżeli ich przychodem jest tylko emerytura lub renta).
- zdecydowane uproszczenie trybu uzyskiwania obniżeń lub zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.
              Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz