Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZEK DOKONYWANIA AKTUALIZACJI DANYCH PRAKTYK LEKARSKICH

data: czwartek, 16 październik 2014

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z powyższą ustawą, każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek dokonywania aktualizacji danych w księdze rejestrowej zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. W związku z tym,  prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej. Księgi dostępne są na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą http://rpwdl.csioz.gov.pl/.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność danych adresowych, aktualizację miejsc udzielania świadczeń w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych oraz aktualizację informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, informację o kolejnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z jej skanem należy załączyć do księgi rejestrowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Przypominamy również, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, do tego celu służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy ujawnić i wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

 

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Rafał Kiełkowski