Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE OD 2015 roku

data: środa, 19 listopad 2014

W dniu 7 listopada 2014 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544, dalej jako rozporządzenie). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, wprowadzono dla usług z zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek ewidencjonowania obrotu, a tym samym – posiadania kasy fiskalnej. Zgodnie z powołanym aktem prawnym lekarz posiadający praktykę lekarską, co do zasady, będzie musiał zakupić kasę fiskalną i ewidencjonować – przy jej pomocy – usługi medyczne.

Obecnie, do 31 grudnia 2014 r. większość lekarzy korzysta z dotychczas obowiązującego zwolnienia i nie posiada kasy fiskalnej.  Zwolnienie wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

W przypadku udzielania przez lekarza, również po dniu 31 grudnia 2014 r., świadczeń medycznych, z dniem 1 marca 2015 r.  traci moc dotychczasowe zwolnienie. Tym samym, od 1 marca 2015 r. lekarze będą mieć obowiązek posiadania kasy fiskalnej (§9 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

Powyższe, nie dotyczy lekarzy, którzy ewidencjonują świadczenie usług medycznych za pomocą rachunku lub faktury wystawionej na rzecz podmiotów leczniczych. Dotyczy to lekarzy posiadających indywidualne praktyki lekarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Ta grupa lekarzy nie musi posiadać kasy fiskalnej, bowiem nie dokonuje sprzedaży czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Lekarze prowadzący ww. praktyki lekarskie, którzy uzyskują przychody wyłącznie z kontraktu na pełnienie dyżurów zawartego ze szpitalem czy kontraktu z podmiotami leczniczymi (przychodniami, poradniami) nie muszą zakupić kasy fiskalnej, bo nie sprzedają usług osobom fizycznym ani rolnikom ryczałtowym.

W przypadku lekarzy, którzy założą praktykę lekarską po dniu 31 grudnia 2014 r., będą zwolnieni z ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym udzielono usług w zakresie opieki medycznej (§9 ust. 6 rozporządzenia). Po tym czasie, lekarze będą musieli ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej.

W przypadku lekarzy, którzy przestali spełniać warunku do zwolnienia przed dniem 1 stycznia 2015 r. (tzn. przekroczyli uzyskiwany od pacjentów przychód powyżej 20.000 zł), mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z 2012 r.

 

Lekarze, którzy posiadają zarejestrowaną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania a nie osiągają z niej żadnych przychodów, w razie wątpliwości co do obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej są proszeni o kontakt z Izbą.

 

opracowała

Katarzyna Różycka

radca prawny


Informacja NIL o kasach fiskalnych