Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

REZYDENTURY

data: czwartek, 20 listopad 2014

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy  budżetowej wprowadzającej zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wyraża zaniepokojenie planowaną nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rada uznaje za całkowicie niedopuszczalną praktykę legislacyjną wprowadzenie merytorycznych zmian dotyczących odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentur w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projektowane zmiany nie zostały skierowane do konsultacji społecznych, w tym do samorządu lekarskiego.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach  uznaje  za zasadne wyrażenie sprzeciwu co do projektowanych zmian. Za szczególnie nieuzasadnione należy uznać wyłączenie szeregu osób z możliwości odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że: „zmiana brzmienia przepisu wprowadza możliwość ograniczenia nadużyć dokonywanych przez lekarzy w tym zakresie, w szczególności polegających na zamierzonym nieprzystępowaniu do PES (…). Projektowana zmiana art. 16d uniemożliwia wielokrotne uzyskiwanie rezydentury, a tym samym ogranicza rozpowszechnioną praktykę blokowania miejsc rezydenckich poprzez rezygnowanie z przyznanej rezydentury i ponowne kwalifikowanie się do obywania szkolenia specjalizacyjnego w tym samym trybie”. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że ilość osób zamierzenie nieprzystępujących do PES jest liczbą marginalną w porównaniu z liczbą osób kończących rezydenturę przystąpieniem do egzaminu. Ponadto, rezygnacja z rozpoczętej rezydentury może wynikać z wielu powodów i zmian życiowych, niekoniecznie zależnych od lekarzy rezydentów, w związku z czym uznanie, że praktykują oni zamierzone blokowanie miejsc stanowi nadużycie i jest niedopuszczalnym uogólnieniem.

Poza tym, w uzasadnieniu wskazano, że „zmiana brzmienia przepisu wprowadza możliwość ograniczenia nadużyć dokonywanych przez lekarzy, w szczególności polegających na kwalifikowaniu się na specjalizację w województwach, w których potencjalnie łatwiej jest uzyskać miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury, tylko po to, aby w najkrótszym możliwym terminie przenieść się do innego, preferowanego przez lekarza województwa”. Proponowana zmiana jest szczególnie kontrowersyjna i spowoduje zmniejszenie dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji uderzy w pacjentów.

Ponadto, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wskazuje, że z uwagi na fakt, że projekt ustawy nie zawiera przepisów przejściowych, to obejmie także osoby, które już rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury. Powyższe, w ocenie Rady, może przysporzyć obecnym lekarzom rezydentom szereg problemów, których nie byli w stanie przewidzieć w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i rozpoczynania specjalizacji.
W związku z brakiem konsultacji społecznych projektu nowelizacji ze środowiskami lekarskimi i dużym stopniem kontrowersji, które wzbudziły projektowane zmiany, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wnioskuje o wyłączenie przepisów dotyczących odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury z przedstawionego projektu ustawy. 


             Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz