Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

REZYDENTURY

data: czwartek, 20 listopad 2014

STANOWISKO

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy  budżetowej wprowadzającej zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wyraża zaniepokojenie planowaną nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rada uznaje za całkowicie niedopuszczalną praktykę legislacyjną wprowadzenie merytorycznych zmian dotyczących odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentur w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projektowane zmiany nie zostały skierowane do konsultacji społecznych, w tym do samorządu lekarskiego.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach  uznaje  za zasadne wyrażenie sprzeciwu co do projektowanych zmian. Za szczególnie nieuzasadnione należy uznać wyłączenie szeregu osób z możliwości odbycia szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że: „zmiana brzmienia przepisu wprowadza możliwość ograniczenia nadużyć dokonywanych przez lekarzy w tym zakresie, w szczególności polegających na zamierzonym nieprzystępowaniu do PES (…). Projektowana zmiana art. 16d uniemożliwia wielokrotne uzyskiwanie rezydentury, a tym samym ogranicza rozpowszechnioną praktykę blokowania miejsc rezydenckich poprzez rezygnowanie z przyznanej rezydentury i ponowne kwalifikowanie się do obywania szkolenia specjalizacyjnego w tym samym trybie”. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że ilość osób zamierzenie nieprzystępujących do PES jest liczbą marginalną w porównaniu z liczbą osób kończących rezydenturę przystąpieniem do egzaminu. Ponadto, rezygnacja z rozpoczętej rezydentury może wynikać z wielu powodów i zmian życiowych, niekoniecznie zależnych od lekarzy rezydentów, w związku z czym uznanie, że praktykują oni zamierzone blokowanie miejsc stanowi nadużycie i jest niedopuszczalnym uogólnieniem.

Poza tym, w uzasadnieniu wskazano, że „zmiana brzmienia przepisu wprowadza możliwość ograniczenia nadużyć dokonywanych przez lekarzy, w szczególności polegających na kwalifikowaniu się na specjalizację w województwach, w których potencjalnie łatwiej jest uzyskać miejsce szkoleniowe w trybie rezydentury, tylko po to, aby w najkrótszym możliwym terminie przenieść się do innego, preferowanego przez lekarza województwa”. Proponowana zmiana jest szczególnie kontrowersyjna i spowoduje zmniejszenie dostępność specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji uderzy w pacjentów.

Ponadto, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wskazuje, że z uwagi na fakt, że projekt ustawy nie zawiera przepisów przejściowych, to obejmie także osoby, które już rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury. Powyższe, w ocenie Rady, może przysporzyć obecnym lekarzom rezydentom szereg problemów, których nie byli w stanie przewidzieć w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i rozpoczynania specjalizacji.
W związku z brakiem konsultacji społecznych projektu nowelizacji ze środowiskami lekarskimi i dużym stopniem kontrowersji, które wzbudziły projektowane zmiany, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach wnioskuje o wyłączenie przepisów dotyczących odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury z przedstawionego projektu ustawy. 


             Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                            Jacek Kozakiewicz