Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

data: poniedziałek, 24 listopad 2014

W listopadzie minęło ćwierć wieku od reaktywacji Śląskiej Izby Lekarskiej. W 1989 roku I Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał swoich przedstawicieli, którzy od podstaw zaczęli organizować oraz budować zręby śląskiego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Aby uczcić to historyczne wydarzenie, w ostatnią sobotę (22 listopada) w katowickim Domu Lekarza odbyło się spotkanie jubileuszowe, adresowane przede wszystkim do członków samorządu, którzy przez ostatnie 25 lat uczestniczyli w jego pracach i przyczynili się do umacniania idei samorządności. W auli zasiadła tylko część, spośród blisko tysiąc pięciuset lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przez te lata pracowali w organach ŚIL. - Każdy, kto mówi o jakiejś instytucji, mówi o ludziach, którzy ją tworzą. I tak jest przy okazji 25 – lecia izb lekarskich. Słowa i określenia powtarzają się: „zapaleni entuzjaści, zaangażowani działacze, pracowici, oddani samorządowcy”- ale za każdym z tych określeń przecież jest konkretny człowiek. – mówił Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dziękując wszystkim za lata oddanej i wytężonej pracy na rzecz samorządu lekarskiego.

Prezes podziękował także zaprzyjaźnionym instytucjom, samorządom zawodowym i środowiskom uniwersyteckim, za współpracę która pozwala na podejmowanie przez ŚIL szerokiej gamy działań. Dzięki pomocy i życzliwości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od kilku lat udaje się organizować w Katowicach kursy atestacyjne do specjalizacji z interny i pediatrii (odbywające się wcześniej tylko w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), a przy dodatkowym wsparciu Uniwersytetu Śląskiego prowadzić studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.
W trakcie spotkania wicewojewoda śląski, Piotr Spyra wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: dr dr Jan Cieślicki, Adam Dyrda, Krystian Frey, Grzegorz Góral, Janusz Heyda, Jerzy Rdes, Krzysztof Ślaski i Tadeusz Urban. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr dr Stanisław Borysławski, Józef Krupiński, Marek Potempa i Adam Tiszler. Wśród wyróżnionych znalazły się także najdłużej zatrudnione pracownice biura ŚIL, odznaczone Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę: Krystyna Pietryka, Jolanta Swoboda i Róża Wróbel.
Obecnie Śląska Izba Lekarska jest drugą co do wielkości w kraju, należy do niej 16 526  lekarzy i lekarzy dentystów, w tym ponad dwustu belwederskich profesorów, niewiele mniej doktorów habilitowanych, ponad dwa tysiące doktorów nauk medycznych oraz 11 893 lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje spośród 77 specjalizacji lekarskich i 9 lekarsko – dentystycznych. ŚIL jest właścicielem swojej siedziby „Domu Lekarza” w Katowicach im. dr Andrzeja Mielęckiego (30 listopada mija 150 - lat od Jego urodzin), „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu, Hotelu „Pro Medico” w Warszawie - bazy noclegowej zakupionej z myślą o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy np. z powodów szkoleniowych muszą przebywać w stolicy.
Jednak początki były skromne: jedna maszyna do pisania i użyczone półtora piętra w starej kamienicy w centrum Katowic przy ul. Pocztowej. Od tego czasu minęło siedem kadencji samorządowych, w których Okręgowej Radzie Lekarskiej przewodziło czterech prezesów: dr Zygfryd Wawrzynek (kadencja w latach 1989 – 1993), dr Wojciech Marquardt (II i III kadencja 1993 – 2001), dr Maciej Hamankiewicz (IV i V kadencja 2001 – 2009) oraz piastujący funkcję prezesa od 2009 r. dr Jacek Kozakiewicz. Wszyscy zasiedli przed zgromadzonymi w Domu Lekarza uczestnikami uroczystości oraz zaproszonymi gośćmi, by powspominać ludzi, niektóre fakty, sukcesy i osiągnięcia, składające się na najnowszą historię ŚIL.
Najnowszą, bo początki Śląskiej Izby Lekarskiej sięgają już 1934 roku, kiedy to została ustanowiona rozporządzeniem ówczesnego ministra opieki społecznej (pierwsze wybory odbyły się w 1935 r.). Po drugiej wojnie światowej Izba wznowiła swoją działalność, lecz w 1951 roku z mocy ustawy władz komunistycznych została rozwiązana, podobnie jak samorząd lekarski i lekarsko - dentystyczny w całej Polsce. Wraz z powstaniem „Solidarności” i inicjatywami podejmowanymi przez lekarzy i stomatologów zrzeszonych m.in. w Polskim Towarzystwie Lekarskim, pojawiły się szanse na jej odrodzenie. Ostatecznie zrealizowane przez posłów na Sejm IX kadencji. 17 maja 1989 r. uchwalili oni ustawę o izbach lekarskich, która weszła w życie z początkiem 1990 r. otwierając tym samym nowy rozdział lekarskiej samorządności.
Wśród znakomitych gości uroczystości jubileuszowej, obok wicewojewody śląskiego Piotra Spyry znaleźli się m.in.: Michał Luty - wiceprezydent Miasta Katowice, prof. Jan Duława - prorektor ds. nauki SUM, dr hab. Damian Czyżewski - prorektor ds. klinicznych SUM, prof. Jan Zejda - dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, prof. Maciej Misiołek - dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu, prof. Czesław Marcisz - prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM, dr Maciej Hamankiewicz - prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Jerzy Dosiak - przewodniczący O/Katowice PTL, dr Mariola Bartusek - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, adw. Roman Kusz - wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, not. Jacek Wojdyło - prezes Rady Izby Notarialnej, radca prawny Katarzyna Palka – Bartoszek - sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, dr Zofia Orzechowska - prezes O/Śląskiego STOMOZ, Małgorzata Ziółkowska - dyrektor oddziału TU Inter Polska w Katowicach, prof. Andrzej Matyja - prezes ORL w Krakowie, dr Klaudiusz Komor - prezes ORL w Bielsku Białej, dr Jarosław Wanecki - prezes ORL w Płocku, dr Jerzy Friediger - wiceprezes ORL w Krakowie, dr Mariusz Malicki - wiceprezes ORL w Częstochowie, dr Paweł Wróblewski - wiceprezes ORL we Wrocławiu, prof. UŚ Zygmunt Woźniczka – z Zakładu Teorii i Historii Kultury, propagator inicjatywy prezesa ŚIL dla powstania na Śląsku Muzeum Historii Medycyny, a także laureaci najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej „Wawrzynu Lekarskiego” - dr Maria Trzeciak, prof. Szczepan Łukasiewicz, prof. Kazimierz Marek, prof. Władysław Nasiłowski.
Zwieńczeniem spotkania jubileuszowego był recital Marii Meyer, artystki Teatru Rozrywki w Chorzowie, która porwała publiczność autorską interpretacją znanych piosenek musicalowych i kabaretowych.  
W ramach wydarzeń związanych ze srebrnym jubileuszem, wiosną przyszłego roku wydana zostanie monografia 25-lecia odrodzonej Śląskiej Izby Lekarskiej, w której przypomniany zostanie dorobek wszystkich siedmiu kadencji, składy osobowe organów izbowych, najważniejsze daty i wydarzenia minionego ćwierćwiecza. Na jej stronach znajdą się także zdjęcia i relacja z uroczystości jubileuszowej.