Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Odpowiedź NFZ w sprawie odrzuconych ofert z powodu braku specjalistów.

data: środa, 15 grudzień 2010
W związku z pismem w sprawie odstąpienia od odrzucenia oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach,tj. braku odpowiedniej specjalizacji lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy NFZ przedstawił poniższe wyjaśnienie.
   

Szanowna Pani

Halina Borgiel-Marek
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49a
40 - 126 Katowice
 
 
Dotyczy pisma z dnia 19.11.2010 r. znak: ŚIL/7903/10
 
 
W związku z ww. pismem w sprawie odstąpienia od odrzucenia oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach braku odpowiedniej specjalizacji lekarza zatrudnionego u świadczeniodawcy przedstawiam poniższe informacje.
Zgodnie z treścią art. 149 ust l pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 - j.t. z późno zm.) odrzuca się ofertę jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3. Na podstawie przywołanego art. 146 ust. l pkt 3 Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadza w życie, w drodze stosownych zarządzeń między innymi wymagania dla świadczeniodawców chcących realizować świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartych z Funduszem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, odrębnie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów oraz zakresów świadczeń. W szczególności wymagania te precyzują niezbędne kwalifikacje personelu medycznego, w tym lekarskiego. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że Minister Zdrowia w drodze rozporządzeń określa wykaz świadczeń gwarantowanych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, jednocześnie wskazując warunki ich realizacji. I tak np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.09.139.1142 z późno zm.) określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej precyzując również wymagania stawiane lekarzom. Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że po stronie Śląskiego OW NFZ nie leży kwestia określenia niezbędnych kwalifikacji lekarzy. Kompetencje w tym zakresie posiada Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Obligatoryjny charakter art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na oddział wojewódzki funduszu obowiązek odrzucenia oferty, w przypadku niespełnienia wymagań prawem przewidzianych, w tym wymagań dotyczących specjalizacji lekarzy.
 
 
z poważaniem
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Marcin Pakulski
 
(dodał Przemysław Skiba)

Załączniki