Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PAKIET ONKOLOGICZNY

data: poniedziałek, 16 luty 2015

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
Naczelna Rada Lekarska przygotowuje konferencję prasową (5 lub 12 marca), podczas której podsumuje pierwsze tygodnie wprowadzania pakietu onkologicznego. Do sporządzenia prezentacji dla dziennikarzy konieczne jest zebranie danych i przykładów, które dobrze zobrazują sytuację lekarzy rodzinnych, specjalistów w przychodniach i szpitalach oraz onkologów.
Większość Okręgowych Rad Lekarskich negatywnie odniosła się do założeń i trybu wprowadzania pakietu onkologicznego w ubiegłym roku. By przedstawić najlepiej oddające obecną sytuację fakty, NRL musi za pośrednictwem Okręgowych Izb Lekarskich pozyskać wiarygodne i konkretne przykłady z regionów.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie drogą elektroniczną informacji obejmującej:
-ogólne uwagi do funkcjonowania pakietu
-przykłady doświadczeń lekarzy rodzinnych
-przykłady doświadczeń specjalistów w przychodniach i szpitalach (ginekolodzy, chirurdzy, laryngolodzy, okuliści, neurochirurdzy, pediatrzy, pulmunolodzy, gastrolodzy)
-przykłady doświadczeń onkologów
Z uwagi na bliski termin konferencji prasowej, uprzejmie proszę o przekazanie w/w informacji na adres sekretariat@izba-lekarska.org.pl do dnia 19 lutego br.
Zebrane materiały posłużą do przygotowania prezentacji i informacji dla dziennikarzy.
Z poważaniem
Sekretarz ORL
Krystian Frey