Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

OGŁOSZENIE

data: piątek, 13 marzec 2015

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 201 Ir. Nr 118 poz. 687 z póź. zm.), w celu powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, przyjmuje zgłoszenia od lekarzy zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług.

Ogłoszenie dotyczy stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu jedynie w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego, zmarłego w jego ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną. Maksymalna cena jednostkowa wykonania usługi stwierdzenia zgonu jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu wynosi 400 zł brutto.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd    Miasta    Jastrzębie-Zdrój,    Al.    J.    Piłsudskiego    60,    44-335    Jastrzębie-Zdrój; zd@um.jastrzebie.pl
Z dopiskiem „lekarz" w terminie do dnia: 31.03.2015 r.
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1.    Dane personalne, adresowe oraz numer telefonu,
2.    Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lekarza (kserokopia dokumentów).

Dodatkowych Informacji udziela:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60; pokój 402 B, tel/fax 32 47 85 391,
e-mail zd@um.jastrzebie.pl