Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

KASY FISKALNE

data: poniedziałek, 16 marzec 2015

Minister Finansów, w odpowiedzi na pismo Prezesa Hamankiewicza dot. wątpliwości związanych z posiadaniem przez lekarzy kas fiskalnych i ewidencjonowaniem przy ich pomocy określonych usług medycznych, wskazał, że:

1. lekarze wystawiający recepty pro auctore/ pro familiae oraz udzielający nieodpłatnie świadczenia usług medycznych na rzecz innych osób (niemieszczących się w kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familiae, np. inni lekarze) nie muszą ewidencjonować takiej usługi przy pomocy kasy fiskalnej.

Uzasadnieniem takiego stanowiska było powołanie przez Ministra Finansów okoliczności, że opodatkowuje się jedynie odpłatną dostawę/ odpłatne świadczenie usług. W takiej sytuacji nie ma mowy o odpłatności, bo lekarz nie pobiera od ww. osób opłaty za udzielenie porady kończącej się wystawieniem recepty pro auctore/ pro familiae.
Po drugie, Minister podkreślił, że usługi medyczne udzielane przez lekarza w ramach praktyki są zwolnione z VAT, więc kwestie VAT nie wpłyną w żaden sposób na możliwość jego odliczenia czy konkurencyjność usług.

2. w zakresie praktyk lekarskich na wezwanie, w ramach których faktycznie lekarz nie udziela świadczeń medycznych
– lekarze przy pomocy kasy fiskalnej mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Zdaniem Ministra koniecznym jest faktyczne udzielanie świadczeń zdrowotnych (tj. dokonywanie sprzedaży). Jeśli lekarz posiada praktykę lekarską wpisaną do rejestru, a faktycznie z niej nie korzysta – nie udziela świadczeń medycznych pacjentom – to nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej z tego tytułu.

Załączniki