Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

WAŻNE - uwagi prawnika ŚIL do lekarzy zawierających kontrakty

data: poniedziałek, 27 grudzień 2010

INFORMACJA

Z uwagi na fakt, że lekarze coraz częściej udzielają świadczeń zdrowotnych na rzecz publicznych szpitali na zasadach tzw. kontraktów zawieranych w trybie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, warto wskazać na pewne środki ostrożności, które należy zachować przed zawarciem kontraktu. 

 

 

 

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, szpital już w ogłoszeniu o konkursie ma obowiązek określić między innymi miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy. Oznacza to, że jeszcze przed zgłoszeniem oferty lekarz może zapoznać się z warunkami przyszłej umowy.
 
Zachęcam lekarzy zainteresowanych zawarciem kontraktu do zapoznania się projektem umowy jeszcze przed złożeniem oferty. Przedmiotem postępowania konkursowego jest zazwyczaj wysokość wynagrodzenia za udzielane świadczenia, nie wolno jednak zapominać, że o opłacalności kontraktu nie decyduje wyłącznie wynagrodzenie, istotne jest także ryzyko finansowe ponoszone przez lekarza.
W projektach umów zwykle kryją się zapisy o karach umownych, które lekarz zobowiązany jest zapłacić szpitalowi w razie naruszenia warunków umowy; dodajmy - zapisy te nie są przedmiotem postępowania konkursowego. Wysokość kar umownych oraz okoliczności, które uzasadniają nałożenie kary znacząco wpływają na kalkulację opłacalności zawarcia kontraktu. Należy zwracać uwagę, czy wysokość kary umownej nie jest nadmierna, za taką należałoby uznać karę umowną w wysokości kilkudziesięciu procent wartości kontraktu za każdą nieprawidłowość w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Trzeba też zwracać uwagę na to czy okoliczności uzasadniające obciążenie lekarza karą umowną nie są zbyt ogólne, a przez to nieprecyzyjne, za takie należałoby uznać np. zapisy o karach umownych nakładanych za tzw. „wszelkie inne naruszenia umowy”. 
 
Michał Kozik
radca prawny