Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

INFORMATOR DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NR 1

data: poniedziałek, 13 lipiec 2015

STOP AGRESJI wobec lekarzy!
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Jeżeli coraz częściej spotykacie się z niestosownym zachowaniem ze strony pacjentów lub ich bliskich, w tym stosowaniem przemocy, wypowiedziami znieważającymi i poniżającymi Was i Waszą pracę - przeczytajcie!
Śląska Izba Lekarska poniżej wskazuje kilka rozwiązań, które mogą być pomocne:

1.    Zgłoszenie zdarzenia
W każdym przypadku zainteresowany lekarz może zgłosić zdarzenie do Śląskiej Izby Lekarskiej (osobiście, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie – z podaniem zwrotnego adresu kontaktowego). Sprawa zostanie niezwłocznie podjęta w uzgodnieniu z zainteresowanym.
Niezależnie od powyższego, na stronie internetowej www.agresja.hipokrates.org istnieje możliwość zgłoszenia przypadków agresji w miejscach pracy w ramach utworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych Systemu "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ). System umożliwia zgłoszenie ww. przypadków i uzyskanie pomocnych informacji o przysługujących lekarzowi prawach.

2.    Rzecznik Praw Lekarzy
W 2010 roku Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach ustanowiła Rzecznika Praw Lekarzy, który zgodnie z regulaminem podejmuje działania dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków ŚIL w przypadkach naruszania ich dóbr osobistych, nietykalności cielesnej bądź użycia w stosunku do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami izb lekarskich (w tych przypadkach zainteresowani mogą skorzystać z innych form pomocy opisanych poniżej).
Pomoc  Rzecznika Praw Lekarzy, w przypadku aktów agresji, można uzyskać w Domu Lekarza, siedzibie ŚIL, ul. Grażyńskiego 49 A w Katowicach oraz poprzez kontakt mailowy: rzecznikpl@wp.pl lub telefoniczny: 795 109 136 (dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00)

3.    Pomoc prawna dla lekarzy
Śląska Izba Lekarska zapewni niezbędną pomoc każdemu pokrzywdzonemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który zwróci się o wsparcie. ŚIL nie jest natomiast prawnie upoważniona do występowania w postępowaniach przed sądami i organami w miejsce pokrzywdzonego lekarza.
Wystąpienie z powództwem na drogę cywilną - postępowania sądowego zmierzającego do złożenia odpowiedniego oświadczenia, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania, bądź na drogę karną - poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub prywatnego aktu oskarżenia, powinno poprzedzone być analizą sytuacji i oceną szans procesowych.
W celu konsultacji swojego przypadku można skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Zespole Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem ŚIL z Okręgową Radą Adwokacką, zawartym w 2010 roku.

4.    Konsultacje medialne Działu Informacyjno-prasowego ŚIL

W Śląskiej Izbie Lekarskiej od lipca 2014 r. funkcjonuje Dział Informacyjno-prasowy. Porady, opinie oraz inne informacje związane z przypadkami naruszania w mediach dobrego imienia lekarzy ŚIL, w tym ocenę medioznawczą artykułu, programu TV lub audycji radiowej, można uzyskać pod numerami tel. 32 604 42 61 oraz 32 604 42 62 codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Biura ŚIL lub drogą mailową: mediasil@izba-lekarska.org.pl oraz bezpośrednio w redakcji „Pro Medico”.
 
Każdy lekarz, lekarz dentysta – członek naszego samorządu, który stał się ofiarą agresji, może zwrócić się o pomoc do Śląskiej Izby Lekarskiej,  nikt nie zostanie z tym problemem sam.Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach