Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

data: poniedziałek, 27 lipiec 2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Wytyczne zostały opracowane w celu wskazania zasad realizacji przedsięwzięć (programów zdrowotnych oraz programów polityki zdrowotnej, a także działań w zakresie deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi) z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.
Zapraszam do zgłaszania swoich uwag.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Portalu Funduszy Europejskich
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-zdrowia-na-lata-2014-2020/
Uwagi do projektu wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 3 sierpnia 2015 r. wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag.
Bieżące informacje dotyczące pozyskania środków unijnych można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach (tel. 32 77 40 172, 32 77 40 193, 32 77 40 194, 32 77 40 418 lub punktinformacyjny@slaskie.pl)
W najbliższym czasie planowane jest w Śląskiej Izbie Lekarskiej spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych. O szczegółach  spotkania  , jak i innych istotnych zagadnień  dot. możliwości pozyskania środków , będziemy na bieżąco informować , zarówno na  stronie internetowej , w Pro-Medico  jak i   za  pośrednictwem Newslettera.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Jacek Kozakiewicz