Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

DEKLARACJA ZGODY NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH - OPINIE DLA SĄDÓW W CHARAKTERZE BIEGŁEGO

data: poniedziałek, 14 wrzesień 2015

W związku z coraz częstszymi prośbami  sądów skierowanymi do Śląskiej Izby Lekarskiej  o pomoc w znalezieniu lekarza specjalisty, który zechciałby wydać opinię na potrzeby prowadzonego postępowania oraz z powodu niewystarczającej liczby biegłych sądowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie danych kontaktowych prowadzonej praktyki lekarskiej (imię i nazwisko lekarza, adres praktyki, telefon kontaktowy).  Przekazanie danych zainteresowanym sądom nastąpi w celu podjęcia się przez lekarza specjalistę opiniowania w danym postępowaniu sądowym.

Niezależnie od powyższego przypominam, że istnieje możliwość wpisania się lekarza specjalisty na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, jak też wydawania opinii w charakterze biegłego w sprawach, każdorazowo po porozumieniu z konkretnym sądem, nie będąc wpisanym na ww. listę.
Informuję, że rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzony przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach (praktyki lekarskie) jest rejestrem jawnym, ale okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów jest niejawny. W związku z powyższym uprzejmie proszę zainteresowanych lekarzy, którzy potencjalnie podejmą się wydania opinii czy też pełnienia funkcji  biegłego sądowego, o zadeklarowanie takiej zgody.
Zgoda winna być złożona do Śląskiej Izby Lekarskiej osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłana w formie skanu na adres e-mail: opiniowanie@izba-lekarska.org.pl
Jednocześnie informuję, że służymy wszelką pomocą w przypadku wątpliwości dotyczących opiniowania, sporządzania rachunków itp. Uwagi proszę zgłaszać drogą elektroniczną na ww. adres lub telefonicznie 32 60 44 236.

dr n. med. Ryszard Szozda
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania
i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Załączniki