Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

ODPOWIEDŹ MZ NA APEL PREZYDIUM ORL W SPRAWIE DYŻURÓW MEDYCZNYCH

data: poniedziałek, 19 październik 2015

Pismem z dnia 30 września 2015 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Pani Edyta Kranek, ustosunkowała się do apelu Prezydium ORL w Katowicach z dnia 2 września 2015 r. w sprawie dyżurów medycznych - zasad ich odbywania i czasu trwania dyżurów pełnionych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Apel Prezydium ORL w Katowicach dotyczył dwóch kwestii:
- nowelizacji przepisów w zakresie zasad wynagradzania za dyżury medyczne, w ten sposób aby lekarz zachował prawo do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze,
- nowelizacji przepisów w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, szczególnie w trybie rezydenckim Zmiana winna uwzględniać kwestię czasu trwania dyżuru.


Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi wskazało na podstawy prawne odbywania specjalizacji, w tym trybów jej odbywania, czasu pracy lekarza w okresie odbywanej specjalizacji, zasad przyznawania wynagrodzenia, w tym za dyżury wynikające z programu specjalizacji i zobowiązania podmiotu, w którym lekarz odbywa specjalizację.  

Ministerstwo zwróciło szczególną uwagę na to, że:
- koszty związane z pełnieniem dyżurów medycznych są finansowane przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne (strona 2 pisma).
- podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne za każdy okres będący realizacją dyżuru medycznego wymaganego programem specjalizacji i odbywanego zgodnie z określonym harmonogramem powinien wypłacać wynagrodzenie z innych środków niż przekazane na finansowanie rezydentury przez Ministra Zdrowia (strona 3 pisma).
- podmiot szkolący, powierzając lekarzom pełnienie dyżurów medycznych, powinien przede wszystkim mieć na względzie konieczność zapewnienia możliwości pełnego zrealizowania szkolenia zgodnie z programem danej specjalizacji i planem jej odbywania oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (strona 4 pisma).

W ocenie Ministerstwa Zdrowia nie zachodzi potrzeba zmiany przepisów, bo te obecnie obowiązujące - poprzez wprowadzenie norm czasu pracy, okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego, umożliwiają prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza. Ministerstwo raz jeszcze wskazało, że lekarz w trakcie specjalizacji ma możliwość odbywania dyżurów trwających odpowiednio: 5 godzin 25 minut w dni powszednie i 13 godzi - w dni wolne od pracy.
Ministerstwo nie odniosło się do pierwszej z poruszonym w apelu kwestii - dot. możliwości zachowania prawa do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze  Katarzyna Różycka
radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

  

 

Apel Prezydium ORL w sprawie dyżurów medycznych: http://www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/1278-apel_prezydium_orl_w_sprawie_dyzurow_medycznych


Załączniki