Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

NFZ-STOMATOLOGIA

data: czwartek, 05 listopad 2015

W dniach 13 października oraz 2 listopada 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyły się spotkania dotyczące czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Ustalono, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych.

NOTATKA ZE SPOTKANIA
W dniu 13 października 2015 r., z inicjatywy Komisji Stomatologicznej i Prezesa ORL w Katowicach, w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Beata Jarczewska-Głośnicka  – Wiceprezes ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach, Katarzyna Różycka – radca prawny Śląskiej Izby Lekarskiej.
Spotkanie dotyczyło czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych z ŚOW NFZ umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień właściwego zarządzenia Prezesa NFZ.
Prezes ORL w Katowicach, występując w imieniu lekarzy dentystów – członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie i Śląskiej Izby Lekarskiej, działających na obszarze właściwości Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, wręczył Dyrektor ŚOW NFZ pismo z wnioskiem o zawarcie aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, mocą których proporcjonalnie zmianie uległby czas świadczenia usług stomatologicznych w stosunku do przyjętej i obowiązującej wartości punktów rozliczeniowych. W piśmie przedstawiono szczegółowe uzasadnienie, na poparcie stanowiska lekarzy dentystów.
W trakcie spotkania poszczególni jego uczestnicy raz jeszcze zaprezentowali swoje stanowisko oraz dodatkowe uzasadnienie proponowanych zmian, w tym możliwości rozwiązania opisanej sytuacji. Co więcej przedstawiciele ŚIL podali, jakie rozwiązania dot. czasu pracy lekarzy dentystów funkcjonują w innych oddziałach wojewódzkich NFZ. Na tej podstawie wskazać należy, że jedynie w ŚOW NFZ występuje dysproporcja w ilości przyznanych punktów rozliczeniowych w stosunku do czasu przyznanego na ich realizację.
Przedstawiciele ŚOW NFZ podnieśli, że zmiany tego typu powinny być dokonywane na etapie prowadzonych konkursów, a nie w trakcie obowiązujących kontraktów.
Ustalono, że Dyrekcja ŚOW NFZ przeanalizuje raz jeszcze możliwość zmiany czasu pracy lekarzy dentystów w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

NOTATKA ZE SPOTKANIA
W dniu 2 listopada 2015 r. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
- ze strony Oddziału – Pani Ewa Momot – Dyrektor Śląskiego OW NFZ, Krystyna Semenowicz-Siuda - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Śląskiego OW NFZ, Dorota Suchy - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ oraz Krzysztof Lasko – radca prawny ŚOW NFZ
- ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – Jacek Kozakiewicz – Prezes ORL w Katowicach, Rafał Kiełkowski  – Wiceprezes ORL w Katowicach oraz Alina Stępnik-Mardzyńska – Sekretarz Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach.
Ponownie przedmiotem spotkania było omówienie kwestii czasu pracy lekarzy dentystów w stosunku do ilości przyznanych punktów rozliczeniowych, z uwzględnieniem dodatkowej korespondencji  skierowanej przez  Prezesa  ORL  w Katowicach z dnia 16 października 2015 r.
Pomimo tego strony nie doszły do zadawalającego porozumienia i ustaliły, że Dyrektor ŚOW NFZ zwróci się na piśmie do Prezesa NFZ o uzyskanie jednoznacznej interpretacji dot. możliwości zmniejszenie czasu pracy proporcjonalnie do ilości punktów rozliczeniowych. W piśmie zostaną wykorzystane argumenty przedstawione przez obie zainteresowane strony oraz materiał zgromadzony  w tej sprawie (opinie prawne, ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego z innych oddziałów wojewódzkich NFZ, korespondencja z Prezesem NFZ)