Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

Stanowisko ORL z 26.I.2011 r.

data: środa, 26 styczeń 2011
STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok 
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie wynikami konkursu na kontraktowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń medycznych w 2011 roku. Skutki rozstrzygnięć konkursu ofert są zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu, a także dla należnych warunków pracy znaczącej grupy lekarzy oraz współpracujących z nimi przedstawicieli innych zawodów.
Do Śląskiej Izby Lekarskiej  wpływają głosy oburzenia z wielu środowisk medycznych, przekazywane są nam liczne uwagi  i  wątpliwości zgłaszane przez pacjentów. Także Komisja Zdrowia  Sejmiku Województwa w swoim stanowisku z dnia 10 stycznia   sygnalizuje te zagrożenia.
Przyczyną tej sytuacji są ostatnie decyzje NFZ, których skutkiem będzie przerwanie ciągłości opieki nad chorymi oraz brak opieki medycznej w rejonach, w których nie podpisano kontraktów na udzielanie świadczeń medycznych na warunkach narzuconych przez NFZ. Sytuację pogarsza faworyzowanie przez NFZ w prowadzonych postępowaniach oferentów, którzy zaniżają ceny świadczeń. Proces ten, przy już obecnym niedofinansowaniu ochrony zdrowia, doprowadzi do dalszego niebezpiecznego pogarszania ich jakości i ograniczania do nich dostępu.
Okręgowa Rada Lekarska uważa, że zastosowane przez NFZ w konkursach ofert zasady wyboru, nie uwzględniają w należytym stopniu wiedzy, kompetencji, doświadczenia zawodowego i rzetelności lekarzy, pozbawiając dużą ich grupę źródła zarobkowania  w sytuacji, gdy dodatkowo ponieśli ogromne koszty inwestycji, wymuszonych przez NFZ jako warunek konieczny do przystąpienia do konkursu kontraktowania świadczeń.
Dyskryminująca Śląsk polityka znacznie obniżająca finansowanie świadczeń w przeliczeniu na ubezpieczonego, w województwie uprzemysłowionym, z ośrodkami o olbrzymim potencjale naukowo - dydaktycznym, z ośrodkami wykonującymi wysokospecjalistyczne świadczenia, powoduje dramatycznie niebezpiecznie złą sytuację ochrony zdrowia.
Okręgowa Rada Lekarska kolejny raz wzywa wszystkich, których obowiązkiem jest działanie w interesie mieszkańców Śląska, a także tych, dla których istotna jest  „zdrowa” ochrona zdrowia do podjęcia bezzwłocznie wspólnych działań dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie.
Apelujemy - nie utrudniajcie  niesienia potrzebującym  skutecznej pomocy,  w optymalnym czasie, w godnych dla chorych i lekarzy warunkach.
 
 
             Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 

 

 

           Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz