Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Stanowisko ORL z 26.I.2011 r.

data: środa, 26 styczeń 2011
STANOWISKO
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ na 2011 rok 
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie wynikami konkursu na kontraktowanie przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń medycznych w 2011 roku. Skutki rozstrzygnięć konkursu ofert są zagrożeniem dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu, a także dla należnych warunków pracy znaczącej grupy lekarzy oraz współpracujących z nimi przedstawicieli innych zawodów.
Do Śląskiej Izby Lekarskiej  wpływają głosy oburzenia z wielu środowisk medycznych, przekazywane są nam liczne uwagi  i  wątpliwości zgłaszane przez pacjentów. Także Komisja Zdrowia  Sejmiku Województwa w swoim stanowisku z dnia 10 stycznia   sygnalizuje te zagrożenia.
Przyczyną tej sytuacji są ostatnie decyzje NFZ, których skutkiem będzie przerwanie ciągłości opieki nad chorymi oraz brak opieki medycznej w rejonach, w których nie podpisano kontraktów na udzielanie świadczeń medycznych na warunkach narzuconych przez NFZ. Sytuację pogarsza faworyzowanie przez NFZ w prowadzonych postępowaniach oferentów, którzy zaniżają ceny świadczeń. Proces ten, przy już obecnym niedofinansowaniu ochrony zdrowia, doprowadzi do dalszego niebezpiecznego pogarszania ich jakości i ograniczania do nich dostępu.
Okręgowa Rada Lekarska uważa, że zastosowane przez NFZ w konkursach ofert zasady wyboru, nie uwzględniają w należytym stopniu wiedzy, kompetencji, doświadczenia zawodowego i rzetelności lekarzy, pozbawiając dużą ich grupę źródła zarobkowania  w sytuacji, gdy dodatkowo ponieśli ogromne koszty inwestycji, wymuszonych przez NFZ jako warunek konieczny do przystąpienia do konkursu kontraktowania świadczeń.
Dyskryminująca Śląsk polityka znacznie obniżająca finansowanie świadczeń w przeliczeniu na ubezpieczonego, w województwie uprzemysłowionym, z ośrodkami o olbrzymim potencjale naukowo - dydaktycznym, z ośrodkami wykonującymi wysokospecjalistyczne świadczenia, powoduje dramatycznie niebezpiecznie złą sytuację ochrony zdrowia.
Okręgowa Rada Lekarska kolejny raz wzywa wszystkich, których obowiązkiem jest działanie w interesie mieszkańców Śląska, a także tych, dla których istotna jest  „zdrowa” ochrona zdrowia do podjęcia bezzwłocznie wspólnych działań dla poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie.
Apelujemy - nie utrudniajcie  niesienia potrzebującym  skutecznej pomocy,  w optymalnym czasie, w godnych dla chorych i lekarzy warunkach.
 
 
             Sekretarz                                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 

 

 

           Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz