Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU, A ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO

data: wtorek, 02 luty 2016

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotyczącą sposobu potwierdzania, w postaci egzaminu, znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania w Polsce zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, uwzględniając pytania i wątpliwości, jakie się w związku z tym pojawiły, Śląska Izba Lekarska wystosowała specjalny komunikat. Egzamin dotyczy osób, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski.

KOMUNIKAT


   w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego przez osoby, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polskiInformujemy ponownie, że w dniu 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65, dalej jako ustawa o uznawaniu kwalifikacji).
Powołana wyżej ustawa stanowi wykonanie dyrektywy unijnej (nr 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych).

W związku z materią objętą ww. ustawą, koniecznym była zmiana przepisów, które dotyczą wykonywania niektórych zawodów, uregulowanych w odrębnych przepisach. Jednym z takich aktów jest m.in. ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zmieniła w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisy dotyczące sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego.

Tym samym, wszystkie osoby, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż polski, przed uzyskaniem prawa wykonywania zawodu (a także ograniczonego prawa) są obowiązane do złożenia egzaminu z języka polskiego. Obowiązek ten jest niezależny od posiadanego obywatelstwa.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia stażu podyplomowego oraz składania wniosków o specjalizację, w celu umożliwienia zainteresowanym przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, Naczelna Izba Lekarska wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu na dzień 18 lutego 2016 r. Jednocześnie, na wniosek interesowanego istnieje możliwość obniżenia opłaty za egzamin albo całkowitego z niej zwolnienia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie prawa wykonywana zawodu lekarza (także ograniczonego prawa) złożone przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 18 stycznia 2016 r., będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach (zgodnie, z którymi wystarczającym było złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego).Katarzyna Różycka
Radca Prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

 

Załączniki