Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT

data: piątek, 05 luty 2016

Szanowne Koleżanki, Koledzy Stomatolodzy.
W związku z toczącymi się od wielu miesięcy rozmowami w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w ramach kontraktów stomatologicznych oraz pismem Prezesa NFZ z dnia 29.01.2016, ŚOW NFZ umieścił na portalu świadczeniodawcy komunikat oraz ankietę.
Konstrukcja ankiety budzi wiele wątpliwości dlatego prosimy o wstrzymanie się z jej wysyłaniem do czasu wydania kolejnego komunikatu, który zostanie opublikowany w poniedziałek 08.02.2016 r.

Komunikat ŚOW NFZ

W związku z pismem samorządu lekarskiego skierowanym do Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie dostosowania na terenie województwa śląskiego
harmonogramu pracy dentystów, realizujących umowy w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych do ilości zakontraktowanych w ramach 1 etatu punktów
stomatologicznych, który w chwili obecnej wynosi 108 000 pkt na etat
przeliczeniowy Śląski OW NFZ informuje, że zmiana warunków umowy w
przedmiotowej sprawie może nastąpić wyłącznie w drodze nowego postępowania
konkursowego poprzedzonego wypowiedzeniem aktualnie obowiązujących umów,
których termin obowiązywania upływa 30 czerwca 2017 r.

W przypadku ogłoszenia nowego postępowania konkursowego w zakresie świadczeń
ogólnostomatologicznych etat przeliczeniowy może wynosić 180 000 pkt z
harmonogramem pracy 30 godzin tygodniowo. Powyższe prawdopodobnie spowoduje
spadek liczby kontraktowanych etatów ogólnostomatologicznych o około 43%.

W związku z powyższym, Śląski OW NFZ prosi Świadczeniodawców realizujących
umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych o udzielenie, w terminie
do dnia 10 lutego 2016 r., odpowiedzi na dołączone do komunikatu pytania
ankietowe.

Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie zostanie uznany jako akceptacja
aktualnych warunków obowiązującej umowy, w szczególności, w części
dotyczącej harmonogramów pracy lekarzy.

Uzyskane informacje mogą mieć wpływ na dalszą kontynuację realizowanych
przez Państwa umów oraz warunki kontraktowania świadczeń stomatologicznych w
latach następnych.

Wypełnione ankiety, z dopiskiem ankieta stomatologiczna, proszę przesyłać
pocztą na adres: Śląski OW NFZ, ul. Stanisława Kossutha 13, 40-844 Katowice
lub mailem na adres:
kancelaria@nfz-katowice.pl albo
ankieta_stomatologiczna@nfz-katowice.pl lub faksem nr: 32/735 15 71 albo
32/735 15 72.

źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ, Stomatologii i Rehabilitacji

tel.32/735 17 75; 32/735 17 46; 32/735 17 69

Załączniki