Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

SESJE MEDYCZNE Z UDZIAŁEM WYBITNYCH SPECJALISTÓW

data: piątek, 12 luty 2016

W dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). W trakcie ponad 50 sesji poświęconych m.in. różnym dziedzinom medycyny oraz aspektom polityki zdrowotnej, udział w dyskusji udział weźmie 250 prelegentów i gości specjalnych, w tym: unijny komisarz ds. zdrowia, minister i wiceminister zdrowia RP, konsultanci krajowi i kierownicy klinik, przedstawiciele WHO, placówek medycznych i firm związanych z branżą medyczną oraz farmaceutyczną.
20 lutego, o godzinie 12, podczas Dani Otwartego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w rozmowie z redaktorem naczelnym Rynku Zdrowia Wojciechem Kutą prezes ORL dr n.med. Jacek Kozakiewicz przedstawi ideę powstania Muzeum Medycyny i Farmacji na terenie Województwa Śląskiego.
Program Kongresu, wykaz prelegentów i rejestracja (bezpłatna m.in. dla lekarzy): www.hccongress.plPoniżej sesje dotyczące wybranych dziedzin medycyny, w których udział weźmie łącznie m.in. kilkudziesięciu wybitnych specjalistów.


18 lutego 2016 r., godz. 12.00-13.30
Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
• Wzrost liczby złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawy – jedno z wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem
• Nowoczesne techniki leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów
• Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów
• Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriałów w ortopedii
• Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii


18 lutego 2016 r., godz. 14.00-15.30
Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe
• Rzetelna definicja zakresu świadczeń gwarantowanych w kontekście leczenia onkologicznego
• Możliwości zbilansowania/urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych
• Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykładów rozwiązań dla polskiej onkologii
• Programy walki z nowotworami – doświadczenia innych krajów europejskich


18 lutego 2016 r., godz. 16.00-17.30
Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce
• Czy system opieki zdrowotnej jest gotowy na podjęcie wyzwań związanych z hematoonkologią osób starszych?
• Czy skuteczne innowacyjne technologie lekowe mogą być jednym z priorytetowych elementów nowoczesnego i sprawnego systemu opieki hematoonkologicznej?
• Zalecenia i standardy postępowania w leczeniu nowotworów hematologicznych u osób po 65. roku życia
• Czy możliwe jest zbudowanie efektywnego modelu w hematoonkologii i na czym on powinien polegać?


18 lutego 2016 r., 12.00-12.45
Leczenie bólu – interdyscyplinarna dziedzina medycyny


• 19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
• Czas oczekiwania do wybranych świadczeń onkologicznych w Polsce – krótkie podsumowanie
• Dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykładach, m.in.: rak prostaty, rak płuca, rak piersi, czerniak i inne nowotwory skóry
• Hematoonkologia – w jaki sposób poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi i układu krwiotwórczego (w tym z chorobami rzadkimi)
• Radykalne leczenie nowotworów – obecne możliwości i wyzwania.


19 lutego 2016 r. | godz. 9.30-11.00 cz. I | Sala konferencyjna 6
19 lutego 2016 r. | godz. 11.30-13.00 cz. II | Sala konferencyjna 6
Leczenie cukrzycy w Polsce
• Cukrzyca jako problem społeczny
• Epidemiologia cukrzycy w Polsce
• Koszty leczenia cukrzycy
• Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce
• Prewencja cukrzycy i jej powikłań


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania
• Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) - szybkie starzenie się płuc w starzejącym się społeczeństwie. Co z tego wynika?
• Konieczność wdrożenia nowych, skuteczniejszych terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych w POChP
• Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Jak poprawić w tym kontekście efektywność prewencyjną „protezy powietrznej”?
• Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburzeń oddychania podczas snu u zawodowych kierowców.
• Samoistne włóknienie płuc (IPF) - śmiertelna choroba płuc. Jak zwiększyć efektywność jej leczenia
• Gruźlica – współczesne zagrożenia
• Mukowiscydoza – nowe potrzeby lecznicze


19 lutego 2016 r., godz. 11.30-13.00
Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00 cz. I
19 lutego 2016 r., godz. 11.30-13.00 cz. II
Neurologia – potrzeby opieki kompleksowej
• Epidemiologia chorób zwyrodnieniowych mózgu
• Organizacja lecznictwa neurologicznego w kontekście trendów demograficznych w Polsce
• Optymalny zakres wsparcia chorych na chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona
• Program kształcenia opiekunów osób starszych
• Stwardnienie rozsiane (SM) - zakres i skala problemu w Polsce
• Kompleksowe postępowanie medyczne u chorych na SM w relacji do zaawansowania choroby
• Udary mózgu – potrzeba opieki kompleksowej
• Dostęp do nowoczesnych terapii przyczynowych w udarze mózgu


19 lutego 2016 r., godz. 9.30-11.00:
Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia
• Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki program?
• System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania
• Standardy opieki okołoporodowej – wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; poród naturalny czy cesarskie cięcie; standardy opieki nad kobietą w ciąży z powikłaniami.

 

Informacja o kongresie:

KONGRES WYZWAŃ ZDROWOTNYCH – HEALTH CHALLENGES CONGRESS (HCC)

data: czwartek, 04 luty 2016