Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

PRZEŁOM W ROZMOWACH Z NFZ

data: środa, 06 kwiecień 2016

Komunikat Prezesa ORL

W dniu 4 kwietnia br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się moje spotkanie z Dyrektorem ŚOW NFZ dr. Jerzym Szafranowiczem przy udziale Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. Rafała Kiełkowskiego.
Podczas spotkania przedstawiono Panu Dyrektorowi opinię śląskiego samorządu lekarskiego w zakresie problemów artykułowanych wielokrotnie wcześniej, m. in. w podejmowanych apelach i stanowiskach. Dyrektor ŚOW NFZ zadeklarował chęć stałej, merytorycznej współpracy z samorządem lekarskim we wszystkich obszarach działalności Oddziału, a także wolę pilnego rozwiązania tych spraw, które były już przedmiotem wielokrotnych dyskusji i negocjacji, a są możliwe do rychłego wprowadzenia.

Ustalono, że:
1.    W najbliższych dniach zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem ŚOW NFZ a Prezesem ORL w Katowicach z udziałem Prezesów Beskidzkiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania  obowiązującej umowy.
2.    Wprowadzenie podobnego – jak w stomatologii - rozwiązania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Postulowane przez samorząd lekarski rozstrzygnięcie zostanie poprzedzone dalszymi uzgodnieniami z udziałem przedstawicieli NFZ i samorządu lekarskiego.
3.    Dyrektor ŚOW NFZ podejmie niezbędne działania w celu umożliwienia wszystkim lekarzom z I stopniem specjalizacji, posiadającym niezbędne doświadczenie zawodowe określone przez samorząd lekarski, pracę na oddziałach szpitalnych i w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z NFZ.
4.    Dyrektor ŚOW NFZ, przy podejmowanych kontrolach, będzie stosował ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, w tym przepisy dotyczące terminu zawiadamiania o zamierza wszczęcia  kontroli.
5.    Dyrektor ŚOW NFZ podejmie działania w celu powołania wspólnego zespołu
lekarzy (świadczeniodawców) i NFZ mającego przygotować wytyczne do
najbliższego kontraktowania w AOS i stomatologii. Przedstawiciele  samorządu zadeklarowali niezbędną pomoc  w  organizacji zespołu.
6.    Dyrektor ŚOW NFZ, uwzględniając wniosek zgłaszany przez przedstawicieli samorządu lekarskiego, podejmie działania w celu umożliwienia udziału w posiedzeniach Rady ŚOW NFZ przedstawicieli trzech samorządów lekarskich działających na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zasady: jeden lekarz i jeden lekarza dentysta z każdej Izby.

 

Jacek Kozakiewicz

Prezes ORL