Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

STOMATOLOGIA-HARMONOGRAM PRACY

data: piątek, 08 kwiecień 2016

W dniu 8 kwietnia 2016 na podstawie wcześniejszych ustaleń zostało podpisane porozumienie w sprawie harmonogramu pracy lekarzy stomatologów w ramach kontraktów ze ŚOW NFZ.

Na mocy tego porozumienia Dyrektor ŚOW NFZ zobowiązuje się do zaproponowania świadczeniodawcom zmiany, w drodze aneksów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, polegającej na proporcjonalnym zmniejszeniu minimalnej liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę.

 

 

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Katowicach pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, reprezentowanym przez Jerzego Szafranowicza – Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
a
1.    Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowaną przez Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
2.    Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie, ul. Gen. Józefa Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Brzezina – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie,
3.    Beskidzką Izbą Lekarską w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez Klaudiusza Komora – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej.


W związku z apelem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 10 lutego 2016 r. w sprawie czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu, stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz prowadzoną wcześniej między Stronami korespondencją i negocjacjami, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:


§ 1
1.    Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się do zaproponowania świadczeniodawcom zmiany w drodze aneksów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, polegającej na proporcjonalnym zmniejszeniu minimalnej liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę, ustalonej dla tzw. etatu przeliczeniowego, która została określona w zawartych umowach, kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego oraz inne warunki umowy nie ulegną zmianie.
2.    Warunkiem przedstawienia przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia propozycji dokonania zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez indywidualnego świadczeniodawcę wniosku o zmianę tej umowy.


§ 2
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie internetowej Oddziału poinformuje świadczeniodawców o możliwości składania wniosków o zmianę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wraz z podaniem możliwych wariantów harmonogramu pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.


§ 3
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformuje Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej o rozpoczęciu podpisywania ze świadczeniodawcami aneksów zmieniających postanowienia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, o których mowa w niniejszym Porozumieniu.

 


     __________________________                                __________________________
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego             Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
          Narodowego Funduszu Zdrowia                                      w Katowicach                                                                                        __________________________
                                                                                      Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                                                                  w Częstochowie                                                                                      __________________________
                                                                                     Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                                                                   w Bielsku-Białej