Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

STOMATOLOGIA-HARMONOGRAM PRACY

data: piątek, 08 kwiecień 2016

W dniu 8 kwietnia 2016 na podstawie wcześniejszych ustaleń zostało podpisane porozumienie w sprawie harmonogramu pracy lekarzy stomatologów w ramach kontraktów ze ŚOW NFZ.

Na mocy tego porozumienia Dyrektor ŚOW NFZ zobowiązuje się do zaproponowania świadczeniodawcom zmiany, w drodze aneksów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, polegającej na proporcjonalnym zmniejszeniu minimalnej liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę.

 

 

POROZUMIENIE
zawarte w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Katowicach pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, reprezentowanym przez Jerzego Szafranowicza – Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
a
1.    Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowaną przez Jacka Kozakiewicza – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
2.    Okręgową Izbą Lekarską w Częstochowie, ul. Gen. Józefa Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, reprezentowaną przez Zbigniewa Brzezina – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie,
3.    Beskidzką Izbą Lekarską w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez Klaudiusza Komora – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej.


W związku z apelem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 10 lutego 2016 r. w sprawie czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu, stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz prowadzoną wcześniej między Stronami korespondencją i negocjacjami, Strony Porozumienia postanawiają, co następuje:


§ 1
1.    Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się do zaproponowania świadczeniodawcom zmiany w drodze aneksów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, polegającej na proporcjonalnym zmniejszeniu minimalnej liczby godzin świadczenia usług przez lekarza dentystę, ustalonej dla tzw. etatu przeliczeniowego, która została określona w zawartych umowach, kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego oraz inne warunki umowy nie ulegną zmianie.
2.    Warunkiem przedstawienia przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia propozycji dokonania zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez indywidualnego świadczeniodawcę wniosku o zmianę tej umowy.


§ 2
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie internetowej Oddziału poinformuje świadczeniodawców o możliwości składania wniosków o zmianę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne wraz z podaniem możliwych wariantów harmonogramu pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.


§ 3
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformuje Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej o rozpoczęciu podpisywania ze świadczeniodawcami aneksów zmieniających postanowienia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, o których mowa w niniejszym Porozumieniu.

 


     __________________________                                __________________________
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego             Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
          Narodowego Funduszu Zdrowia                                      w Katowicach                                                                                        __________________________
                                                                                      Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                                                                  w Częstochowie                                                                                      __________________________
                                                                                     Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
                                                                                                   w Bielsku-Białej