Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

KOMUNIKAT ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH ŚIL

data: środa, 13 kwiecień 2016

W związku kierowanymi do lekarzy i lekarzy dentystów pismami przez spółkę Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych sp. z o.o. uprzejmie prosimy o rozwagę w zlecaniu ogłoszeń i dokonywaniu opłat rejestracyjnych.

Spółka prowadzi działalność komercyjną i prowadzony przez nią rejestr nie ma charakteru rejestru publicznoprawnego wymaganego do prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów działalności leczniczej.

Jednocześnie przypominamy, że Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach – jako organ uprawniony na mocy ustawy o działalności leczniczej - prowadzi Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie praktyk lekarskich. Organem właściwym do rejestracji podmiotów leczniczych w ww. rejestrze jest wojewoda. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z otrzymanym pismem (przykładowe pismo poniżej), prosimy o kontakt z Zespołem Radców Prawnych ŚIL.


Katarzyna Różycka
radca prawny
Zespół Radców Prawnych ŚIL

 

*irrelewantny - nieistotny, nieposiadający uzasadnienia ( słownik języka polskiego)