Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
KONFERENCJA PRASOWA POŚWIĘCONA KAMPANII „SOR(RY), TU RATUJE SIĘ ŻYCIE!” (9.04.2019 r.)
AAA

Kolejne spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

data: środa, 09 luty 2011
W dniu 19 stycznia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Prezesa ORL – dr n. med. Jacka Kozakiewicza z Okręgowym Inspektorem Pracy – Panią Beatą Marynowską, podczas którego omówiono bieżące  problemy dot. warunków pracy lekarzy oraz formy upowszechnienia zagadnień prawa pracy.
 

W spotkaniu brali udział, ze strony Inspekcji Pracy – p. Rafał Wójcicki starszy inspektor pracy w sekcji nadzoru specjalistycznego i p. Waldemar Batugowski – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, a ze strony Śląskiej Izby Lekarskiej – dr n. med. Tadeusz Urban, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i dr med. Mieczysław Dziedzic, przewodniczący Komisji Legislacyjnej ORL.
Uzgodniono, że wobec zmieniających się uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza (wynikających  m.in. z niedostatecznego poziomu finansowania zoz-ów), istnieje pilna potrzeba przekazania środowisku informacji i opinii wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wobec powyższego ustalono, że tym zagadnieniom będzie poświęcona konferencja dla lekarzy i kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, która odbędzie się 7 czerwca br. w Domu Lekarza.
Tematyka Konferencji będzie dotyczyła różnych  form zatrudnienia lekarzy, czasu pracy i prawnym aspektom zawieranych przez lekarzy umów cywilno-prawnych z zakładami opieki zdrowotnej. Trwają uzgodnienia pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Państwową Inspekcją Pracy co do szczegółowego programu Konferencji, której tematyka z pewnością zainteresuje wszystkich lekarzy wykonujących w różnej formie prawnej zawód.
 
 
dodał Przemysław Skiba