Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY

data: wtorek, 17 maj 2016

Śląską Izbę lekarską na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Lekarzy, który odbył się 13-14 maja 2016 roku w Warszawie  reprezentowało 41 delegatów. Podczas Zjazdu oficjalnie wręczono,  przygotowaną  wspólnie  przez Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, Kartę Praw Lekarza blisko 400-u delegatom z całej Polski. 

Podczas Zjazdu Prezes ORL w Katowicach Jacek Kozakiewicz wraz z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Andrzejem Matyją, w obecności Rzecznika Praw Lekarza przedstawili Kartę Praw Lekarza, w specjalnej, kieszonkowej wersji. Dokument ten to kompendium wiedzy o podstawowych prawach przysługujących lekarzom, niezbędnych dla należytego wypełniania  lekarskich zobowiązań . Wszystkie przepisy cytowane w Karcie Praw Lekarza będą umieszczone na stronach internetowych Śląskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Raz na kwartał będzie dokonywana ich aktualizacja przez upoważnionych prawników. Karta Praw Lekarza i Kodeks Etyki Lekarskiej to dwa opracowania powiązane ze sobą, także  symbolicznie  w  formie  edytorskiej, które powinny znaleźć się w teczce każdego lekarza w Polsce.

Podczas posiedzenia zjazd zajął się m.in. kodeksem etyki lekarskiej w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas pierwszej, uroczystej części zjazdu odczytano list do delegatów, który wystosował  prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że docenia, iż namysł nad etyką lekarską zajmie tak ważne miejsce podczas spotkania. - Dzieje medycyny pokazują, że zasady etyczne od zawsze przyświecały zadaniom medyków. Także współczesnemu dążeniu do skuteczności systemu ochrony zdrowia i wdrażaniu innowacji powinna towarzyszyć moralna refleksja o pracy lekarza - napisał prezydent.

Prezydent Podkreślił, że bardzo potrzeba dziś dobrych lekarzy - "lekarzy ceniących altruizm, dyskrecję, strzegących tajemnicy lekarskiej, ale i takich, którzy chroniąc życie ludzkie, dbają o rozwój nauk medycznych i doskonalą własny warsztat". - Należy się Państwu wielki szacunek za tę rzetelną posługę - wskazał prezydent.

Podczas pierwszego dnia zjazdu obecny był również minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który przedstawił rządowe plany dotyczące służby zdrowia i odpowiedział na pytania lekarzy.  Podczas pierwszego dnia  zjazdu podjęto m.in. tematykę kodeksu  etyki lekarskiej w kontekście wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Minister otrzymał także wyróżnienie "Meritus pro Medicis" przyznawane członkom samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w uznaniu ich działalności na rzecz środowiska. Laureatką  tej nagrody została także dr Wanda Wenglarzy – Kowalczyk  ze Śląskiej Izby lekarskiej. Nasz Kolega dr Andrzej Podolecki otrzymał inne  prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Prezydenta RP - Złoty Medal za Długoletnią Służbę.


Wręczone zostały także nagrody dla lekarzy – sportowców. Z inicjatywy wieloletniego przewodniczącego Komisji Sportu ŚIL dr Jerzego Pabisa obok kategorii „Sportowiec Roku” i „Debiut Roku” wprowadzono kolejną „Drużyna Roku”. Ten tytuł zdobyła drużyna piłkarska Medyk Zabrze, na czele z kapitanem dr Damianem Kaweckim.

Podczas uroczystej części Zjazdu przy fortepianie zasiadł członek Ślaskiej Izby Lekarskiej dr Norbert Prudel, który w pięknym stylu wykonał utwory Fryderyka Chopina i akompaniował podczas odśpiewania Hymnu Polskiego.

W drugim dniu obrad dyskutowano o uchwaleniu nowego regulaminu Krajowego Zjazdu Lekarzy. Zmiany dotyczą liczby członków Prezydium i rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania projektów uchwał. Zmianie ulegnie też tryb zgłaszania projektów uchwał przez delegata, nie później niż 30 dni przed terminem Zjazdu, tak aby możliwe było zasięgnięcie niezbędnej opinii organu Izby.

Poruszono także   kwestię dotyczącą kontrowersyjnej propozycji zmian w regulaminie wyborczym zgłoszonej  przez lekarzy dentystów, która zakładałaby zwiększenie “siły“ jednego głosu oddawanego przez lekarza dentystę na innego lekarza dentystę. Zjazd po żywej dyskusji nie przyjął  tej propozycji .

W trakcie Zjazdu obradowano także nad regulaminem wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Tadeusz Urban, w uzgodnieniu z  okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej  innych izb , wniósł poprawkę do projektu uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego, nie dającą Naczelnemu rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej  uprawnień do wszczynania postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, bo to leży w kompetencji okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Poprawka – zmieniająca dwa zapisy regulaminu – została  zdecydowaną większością głosów przyjęta.

W drugim dniu Zjazdu przyjęto m.in. apel do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W apelu zapisano, aby lekarz/lekarz dentysta bez specjalizacji miał zapewnione minimalne wynagrodzenie, lekarz/lekarz dentysta stażysta miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie w wysokości jednej średniej krajowej, lekarz/lekarz dentysta rezydent – 2-krotność średniej krajowej, specjalista z pierwszym stopniem specjalizacji – 2,5-krotność średniej krajowej, a specjalista 3-krotność średniej krajowej.

Delegaci odrzucili natomiast propozycję przyjęcia apelu do NRL i ministra zdrowia w sprawie podjęcia działań legislacyjnych prowadzących do wprowadzenia do aktów prawnych przepisów jednoznacznie stwierdzających, że podczas udzielania świadczeń zdrowotnych lekarz wykonujący zawód, w każdej formie prawnej i w każdej sytuacji, korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.