Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
I RODZINNY FESTYN SPORTOWY (15.06.2019 r.)
AAA

17 MAJA 2016 ROKU PREZES ORL JACEK KOZAKIEWICZ SPOTKAŁ SIĘ Z WOJEWODĄ ŚLĄSKIM JAROSŁAWEM WIECZORKIEM

data: czwartek, 19 maj 2016

Podczas spotkania Prezes Jacek Kozakiewicz przekazał Wojewodzie informację dotycząca powołania Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego i zaprosił na kolejne posiedzenie Forum, które odbędzie się 28 czerwca.

Rozmawiano także o możliwości podpisania porozumienia pomiędzy Śląską Izbą Lekarską, a Urzędem Wojewódzkim w Katowicach jako organami wykonującymi zadania kontrolne, które ustawa nakłada na jednostki prowadzące rejestry podmiotów leczniczych.

Podawanie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń rodzi szereg problemów praktycznych i przysparza wiele wątpliwości. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się bardzo ogólna regulacja ustawowa i brak definicji reklamy. W ocenie śląskiego samorządu lekarskiego okoliczności te uzasadniają podjęcie kroków mających na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań, które pomogą podmiotom wykonującym działalność leczniczą informować o swojej działalności w sposób zgodny z prawem.

Dochodzi bowiem do nieprzestrzegania przez podmioty lecznicze ustalonych zasad podawania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych  świadczeń zdrowotnych. Informacja taka przybiera niekiedy formę reklamy, w tym reklamy niedozwolonej, co stanowi naruszenie art. 14 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wojewoda Śląski zadeklarował, że przyjrzy się treści Porozumienia i podejmie decyzje dotyczącą jego podpisania.

W imieniu samorządów lekarskich działających na terenie województwa śląskiego Prezes ORL w Katowicach poprosił również o umożliwienie udziału
w pracach Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych Województwa Śląskiego przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej, Beskidzkiej Izby Lekarskiej
i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Rozszerzenie liczby podmiotów w procedurach konsultacji priorytetów polityki zdrowotnej w naszym województwie przyczyniłoby się do uwzględnienia opinii środowiska lekarskiego w tworzeniu map zdrowotnych na kolejne lata. Projekt Mapy Regionalnej przygotowywany jest ponadto w oparciu o dane rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a poszczególne okręgowe rady lekarskie jako organy rejestrowe praktyk zawodowych (praktyk lekarskich) są w posiadaniu tych danych.

Wojewoda Śląski z dużą życzliwością przyjął wiadomość o prowadzonej przez Śląską Izbę Lekarską akcji „Nie żyj złudzeniami – zdrowie jest najważniejsze”. Zapowiedział również, że jeśli obowiązki mu na to pozwolą chętnie weźmie udział w jej kolejnej odsłonie.